Český svaz vzpírání
 

Ohlédnutí (č. 3) za soutěžemi družstev

Začátkem prosince finálovou ligovou soutěží juniorů v Horní Suché skončily šampionáty družstev. Soutěžili jsme v osmi věkových kategoriích M12, M15, M20, M, MM, W20, W,  WM a v mezinárodní lize Masters, která probíhá mimo mistrovské soutěže. Ligové soutěže žen a mužů jsou vícestupňové. Ženy mají II. ligu, muži II. – III. ligu vždy ve dvou skupinách. V bodovém hodnocení 8 – 1 bodů za 1. – 8. místo, je nejúspěšnější TAK Hellas Brno, které získalo 31 bodů za bodované umístění ve čtyřech šampionátech. Klub Hellasu zvítězil v I. lize žen, ve které proti logice startuje i jejich „B“ družstvo s umístěním na sedmém místě, zvítězil také v nově zavedené soutěži tříčlenných družstev žen Masters, pátá místa obsadil v I. lize mužů a tříčlenných družstev Masters. Bodoval čtvrtým místem i v šampionátu juniorek do 20 let. Druhé místo se 23 body patří SKV Baníku Havířov, který je mistrem České republiky v kategorii mužů, má bronz z M20 a další bodovaná místa z mládežnických ligových soutěží. O pomyslný bronz se dělí SKV OZ Horní Suchá se Sokolem Moravskou Ostravou se 22 body. Horní Suchá zvítězila v kategorii nejmladších žáků a stříbra mají z I. ligy mužů a juniorek do 20 let. Ostrava zvítězila v juniorkách do 20 let a stříbro mají z I. ligy žen. V tabulce bodovalo 24 oddílů/klubů. V tabulce počtu vybojovaných medailových umístění registrujeme 13 oddílů/klubů. Tři medaile získali závodníci SKV OZ Horní Suché 1+2+0 a TJ Holešova 1+0+2. Po dvou medailích mají TAK Hellas Brno, SKV Baník Havířov, TŽ Třinec a Ostrava. Mistry České republiky se stali od nejmladších kategorií M12 – SKV OZ Horní Suchá; M15 – SKV Sokolov; M20 – TJ Holešov; M – SKV Baník Havířov; MM – SKV Teplice; W20 – Sokol Moravská Ostrava; W – TAK Hellas Brno; WM – TAK Hellas Brno. Ligovou soutěž Masters vyhrálo družstvo SKV Teplice. Této nemistrovské soutěže se zúčastnilo 16 tříčlenných družstev včetně přátel ze Slovenska.

V jednotlivých skupinách postupových soutěží zvítězila družstva ve II. lize žen: skupina „A“ SKV Teplice + skupina „B“ SKV OZ Horní Suchá; v II. lize mužů: skupina „A“ SKV Teplice + skupina „B“ TŽ Třinec; ve III. lize: skupina „A“ SKV Sokolov + skupina „B“ SPČ Olomouc. 

Celkem se do soutěží družstev v roce 2022 přihlásilo 131 družstev! K tomuto množství připočtěme 13M + 2W tříčlenných družstev Master, které se formulují při mistrovství ČR Masters jednotlivců, a je zde vyhlašován mistr ČR družstev. Soutěže se v prvních kolech zúčastnilo 123 družstev, ve 2. kole 122 družstev (+15x mis. ČR Masters) a ve 3. kole 114 družstev. Z přihlášek se postupně ztratilo 17 družstev. V průběhu soutěží se několik družstev, která nebyla v původním rozpisu přihlášena, rozhodla startovat, ztráta počtu družstev se tak mírně zredukovala. Kde vidím problém? Předsedové a trenéři v jednotlivých oddílech/klubech přeceňují možnosti svých klubů v počtu startujících a přihlásí do soutěží více družstev, než kolik tvoří kapacita oddílu. Nepočítají příliš s „úmrtností“ v průběhu roku (zranění, nemoc, dovolené, přerušení nebo dokonce ukončení činnosti) a spoléhají na možnost startu jednotlivců v několika věkových soutěžích družstev. Bohužel, nezbývá komisi rozhodčích v nominacích nasadit do soutěže podle schválených not odpovídající počet rozhodčích. V případě, že se plánovaný počet družstev nesejde, bývá počet rozhodčích předimenzovaný.

