Odkazy

Pozvánka a propozice závodu

Pořadatel: TJ Baník Sokolov, oddíl vzpírání
Datum konání: 5.10.2002
Místo konání: Vzpírárna 8.ZŠ Sokolov
Ředitel soutěže: František Škarda
Pionýrů 1321
356 01 Sokolov
tel.mobil: 0607 523 055
Organizační pracovník: Pavel Ivanič
Alšova 1740
356 05 Sokolov
fax.,tel.: 0168 622 290
tel.mobil: 0606 384 530
Účastníci soutěže: Družstva juniorů do 18-ti let, přihlášky zašlete organizačnímu pracovníkovi nejpozději do 20.9.2002.
V přihlášce uveďte:
- počet osob
- termín příjezdu
- způsob dopravy
- požadavek na noclehy
Systém soutěže: Startují 6-ti členná družstva juniorů ročník narození 1984 až 1988
Předpis: Soutěží se dle pravidel IWF a ustanovení tohoto rozpisu.
Hodnoceni: Dle Sinclairových tabulek pro muže pro roky 2001 - 2004. Do soutěže juniorů se započítává pět nejlepších výsledků z každého družstva. O pořadí družstev rozhodne větší počet Sinclairových bodů. Při větším počtu družstev budou družstva rozdělena do skupin.
Časový pořad: 8.00 hod - Technická porada
8.30 - 9.30 hod - Vážení
10.15 hod - Nástup první skupiny
10.30 hod - Začátek soutěže 1.skupiny
Zahájení soutěže dalších skupin ihned po skončení předcházejících skupin
Ekonomické zajištění: VC Sokolova slouží i pro kontrolní start členů SCM - zařazených na 2. pololetí 2002. Členům SCM a jejich trenérům bude proplaceno jízdné 2.třídy ČD při použití příslušných slev.
Ceny: Vítězné družstvo juniorů získá pohár, družstva na 1.-3.místě obdrží medaile, věcné ceny a diplom. Družstva na 4.-6.místě obdrží věcné ceny a diplom.