Odkazy

Dnes se podíváme na menší část odznaků Československého a Českého olympijského výboru. Předkládám pouze vzorek, mnohé Hry zde nejsou zastoupeny. Publikaci, která se zabývá touto tématikou a ze které by se dali čerpat další informace, jsem nikde nenašel (pokud existuje). Vždy se jednalo o poměrně vzácné a drahé memorabilie. Jako účastník OH v Montrealu (1976) jsem tehdy od vedení výpravy „vyfasoval“ dva odznaky v rozdílných velikostech. Nedaly se žádné přikoupit, a přestože náklady na jejich výrobu patří mezi korunové záležitosti, uměle se cena odznaku zvyšuje nízkým nákladem. Vzácné jsou z olympijských her před rokem 1960. Ty nejcennější až extrémně vzácné jsou z doby před vznikem Československé republiky (1918). Po roce 1989 jsou k jednotlivým OH vydávány odznaky ve dvou a více variantách. Věřím, že je vedení k olympionikům dnes již štědřejší, mnozí z nich na OH startovali a někteří i vítězili. Samozřejmě, že ČOV vydává své odznaky i k zimním olympijským hrám. 

 

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) vznikl z podnětu Pierra de Coubertin dne 23. 6. 1894 v Paříži na konferenci původně zaměřenou k problémům amatérismu ve sportu. Do dvanáctičlenného výboru byl zvolen český profesor Jiří Guth-Jarkovský.

 

Český olympijský výbor (ČOV) vznikl 18. 5. 1899. Včele stanuli Jiří Guth, Václav Rudl a Josef Rössler–Ořovský. Ve výboru bylo každé sportovní odvětví zastoupeno dvěma delegáty. Na II. OH 1900 (Paříž), přestože jsme byly členy soustátí Rakouska-Uherska, startovala Česká reprezentace již samostatně.

 

ČOV založil v roce 1975 „Klub olympioniků“, do kterého mohli být přijati olympionici, kteří skončili na letních nebo zimních hrách do 6. místa. Po roce 1989 může do klubu vstoupit každý olympionik, bez ohledu na jeho umístění.

 

V roce 1978 ČOV založil klub „Fair Play“. Český klub fair play má za úkol vyhledávat a oceňovat sportovní činy, které splňují požadavek čestného sportovního chování.

 

Vzpírání patří mezi devět sportů, které byly na pořadu I. OH v Athénách v roce 1896. Soutěžilo se v samostatných disciplínách v nadhozu jednoruč a v nadhozu soupažném. Vzpírání nebylo v programu OH v letech 1900, 1908 a 1912. Naši vzpěrači se nezúčastnili v letech 1896, 1904, 1948 a 1984. V roce 2000 (Sydney) byly OH zpřístupněny ve vzpírání také ženám.

 

Na Olympijském kongresu, který se konal v roce 1925 v Praze, prosadil president FIH Jules Rosset (FRA) vzpírání do programu dalších OH jako stabilizovaný a samostatný sport.

 

Náš svaz vzpírání v letech 1920 – 1992 dodal do Československé a od roku 1996 České reprezentace k soutěžím olympijských her celkem 55 závodníků, kteří reprezentovali v 73 případech.  Mezi trojnásobné olympioniky se zařadili Jaroslav Skobla, Václav Pšenička, Ondrej Hekel a Rudolf Strejček. Dvojnásobných olympioniků je dokonce 10, poslední z nich Jiří Orság má šanci startovat i do třetice.

 

Naši vzpěrači vytvořili na OH v období 1920 – 1980 celkem 74 olympijských rekordů Nejvíce 11x Jaroslav Skobla (1924 – 1932), 10x Václav Pšenička (1928 – 1936), 8x Ota Zaremba (1980), 7x Hans Zdražila (1964 – 1968). Na uvedeném počtu se podílelo 19 vzpěračů.

 

Naše vzpírání má tři olympijské vítěze. Jaroslav Skobla zvítězil na OH v Los Angeles (1932), Hans Zdražila na OH v Tokiu (1964) a Ota Zaremba v Moskvě (1980). Stříbrné medaile vybojoval v letech Los Angeles (1932) a Berlíně (1936) Václav Pšenička. Bronzové medaile Bohumil Durdis v Paříži (1924), Jaroslav Skobla v Amsterdamu (1928) a Dušan Poliačik v Moskvě (1980).

 

Podle Olympijské charty jsou OH soutěžemi mezi jednotlivci a družstvy, nikoli mezi státy. LOH, mohou trvat maximálně 16, ZOH 12 dní. Na program her mohou být zařazeny jen sporty, které MOV uznal za olympijské. Kromě toho může organizační výbor zařadit na program maximálně dva sporty uznané MOV jako ukázku.

 

Počet účastníků LOH (1896 – 2016) 120 803 zhruba z 230 zemí. Čechy reprezentovalo (1900 – 1912) 66 sportovců, kteří vybojovali 0+1+4 medailí, Československo (1920 – 1992) 1 619 sportovců, kteří vybojovali 49+49+45 medailí, Česko (1996 – 2016) 593 sportovců, kteří vybojovali 15+17+21 medailí. Celkem 2 277 našich olympioniků a 64+67+70=201 medailí.

 

V roce 2010 se konaly I. Olympijské hry mládeže (YOG) s pořadatelstvím v Singapuru. Pořádají se také ve čtyřletých cyklech, vždy dva roky po hrách seniorských. Obecně jsou pojaty do 18 let, vzpírání má věkové hranice s ohledem na naší specifikaci 15 – 17 let. V příštím roce nás čekají již třetí YOG konající se v Buenos Aires. Začátkem dubna naše juniorská reprezentace bude na mistrovství světa juniorů do 17 let v Bangkoku bojovat o jednu z letenek na tyto hry. Držíme palce!

 

Na olympijských hrách v Riu nás reprezentovalo 104 sportovců. K 1. 1. 2016 měla Česká republika 10 553 843 obyvatel, to znamená 101 479 obyvatel na 1 olympionika. Náš parlament má 200 poslanců, to je 52 769 obyvatel na 1 poslance. Možná máme málo poslanců, ale olympioniků ještě méně.

 

Karel Prohl

 

1. Pierre de Coubertin
2. Mezinárodní olympijský výbor 1896
3. První Český olympijský výbor 18. 5. 1899
100 let ČOV
Czech Team
Fair Play
Klub olympioniků
Kongres MOV Praha 1925
Kongres MOV Praha 2003
OH 1908
OH 1912
OH 1920
OH 1924
OH 1928
OH 1936
OH 1936
OH 1948
OH 1952
OH 1956
OH 1968
OH 1972
OH 1976
OH 1980
OH 1984
OH 1996
OH 1996
OH 1996
OH 1996
OH 2000
OH 2000
OH 2004
OH 2004
OH 2008
OH 2008
OH 2012
ČOV
ČOV
ČOV 1899
ČOV 1919