Odkazy

 

Číst dál...

 

Číst dál...

 

Číst dál...

 

Číst dál...

Trenéři, kteří se v seznamu nenašli, pošlou na Český svaz vzpírání k doplnění evidence termín dosažení své kvalifikace. Obratem jim bude vydán nový průkaz trenéra ČSV.

Číst dál...

Upozornění pro všechny trenéry a závodníky. V závislosti na požadavcích GDPR a legislativy evidence sportovců, je nutné při každé nové registraci závodníka resp. vydávání nového sportovního průkazu, společně s fotkou zaslat na sekretariát svazu vyplněný a podepsaný níže uvedený formulář.

Číst dál...

 

Číst dál...

Výkladové stanovisko k usnesení vlády ze dne 12. 3. 2020 k činnostem České unie sportu (ČUS) ve vzpírání.

Číst dál...

 

Číst dál...

Tento soutěžní řád ČSV nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2020. Tímto datem přestává platnost předcházející směrnice.  Změny a doplňky k tomuto soutěžnímu řádu schvaluje VR ČSV. Jejich účinnost stanoví tak, aby s nimi byly včas seznámeny všechny oddíly-kluby a orgány vzpírání v ČR, jichž se jejich obsah týká.

Číst dál...