Odkazy

z jednání Výkonné rady ČSV ze dne 16.11.2018 v Havířově

 

Technická poznámka: informace kurzivou doplňují sdělení z VR pod dojmem průběhu víkendového M ČR. Výkonná rada se v Havířově sešla v plném složení v předvečer M ČR mužů a žen.

 • S napětím očekávaná galerie osobností našeho vzpírání byla v době jednání VR již nainstalována tvůrcem Karlem Prohlem v prostorách haly Baníku Havířov. V sobotu a v neděli jsme měli možnost si připomenout naše mládí (ti starší) i vidět třeba poprvé všechny ty, kteří vytvářeli naši bohatou historii (ti mladší).
 • Nad potřebnou úpravou hrobu Hojerových se již tolik nesmráká, předseda svazu Petr Krol kontaktoval nového ředitele kamenické školy v Hořicích.
 • VR upřesnila organizaci vyhlášení ankety Zlatá činka v průběhu M ČR v režii pánů Krola, Ivaniče a Jílka.
 • Oddíly, které žádaly o doplnění svého vzpěračského inventáře ze svazového rozpočtu se dočkaly, potřebné náčiní žadatelům předává E. Brzoska.
 • V nedávné minulosti se objevily projevy nespokojenosti s úrovní a obsahem webových stránek ČSV. Konkrétní náměty na zlepšení ale dosud nepřišly, VR na návrh P. Ivaniče souhlasí s obohacením stávajícího obsahu o průběžný přehled našich trenérů a cvičitelů. Strukturu této evidence připraví Komise mládeže.
 • Obavy z problémů ohledně organizace občerstvení při M ČR se rozplynuly, péče o naše žaludky by měla být na potřebné úrovni. Očekávání výrazně předčila víkendová realita, pořadatelé se opravdu vytáhli, neboť bufet zdarma pro všechny účastníky našeho jubilejního šampionátu byl excelentní!
 • V návaznosti na Kalendář pro rok 2019 bylo konstatováno, že již probíhají jednání P. Krola s T. Královou a J. Gasiorem, kteří přišli s návrhem na realizaci nového mezinárodního turnaje v Brně jako dalšího z bronzových nominačních startů pro LOH 2020 v Tokiu. Další informace budou následovat po příští schůzi VR.
 • Jedno deváté a dvě desátá místa přivezli naši reprezentanti z ME do 23 let z polské Zamosczi. Pod trenérským vedením L. Pasztora závodníci Stránský, J. Kolář i Hanáček vzpírali na hranici svých aktuálních možností.
 • VR schválila žádost reprezentačního trenéra juniorů E. Brzosky o účast juniorů Buchty, Matika, Wykreta a D. Zronkové na výcvikových táborech seniorské reprezentace v roce 2019.
 • V březnu 2019 se bude v Las Vegas konat MSJ do 17 let. V případě naší účasti se předpokládá nominace maximálně tří reprezentantů.
 • Při snížených výběrových limitech bylo na M ČR v Havířově přihlášeno 41 mužů a 48 žen. Pro příští rok se zvažuje limity zvýšit. Na šampionátu nakonec startovalo 36 mužů a 37 žen. Je to hodně, nebo málo? Mezi muži se plná polovina (18) vešla do 20 let věku a hlavně z počátku to vypadalo jako na M ČR juniorů. Mezi děvčaty bylo juniorek výrazně méně (8).
 • České rekordy v nových soutěžních kategoriích budou nastaveny od 1.5.2019. P. Ivanič navrhuje uznávat rekordy pouze z M ČR a z vrcholných mezinárodních soutěží.
 • Oponentura činnosti SCM za rok 2018 proběhne 9.2.2019 v Praze. Pro rok 2019 VR souhlasí s přesunem ligových kol juniorek do termínů III. ligy mužů.
 • Kvalifikace pro II. ligu mužů se bude konat 1.12.18 v Rotavě a 2.12.18 v Havířově.
 • VR souhlasí se započítáváním výkonů pouze pro I. ligu a pouze z reprezentačních startů.
 • Dne 13.11.18 se konala na Strahově celostátní porada předsedů svazů sdružených v České unii sportu. M.j. náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy K. Kovář oznámil navýšení státních dotací pro rok 2019 na 7 miliard korun, z toho 2 miliardy na investice. Dotační programy 2019 pro reprezentaci (+13%), sportovní talenty (+60%) a organizaci sportu (-3%) by měly být vyhlášeny 21.11.18. V programu Můj klub je více než 6 tisíc žadatelů.
 • Na MS v Ašchabadu neodletěl F. Polák pro neplatnou žádost o vizum. Umístění našich reprezentantů: +109/Kučera 11., 102/Krywult 16., 81/Skleničková 20., 71/Hertlová 22., 109/Gasior 24., +87/Králová 25., 71/Petrov 26., 64/Pudivítrová 42.
 • Příspěvek oddílům za jízdné na soutěže v tomto roce dosáhne celkové sumy 452.364,- Kč.
 • Rozhodčí budou v roce 2019 zasílat výplatnice na svaz obratem po příslušné soutěži.
 • O členství v ČSV žádá pardubický klub Ban Power Gym (jeden by řekl, že Pardubice leží někde v USA). Z předložených Stanov není zřejmé, že činností klubu je olympijské vzpírání. Pokud Stanovy budou v tomto smyslu upraveny, bude klub podmíněně přijat až do schválení Valnou hromadou 2019.
 • Příští jednání Výkonné rady se bude konat 18.12.18 v Praze.

V Praze 23.11.2018 Vyhotovil Karel Duspiva