Odkazy

V sobotu 23. 11. 2019 v Brně pořádala Česká asociace univerzitního sportu prostřednictvím Akademické sportovní komise vzpírání (Jiří Gasior, Tereza Králová a Petr Sedláček) 1. kolo vysokoškolské ligy ve vzpírání. Startovala smíšená družstva studentů vysokých škol. 

Mužům se započítávaly mužské Sinclairovy body a ženám ženské Sinclairovy body vynásobené 1,5. Do boje o nejvyšší příčky se přihlásilo celkem sedm družstev z českých a slovenských vysokých škol. Dvě družstva postavila Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity (FSpS MU „A“, FSpS MU „B“), další dvě družstva postavila Masarykova univerzita složením studentů z ostatních fakult (MUNI „A“, MUNI „B“), Univerzita Palackého Olomouc (UP Olomouc), Univerzita Komenského Bratislava (UK Bratislava) a Slovenská zdravotnická univerzita Banská Bystrica (SZU BB).

Vítězem prvního kola VŠ ligy ve vzpírání se stalo družstvo FSpS MU „A“, které porazilo v pořadí druhou UP Olomouc a třetí UK Bratislava. Startovalo celkem 27 studentů. Nejlepším závodníkem soutěže se stal Jiří Gasior z FSpS MU „A“ s výkonem 327 kg (140 kg + 187 kg) a podařilo se mu překonat český rekord v nadhozu v kategorii mužů do 109 kg. Nejlepší ženou byla vyhlášena Elizaveta Zelentsová také z FSpS MU „A“ s výkonem 177 kg (83 kg + 94 kg).

Druhé kolo VŠ ligy ve vzpírání se bude konat v jarním semestru roku 2020 v Bratislavě.

 

Výsledky 1. kola VŠ ligy ve vzpírání: https://www.powerlifter.cz

 

1. FSpS MU „A“ 949,7823 bodů
2. UP Olomouc 824,8354 bodů
3. UK Bratislava 823,1990 bodů
4. FSpS MU „B“ 769,2860 bodů
5. MUNI „A“ 722,5657 bodů
6. SZU BB 684,9110 bodů
7. MUNI „B“ 487,6366 bodů

 

Jiří Gasior

předseda akademické sportovní komise vzpírání