Hry Commonwealthu 2022

Hry Commonwealthu, často označované jako Přátelské hry, je mezinárodní multi-sportovní událost mezi sportovci ze Společenství národů. Akce se poprvé konala v roce 1930 a s výjimkou let 1942 a 1946 (zrušeno kvůli druhé světové válce ) se od té doby postupně konají každé čtyři roky. Hry se nazývaly Hry britského impéria v letech 1930 až 1950, Hry britského impéria a Commonwealthu v letech 1954 až 1966 a Hry Britského společenství od roku 1970 do roku 1974. Konají se každé čtyři roky, vždy uprostřed meziolympijského období. Sportovci se zdravotním postižením jsou od roku 2002 zahrnuti jako řádní členové svých národních týmů, díky čemuž jsou Hry Commonwealthu první plně inkluzivní mezinárodní multisportovní akcí. V roce 2018 se hry staly první celosvětovou multisportovní akcí, která obsahovala stejný počet mužských a ženských medailových akcí, a o čtyři roky později jsou první globální multisportovní akcí, která má více akcí pro ženy než pro muže.

 

Probíhající Hry Commonwealthu se konají v Birminghamu od 28. července do 8. srpna 2022 za účasti 72 zemí (19x Afrika, 8x Asie, 21x Karibik, 10x Evropa, 14x Pacifik) a 5 054 sportovců ve 280 disciplínách a dvaceti sportech. Příští Hry Commonwealthu budou první hry v historii, které se budou konat decentralizovaným způsobem, protože se mají konat ve čtyřech městech státu Victoria v Austrálii od 17. do 29. března 2026. Celkem ve 25 druzích sportů.

Výsledky