Odkazy

Tento soutěžní řád ČSV nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2020. Tímto datem přestává platnost předcházející směrnice.  Změny a doplňky k tomuto soutěžnímu řádu schvaluje VR ČSV. Jejich účinnost stanoví tak, aby s nimi byly včas seznámeny všechny oddíly-kluby a orgány vzpírání v ČR, jichž se jejich obsah týká.