Jak z toho ven? Předně, pokud nám vadí nekonečné soutěže, vyřaďme postupně ze soutěže družstva, která nesou schopna nastoupit v plné sestavě. V každé věkové skupině soutěží družstev jsou zařazeni jeden závodník/závodnice, kteří se nepočítají. Po odečtení nejslabšího zůstává páteř družstva, jejíž výsledek se započítává do konečného součtu. Proč k takové variantě v minulosti došlo? Mnohdy se stalo, že favoritovi nedal závodník základní pokus, a tak skončil v poli poražených. Protože se toto nebezpečí týkalo i ostatních oddílů, vymyslela se tato úniková varianta. Družstvo nastupuje v kompletní sestavě šesti, pěti a čtyř soutěžících – bezvadný, družstvo nastupuje bez jednoho soutěžícího – taky dobrý, všichni se počítají, družstvo nastupuje bez jednoho závodníka, který se „odváží“, ale do soutěže nezasáhne. Možný! V letošním roce se tak stalo 20x! Není statisticky možné, že se všech 20 závodníků a závodnic v rozcvičovně zranilo. Prostě nejsou lidi a proto po případné domluvě s rozhodčím, přistoupí odpovědný trenér k této variantě a odváží věkově vhodného člověka s platnou licencí ČSV a zdravotní prohlídkou, který však do soutěže z různých důvodů nenastoupí.

Dalším nešvarem, se kterým se setkáváme, je vynechání kola ligové soutěže s možností pokračovat v soutěži v dalším kole. Proč? Nemáš na to, zůstaň doma a odstup ze soutěže. Přestože může mladiství startovat i ve věkově rozdílných soutěžích, v chlapeckých družstvech mohou nastupovat dívky, hostování může využít v průběhu celého roku, mnohdy trenér není schopen slepit družstvo dohromady ani s těmito nadstandardy a start v kole vypustí. Trápí se tak celou soutěž. Ve třech kolech chybělo na startu minimálně 36 družstev! Některá družstva tak startovala pouze v jednom kole, alespoň mimo soutěž.   

V poslední době pozorujeme pozitivní nárůst vzpírajících členů ČSV. Tento trend se také projevil na první soutěži letošního roku – 1. kole ligy Masters v Havířově, kde se sešlo 50 vzpěračů, délka soutěže se protáhla na 9 hodin. Ve III. lize skupiny „B“ se v 1. kole sešlo 58 startujících vzpěračů s dobou trvání soutěže 10 hodin. Zatímní vrchol jsme zažili na 1. kole ligy mladších a starších žáků skupiny „B“ nastoupilo ke startu 66 závodníků (37x mlž + 29x stž). Pravdou je, že trenéři často posílají na soutěže těch nejmladších závodníky předčasně, bez známky znalostí základních vzpěračských pohybů.  Soutěž začala technickou poradou v 8.45 hodin a končila ve 20 hodin. Soutěže se prodlužují i v II. lize mužů, kde došlo k navýšení počtu družstev do soutěže zařazených. Pokud družstva nastoupí v plném počtu, soutěží 48 vzpěračů.

Před lety byla naše členská základna v katastrofálním stavu a pohybovala se kolem 450 startujících v roce. To byl důvod nastavení velmi liberálních pravidel startu. Původní rozhodnutí rozšířit v soutěžích družstev možnosti hostování v jakémkoliv termínu a povolit souběžný start v různých věkových kategoriích byl správný a přinesl pozitivní výsledky. Dnešní počty startujících se pohybují v našich kapacitních maximech až 700 aktivních vzpěračů. To se negativně projevuje v délce soutěže. Normální je počet mezi 30 – 40 startujícími, slušně se dá zvládnout 40 – 50 startujících. Počty nad 50 si zaslouží pozornost. Jaká se nabízejí řešení?

Konkrétně v lize žáků skupiny „B“, rozdělit mladší a starší žáky na sobotu a neděli. Případně posunout dolů celou soutěž alespoň o jednu hodinu, rozdělit vážení mladších a starších žáků. Stává se, že se závodník odváží v 9 hodin, do soutěže se zapojí v 18 hodin. Dokážete se vžít do závodníka, který se na soutěž poctivě připravil a pak čeká 8 hodin na start? Další možnosti vidím ve snížení počtu družstev. Tam, kde je to nutné, přidat další skupinu „D“. Mnozí mládežníci startují ve dvou věkových kategoriích. Dubluje se start z důvodu obsazení družstva v soutěži, na kterou klub nemá odpovídající počet závodníků. Můžeme také umožnit start mládeže v jakékoliv věkové kategorii, ale jen jednou ve stejném kole. Nebo uzavřít věkové kategorie 10 – 12; 13 – 15; 16 – 18 (20); + 18 (20). Znamenalo by to přizpůsobit se v soutěži družstev našim podmínkám. Okrajově sleduji soutěže družstev v okolních zemích a lze vysledovat, že v některých případech jdou vlastní cestou. V soutěžích družstev se nemusíme přísně držet věkového rozdělení podle pravidel IWF. Tím, že máme žákovské soutěže, se jimi stejně striktně nedržíme. Je také možné zkrátit technickou přípravu. Na prvoligových utkáních prvního kola se začínalo v 8.45 hodin technickou poradou s nástupem závodníků v 11.00 hodin. I tato část se započítává do celkového času trvání soutěže. V minulosti se liga musela obsadit závodníkem v každé hmotnostní kategorii, znamenalo to, úpravu hmotnosti hlavně do HK 52, 56 a 56 kg. To byl důvod, přidáním jedné hodiny navíc po skončení vážení a nástupu na činku. Krátce, bylo zapotřebí zařadit do programu krátkou regeneraci po úporném shazování mnohých členů družstev. To dnes neplatí.    

