Odkazy

2018 FISU: World University Championship bylo zahájeno symbolicky dne 20. 9. 2018. Tento den UNESCO prohlásilo Mezinárodním dnem univerzitního sportu (IDUS). Na startu se sešli studenti z 26 států pěti kontinentů. Akce probíhala v areálu Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Józefa Piłsudského. Soutěžit bylo dovoleno studentům ve věku 17 – 25 let, kteří byli státními příslušníky země, kterou reprezentovali. Další podmínkou bylo studium na univerzitě nebo obdobném ústavu, který je zařazen příslušným národním akademickým orgánem mezi vysokoškolská studia. K soutěži byli také připuštěni absolventi, kteří nepřesáhli hranici 25 let a kteří absolvovali v minulém roce. Další důležitou podmínkou byla registrace v systému Adams a povinnost předkládat informace o místě pobytu alespoň 2 měsíce před soutěží.

 

Startovalo 73 žen z 24 zemí. Soutěž nedokončila čtyři děvčata tj. 5% účastnic. Plný počet 8 závodnic má v nominaci pouze domácí, USA a TPE. Přes 250 Sb. se dostalo 13 závodnic. Nejlepší účastníci byla vyhodnocena, Maude CHARRON (CAN), která se jediná přiblížila hranici 300 Sb. Simona Hertlová se dostala 31. místem do první poloviny všech startujících. O medaile se podělilo 15 států. Pořadí států podle zisku medailí: USA 5+6+2, JPN 3+3+6, TPE 3+3+5. Bodové pořadí 1. TPE 522 b., 2. USA 517 b., 3. POL 456 b., 8. CZE 176 bodů. Rozhodčí svoji snahu nepřeháněli, rozhodovali s rozvahou, mnohé pokusy by v jiném složení a pod jinou JURY nebyly uznány. Nejednalo se však o křiklavé výstřelky, ale drobné nedostatky v technice, které nedokáží ovlivnit úspěšnost pokusu.    

 

Startovalo 58 mužů z 20 států. Soutěž nedokončilo 6 závodníků tj. 10%. Plný počet 8 závodníků měli POL a TPE. Přes 350 Sb. se dostalo 25 závodníků. Nejlepší závodník  CHEN Po-Jen (TPE) se přiblížil na 3 desetiny k 400 Sb. Do první poloviny závodního pole se 25. místem probojoval David Mahovský. O medaile se podělilo 11 států. Pořadí států podle zisku medailí TPE 7+4+3, JPN 5+8+2, SRB 5+1+0. Bodové pořadí 1. TPE 538b., 2. POL 512 b., 3. USA 457 b., 5. CZE 239 bodů. Nevzpomínám si, že by v historii světového šampionátu jakékoliv kategorie, převažovaly ženy nad počtem mužů. 

 

Svoji trenérskou reprezentační premiéru na úrovni světového šampionátu si zde prožili Milan Lutter (SBO) a Jiří Gasior (ZDB). Do bojů o Univerzitní tituly přivedli tři ženy a čtyři muže. S bilancí mohou být spokojeni. Josef Kolář (HOL) vybojoval čtvrté místo, Simona Hertlová (SBO), Eliška Pudivitrová (BOH) a David Mahovský (PSK) pátá místa, Petr Stránský (STP) a Jan Hanáček (SBO) 7. místo, Kristýna Svobodová (SBO) 10. místo. Simona Hertlová vybojovala stříbro v trhu (HK 69 kg), Josef Kolář medaili stejné hodnoty v nadhozu (HK 85 kg). Simona se dostala ve své HK mezi první třetinu, David Mahovský a Josef Kolář do první poloviny startujících. Gratulujeme k úspěšné reprezentaci.

 

Jan Hanáček obsadil v HK do 105 kg 3x 7. místo. Také on si zde výrazně zlepšil své osobní výkony. Na posledním startu I. Vysokoškolském mistrovství ČR v polovině června v Brně, obsadil v HK +94 kg 2. místo s výkonem 291 (131, 160). Zde se mu podařil velký skok vpřed.

 

Karel Prohl