Disciplinární tresty za doping

Organizace nezávislých členských federací (IMFSP) vydala rozhodnutí týkajících se pozitivních dopingových případů vzpěračských federací Thajska a Malajsie.

 

Thajské amatérské sdružení pro vzpírání (TAWA): nezletilí sportovci mladší 18 let mají zakázáno po dobu pěti měsíců po následující akci IWF účastnit se mezinárodních soutěží. Všichni ostatní sportovci TAWA mají zakázáno účastnit se mezinárodních soutěží po dobu 11 měsíců po následné akci IWF. Zákaz mezinárodní činnosti běží pro vzpěrače a realizační tým již od 7. 3. 2019. Thajsko je ve vzpírání diskvalifikováno z olympijských her v Tokiu. Členský statut TAWA je pozastaven na dobu tří let (1. 4. 2023). Pracovníci TAWA dva roky nesmí kandidovat do žádné funkce IWF. Byla udělena pokuta ve výši 200 000 USD. Polovina z této částky je klasickou pokutou, zbývající část použije IWF na kompenzaci nákladů v souvislosti s tímto případem. Představitelé Thajské vzpěračské federace již oznámili, že se odvolají k Rozhodčímu soudu CAS.

 

Disciplinární trest pro Malajskou federaci vzpírání (MWF): nezletilí sportovci mladší 18 let mají zakázáno po dobu pěti měsíců po následující akci IWF účastnit se mezinárodních soutěží. První část trestu začala 30. 5. 2019. Trest pokračuje do 1. 4. 2021. Malajsie je vyloučena ze vzpěračských soutěží na olympijských hrách v Tokiu. Obě vzpěračské federace mají možnost po prokázání, že splňují přísná kritéria boje proti dopingu, se do vzpěračských soutěží vrátit dříve. Informace byla oběma federacím sdělena dne 1. 4. 2020 a federace mají 21 dní na odvolání. Představitelé vzpěračské federace Malajsie zvažuje odvolání.

 

IWF má politiku nulové tolerance v dopingu a plně podporuje disciplinární opatření, která jsou přijata k zajištění rovných podmínek pro všechny sportovce.

 

Pramen:

https://insidethegames.bis

https://iwf.net

 

Karel Prohl