Odkazy

z jednání VR ČSV - termín: 25.04.2008, místo: Sokolov

VR ČSV za řízení předsedy P.Krola projednala:

 1. návrh smlouvy s Dr. R.Drmolou o vedení vzpěračské databáze, včetně autorských a majetkových práv. Smlouva byla schválená.
 2. Informaci P.Krola z jednání kongresu EWF při ME mužů a žen v Itálii. Novým předsedou EWF byl zvolen italský svazový president p. Urso.
 3. Petr Krol byl zvolen za člena exukutivy a MUDr. Jiří Michl členem zdravotní komise.
 4. L.Pásztor informoval o situaci v dodání PC programu pro řízení soutěží od IWF. Je hotov a dodán. Bude vyzkoušen na mis. ČR v Příboře, pak bude k dispozici oddílům včetně manuálu v češtině.
 5. Předseda P.Krol informoval o místech konání ME 2009. Muži a ženy v Bukurešti, J-20 Švédsko, J-17 Izrael. Letošní 17 přeložena v rámci Francie do Amiens. Předsedovi RK ČSV uloženo předložit na příští VR nominaci na ME J-17 let.
 6. EWF bude zpřísňovat boj proti dopingu, vše zveřejňovat na internetu, každý reprezentant všech států bude mít pas, kde budou zaznamenány jeho odběry a výsledky. WADA kontrolovala letos 13 států z toho 11 z Evropy (vzpírání).
 7. Předseda RK ČSV P.Ivanič zhodnotil vystoupení seniorské reprezentace na mistrovství UE a Evropy mužů a žen. Přes některá pozitiva, nedošlo k naplnění hlavního cíle, vybojování účastnických míst na OH 2008. Hlavní příčinou bylo nezvládnutí základního pokusu v trhu P.Hejdou. Proto VR po diskuzi rozhodla, jelikož nešlo o první případ, vyřadit P.Hejdu z reprezentace.
 8. pp. Krol a Pásztor byli pověřeni VR jednat s presidentem IWF p.Ajanem o možnosti získat volnou kartu na OH.
 9. Schválena nominace na PROMOTION CUP: Jiří Gasior, Patrik Krywult, Lenka Orságová a Lukáš Cibulka. Odeslána předběžná přihláška na MS J-20 let – Jiří Orság, trenér M.Vrbka.
 10. Vysloven souhlas se zařazením Jiřího Gasiora do OS MV ČR od 1.5.2008.
 11. Dne 13.5.2008 bude proveden výběr na mis. ČR mužů a žen v Příboře.
 12. L.Hakl podal zevrubnou informaci z jednání VH ČSTV, zejména z oblasti finančních zdrojů. Ty budou na úrovni roku 2007, stejný i klíč rozdělování. U SCM stejná úroveň, mírný pokles u reprezentace. Informoval o stavu čerpání rozpočtu svazu leden – březen. Nejvíce čerpání na ME.
 13. VR potvrdila 20 % finančních prostředků z celkové výše sponzorského daru pro zprostředkovatele.
 14. Projednán dopis p. Ovesného z Brna, který hodlá ve sportovním centru postavit vzpírárnu, zda souhlasíme. VR nemá námitek.
 15. Generální sekretář informoval o navýšení strojních investic 2008. Získali jsme prostředky na 4 činky. Bude provedeno výběrové řízení na dodavatele.
 16. Na závěr předseda svazu informoval o nutnosti zpracovat novou koncepci do OH 2012. Členové VR ČSV si do příští VR připraví své návrhy.
 17. Příští schůze VR ČSV se bude konat dne 6.6.2008 v Příboře.

Zapsal: Václav Zázvorka