Stipendijní program UNIS, rok 2022 - aktuální informace

Vážení koordinátoři sportovních svazů,

s některými z Vás jsem již spolupracoval při zprocesování podzimního zařazování do stipendijního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu sportujících studentů na vysokých školách v České republice zařazených do resortního sportovního centra VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT, neboli projektu UNIS. Děkuji všem za perfektní spolupráci při zprocesování tohoto důležitého kroku.

Níže si Vám dovoluji zaslat shrnutí aktuálního stavu projektu.

Ministerstvo školství vyhlásilo podmínky projektu pro rok 2022. Stipendijní program pro rok 2022 naleznete zde: https://www.msmt.cz/ministerstvo/stipendijni-program-na-podporu-sportujicich-studentu-vs-1

Koordinátoři projektu na zapojených veřejných vysokých školách obdrželi dnes informaci, aby zahájili proces zařazování pro kalendářní rok 2022. Připomínám, že zařazování probíhá opět od začátku – tzn. každý zájemce o pokračování ve stipendijním programu se musí spojit se svým koordinátorem.

Své návrhy nám mají koordinátoři zaslat nejpozději do úterý 30. listopadu 2021. Pokud máte ve svém sportovním svazu sportovce, kteří splňují podmínky zapojení do projektu, můžete je o této skutečnosti informovat. Rovněž můžete případně své návrhy adresovat přímo koordinátorům VŠ, kontakt na koordinátory naleznete zde: https://bit.ly/kooUNIS  

V těchto dnech průběžně aktualizujeme dokumenty pro rok 2022 také na našich stránkách: https://www.vsc.cz/akademicky-sport

S ohledem na výše uvedené termíny bychom vám první návrhy na potvrzení výkonnosti sportovců zaslali v prosinci letošního roku. Závěrem mi dovolte připomenout, že finální rozhodnutí o zařazení či nezařazení do přidělených kvót je na příslušné veřejné vysoké škole a stipendium není nárokové.

S pozdravem a poděkováním

Jan Plichta

Project manager

VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT

Sámova 677/3, 101 00 Praha 10

Tel.: +420 773 582 334, e-mail: