Pár postřehů k olympijské soutěži ve vzpírání v Tokiu

 

Soutěže se zúčastní k dnešnímu dni celkem 76 států, v kategorii mužů bude bojovat 57 zemí, v kategorii žen 51 zemí. Pouze v kategorii mužů má zástupce 25 zemí, mezi ně patří zásluhou Jirky Orsága i ČR (dalších 32 zemí má zastoupení v obou kategoriích), pouze v kategorii žen má zastoupení 19 států. Z důvodu porušení dopingových pravidel došlo k vyřazení nebo omezení možnosti startu řady tradičních účastníků (např. Thajsko, Egypt, Rumunsko, Rusko, Arménie a další), nejúspěšnější státy v kvalifikaci mohly postavit až 8 soutěžících - vždy po 4 mužích a 4 ženách. Toto se podařilo třem momentálně nejsilnějším státům, shodou okolností patří mezi ekonomicky nejsilnější státy na světě - Čína, USA a Korea. Hned za nimi se 7 účastníky jsou další silné ekonomiky Japonska (účast zajištěna i díky pořadatelství OH) a Tchaj-wan. V počtu 5 nebo 4 účastníků se OH účastní celkem 18 zemí, není bez zajímavosti, že jsou zde opět ekonomicky silné země hlavně Evropy a zámoří - Itálie, Kanada, Austrálie, Nový Zéland, Španělsko, Německo, Francie, Velká Británie, dále Indonésie, Turkmenistán, Tunisko, Dominikánská republika, Gruzie, Mexiko, Uzbekistán, Venezuela, Ekvádor a Kuba. V této kategorii stojí za zmínku skutečnost, že Gruzie má své zástupce pouze ve čtveřici mužů, opačně to platí pro V. Británii a Ekvádor, kteří mají zastoupení pouze ve čtveřici žen. Mezi nejsilnější státy v kategorii mužů tedy patří již zmiňovaná Čína, USA, Korea, Japonsko a Gruzie vždy se 4 zástupci. V ženách se plnou čtveřicí mohou chlubit opět Čína, USA a Korea a dále tedy V. Británie a Ekvádor.  Z tradičních zemí si svůj standart snaží držet Polsko se třemi (2+1) zástupci, vlivem dopingových afér nebo slabší ekonomické situace je vidět ústup ze slávy postsovětských států, kdy mají tyto státy maximálně 2 zástupce na OH. I ve vzpírání přestává platit pravidlo, že kde je relativně bída, tak tam se daří kondičním sportům nenáročným na vybavení (např. box, judo, zápas, vzpírání). Je vidět, že kde se investují dostatečné finanční prostředky jak státu, tak i soukromé sféry do sportu, tam jsou vidět i výsledky na vrcholové úrovni. Další podmínkou je jistě i počet obyvatel a z toho plynoucí možnost výběru talentů a popularita sportu v dané zemi. Snad si toto uvědomí i nejvyšší představitelé sportovní a ekonomické oblasti i u nás a začne se sport  a výchova dětí a mládeže k pohybu u nás podporovat ve všech směrech na daleko vyšší úrovni.

 

Zdraví

Dan Kolář