Odkazy

 

Vážené vzpěračky, vážení vzpěrači, vážení členové Českého svazu vzpírání,

 

věřím, že vy všichni i vaši blízcí jste v pořádku, zdrávi a plni chuti a odhodlání vrátit se ke „vzpěračskému“ životu, který nás všechny baví, naplňuje a který nám již určitě chybí!

Příroda nám letos velmi důrazně vzkázala, kdo je na této planetě pánem a donutila nás přehodnotit naše myšlení a mnohé životní postoje a priority. Jsem nesmírně rád, že nejhorší je snad za námi, že se začíná blýskat na lepší časy a my můžeme začít myslet i na jiné věci, než jen na zdraví naše a našich blízkých. A je naprosto přirozené, že my vzpěrači a vzpěračky se nejvíce těšíme na to, až budeme moci nejen naplno trénovat, ale také se utkávat, soupeřit a porovnávat síly.

Coronavirová pandemie nás v Čechách a na Moravě připravila o mnoho soutěží družstev i jednotlivců, které se v původních termínech nemohly uskutečnit. V mezinárodním měřítku pak o desítky dalších, včetně té „nejdůležitější“ – Olympijských her. Je moc dobře, že pandemie nezasáhla naši zemi tak fatálně, jako jiné evropské země a my můžeme plánovat, jak „uspořádáme“ letošní sezónu po jarním výpadku.

Informuji vás, že Výkonná rada ČSV zasedne příští týden a hlavním tématem jejího jednání bude právě nalezení nejschůdnějšího a nejlepšího řešení, jak uspořádat termínový kalendář pro zbytek letošního roku. Naším cílem bude, aby žádný ze subjektů, které se účastní našich soutěží nebo je pořádají, nebyl zásadním způsobem poškozen.

Informuji vás také, že bude posunut termín naší Valné hromady – původně 23. května, a to ze zásadních důvodů, kterými jsou jednak nereálnost vyhovět podmínkám pořádání akcí po 11. květnu, které stanovila vláda a jednak zodpovědnost vedení Svazu za zdraví všech našich členů, potenciálních delegátů VH, kteří patří do rizikových skupin vzhledem k možnosti nákazy Covid 19.

Vážení členové ČSV, uvědomuji si, že tato stručná informace není vyčerpávající a že vás zajímá mnohé další, zejména termíny. Ty, jak pevně věřím, budou známy příští týden a vy o nich budete neprodleně zpraveni informací na našich stránkách. Žádám vás tedy ještě o pár dnů strpení, které prožijte v klidu, při plném zdraví a, samozřejmě, plném tréninku!

Váš,

Petr Krol, předseda ČSV