Odkazy

Na závěr tabulkové série opět přinášíme českou specialitu, která stále nemá obdobu ve světě. Přitom je velice výmluvná, neboť se opírá o argumentativní čísla. Jasně ukazuje, jak si kde vyznavači činky vedli, ukazuje, jak se oddílům dařilo či kde by se rádi posunuli výše.

Velmi zajímavé je i pořadí podle počtu aktivních soutěžících. Prvenství mezi muži obhájil Holešov, za ten loni závodilo 46 mužů! Za ním je na stříbrné příčce Havířov 42, na bronzové Horní Suchá 34. Více či alespoň 30 členů mají Teplice 33, Rotava 33 (pořadí při rovnosti počtu členů určuje součet všech podle bS), Sokolov 30. Nad 25 aktivních mužů se dostali i v TAK Hellas Brno 28, Bohemians Praha 27, Startu Plzeň 26. Následují Chomutov 23, SKV Zlín 23, Slavoj Plzeň 21 a Třinec 20.

Z tohoto přehledu vyplývá, že v r. 2018 soutěžili borci ze 41 oddílů! A jen čtyři oddíly měly pouze jednoho zástupce. Nad počet 10 aktivních vzpěračů se dostalo 25 oddílů!

Primát v počtu aktivních žen získal Sokol Ostrava 1, odkud vyslali do zápolení 17 vzpěraček. Pořadí na dalších medailových příčkách určilo pouhých 17 bodů Sinclaira (bS), ve prospěch Bohemians Praha 15, i za TAK Hellas Brno startovalo 15 vzpěraček. Také v této tabulce je vysoko Start Plzeň, díky 13 zástupkyním. Hned za ním je mladičký oddíl Haná Náměšť n/H 11. Alespoň 10 soutěžících měli v Rotavě a v rovněž nedávno založeném oddíle CWG Bohumín. Následují Olomouc 9, Sokolov 8 a čtyři oddíly se 7 zástupkyněmi, v posloupnosti Bonatrans Bohumín 7, APK Praha 7, Barbell Praha 7 a Horní Suchá rovněž 7. Celkem se na soutěžích objevily vzpěračky z 27 oddílů, z toho jen dva měly jen jednu účastnici.

Opět platí, že rankingy jsou řazeny jako obvykle, buď v jednotlivých souborech, nebo v kompletu. Ten má 57 stran(!), a je sestaven takto: ženy TOP 10, ženy TOP 3, ženy 21-23 let TOP 3, juniorky 16-20 let TOP 3 a žačky do 15 let, také TOP 3. Za nimi najdete muže TOP 10 a TOP 6, muže 21-23 leté TOP 3, juniory 16-20leté TOP 5, starší a posléze mladší žáky, vždy TOP 3. Rozšíření na TOP 10 jak u žen, tak mužů jsem zvolil jednak proto, že od letoška máme 10 hmotnostních kategorií, jednak proto, že to markantněji dokumentuje i kvantitativní sílu oddílů. Jinak čísla TOP odpovídají zvyklostem z týmových soutěží. U mužů 21-23letých by možná stálo zato uspořádat jednorázově i týmovou mistrovskou soutěž, s nadějí posílit počet aktivních vzpěraček i vzpěračů v této velmi potřebné věkové množině. Stačí jen uvědomit si, že mezi muže či ženy nepřejde příliš velká část st. juniorů či juniorek. Jistě tu hrají roli i sociální a jiné okolnosti, taky tu ale chybí větší počet zajímavých klání určených právě pro tuto věkovou skupinu. Oddílové pořadí Masters žen i mužů naleznete v kolekci sceleně věnované Masters.

Omluvte, prosím, laskavě, že v tabulkách občas najdete, a to zpravidla úplně na vrcholu společenství vzpěraček či vzpěračů bez oddílového označení. Takto se nám zatím slučují ti, kteří zvedali buď v zahraničí či na akademických zápoleních. Těch je stále víc. Loni takto startovalo, nikoli za domovský oddíl, 16 žen a dokonce 34 mužů. Když jsme s RNDr. Bohumilem Štěpařem strukturovali vzpěračský software, nepředvídali jsme tento vývoj, proto ta „vada na kráse“. Software soustavně, takřka každoročně aktualizujeme, vylepšujeme, na tuto otázku se podíváme i mj. v souvislosti se změnami HK. Nyní jsem ještě nově HK nepřepisoval, protože bylo třeba generovat rankingy ve starých HK a bude to ještě třeba při tvorbě historických tabulek (all time rankings).

Opět mocně děkuji všem, kteří včas posílali protokoly ze soutěží. Na nich velice záleží!

Znovu prosím o případné opravy či zpřesnění, jestliže najdete v tabulkách chyby či nedopatření.

 

 

PhDr. Rudolf Drmola, editor databáze VSV ČSV