Odkazy

Termín: 19.6.2004, místo: Bohumín

Z původně vybraných téměř 60 závodníků se jich ke startu dostavilo 46 z rekordních 17 oddílů. V neoficiální soutěži družstev zvítězili závodníci SKV Baníku Havířov před závodníky z Bohumína a Rotavy. Po dvou titulech vybojovali závodníci Rotavy a Havířova. Mezi medailisty se objevují oddíly, které se v posledních letech staraly o žáky spíše náhodně. Dnes berou medaile a dokonce tituly. Viz Sokol Plzeň, Lázně Bohdaneč, Start VD Plzeň či Lokomotiva Cheb. Závodníci Sokola Žďárná se ještě na medailových pozicích neobjevili, ale svým počtem naznačili, že se ve Žďárné začalo pracovat s mládeží.

Letošní ročníky této věkové kategorie mají zatím - oproti minulým létům - nižší výkonnost. Počet letos překonaných rekordů mluví jasnou řečí. Výjimečný je P. Krywult z Havířova, s odstupem jej následují další účastníci TOPu. Velkou nadějí je Jakub Líhl z Rotavy. Postava vystřižená ze vzpěračské učebnice. Po zvládnutí techniky bude brzy nejlepší. Průměrná technika se střídala s vyloženě žádnou, ale také s vynikající (např. Gregor, Petrov, Kaluža). Na mistrovství ČR by každý závodník měl mít snahu o předvedení nejlepšího výkonu. Někteří se tak nechovali a nešli na doraz. Došlo ke dvěma výpadkům a zejména to muselo mrzet favorita soutěže Marka Vavříka z Havířova. Ze sedmi nominovaných rozhodčích se dostavili jen tři. Pouze dva rozhodčí se omluvili.

Karel Prohl

35 borců ze 46, tj. 76% (!!) dosáhlo zlepšení, ať už ve dvojboji či v Sinclairovi nebo v obojím. To je slušná bilance! Lihl je vskutku talent, protože se za 3,5 měsíce závodění zlepšil o 22,5 kg (+50 Sb.) a na 182 Sb. Z lepších borců s výkonností nad 190 či dokonce 200 Sb. načasoval perfektně formu bohumínský D. Petrov (+7,5 kg ve dvojboji, +13 Sb.), příborský A. Lukeš (+7,5; +12), rotavský Ševčík (+2,5; +8). Havířovský J. Gasior se sice mírně zhoršil (-2,5; -2), ale šikovně shodil do HK 40, nasbíral 203 Sb.

Ze závodníků 2. či 3. sledu se podle Sinclaira nejvíce posunuli Učeň (Žďárná) +33, T. Novák (Boskovice) +27, J. Horák (Žďárná) +25, Valdman (N. Role) +17. Mika (Teplice) +16 Sb. P. Krywult je momentálně žákovským suverénem, ale jeho tělesná váha roste rychleji než výkonnost, alespoň soudě podle Sinclairových koeficientů… Váhový skok 3,6 kg zůstal vyvážen pouze 5kilovým nárůstem ve dvojboji.

Zarážející je skutečnost, že se na šampionátu vyskytlo 22 soutěžících, kteří ani v nadhozu nezvedli hodnotu vlastní váhy!! Jednalo se o mistrovství země, na němž se přes tuto metu nedostala skoro polovina účastníků. To, prostě, není povzbuzující fakt. Stejně vyznívá nemilé konstatování, že bylo možné za těchto okolností dobýt i medaile. Ve vyšších vahách někdy visely značně nízko a získali je i chlapci za výsledky v hodnotě 150 či dokonce jen 145 Sb. Představuje to důvod k zamyšlení, viďte?

Rudolf Drmola