Na délce soutěže se významnou měrou podílejí nakladači. Znám případy i z letošního roku, kdy nakladači byli začínající vzpěrači, kteří svoji „odborností“ do své funkce zapojili rozhodčí a okolo jdoucí. Důležitou funkci na soutěži má hlasatel, který délku soutěže může svou zkušeností pozitivně ovlivnit. Tato fakta by měla být brána v úvahu, zejména na soutěžích, kde se předpokládá větší počet startujících.

Významně prodloužila délku soutěže novelizace soutěžního řádu IWF. Týká se pravidla možnosti zvýšení hmotnosti činky v rámci dvou minut. Velký vliv na délku soutěže má pravidlo automatického zvýšení hmotnosti činky o jeden kilogram po skončení pokusu. Následuje doba 30 vteřin, kdy závodník nahlásí zvýšení na jemu odpovídající hodnotu. Ale, nakladači již na činku přiloží jeden kilogram. V podstatě se tak děje při každém pokusu a těch zhruba 20 – 30 vteřin je schopno prodloužit soutěž i o hodinu a v mnohých případech i více. 

Na přiložených snímcích jsou mistři České republiky a vítězi I. ligy v kategorii žen TAK Hellas Brno a mužů SKV Baníku Havířov.

Karel Prohl


  1. Nejčtenější články
  2. Poslední články

Kalendář ČSV 2023

06.01.2023 Hits:276 Rozpisy soutěží

V příloze naleznete schválený kalendář soutěží na r. 2023. S ohledem na možnost změn mezi...

České vzpírání 2022 (1) - Tabulky podle Sinclaira

07.01.2023 Hits:241 Publikace

Bilanci za uplynulý rok je nutné zahájit velmi radostným konstatováním! Dosáhli jsme rekordn...

Zemřel JUDr. Pavlásek Petr

04.01.2023 Hits:200 Informace

(*31. 1. 1947 České Budějovice – 3. 1. 2023 Týn nad Vltavou)

Komentář ke kalendáři ČSV 2023

06.01.2023 Hits:156 Informace

Soutěžní komise Českého svazu vzpírání po schválení VR ČSV zveřejnila kalendář soutě...

34. ročník Silvestrovského poháru N.Hrozenkov 2022 - výsledky

02.01.2023 Hits:124 Klubové soutěže

Termín: 29.12.2022, místo: Nový Hrozenkov

Aktualizovaný návrh seznamu sportovců na zařazení do sekce UNIS ve VICTORIA

27.01.2023 Hits:124 Reprezentační komise

Dva naši vzpěrači byli z návrhu o zařazení do sekce UNIS vyřazeni. Jedná se o Petra Mar...

České vzpírání 2022 (2) - Tabulky podle dvojboje

14.01.2023 Hits:115 Publikace

Pořadí uvádím celá, s výjimkou tabulek mužských (uvádím i tak rozsáhlé TOP 60) a ž...

České vzpírání 2022 (3) - Oddíly podle Sinclaira

19.01.2023 Hits:113 Publikace

Znovu děkuji našemu programátorovi RNDr. Bohumilu Štěpařovi za to, že náš software umí i t...

24. Ročenka Českého svazu vzpírání 2022

08.01.2023 Hits:92 Ročenky ČSV

Dostáváte k dispozici třetí Ročenku v elektronické podobě. Rok 2019 ještě byl zaz...

České vzpírání 2022 (4) - Masters – Sinclair, Dvojboj, Oddíly podle bS

22.01.2023 Hits:86 Publikace

Čtvrtá položka bilance sezóny 2022 je věnována Masters. Ti tvoří významnou součást naší...

Naši v zahraničí

16.01.2023 Hits:86 Ostatní

V sobotu 14. 1. 2023 se v Německu konalo další ligové kolo soutěží družstev. ...

Ohlédnutí (č. 5) za počty vzpírajících

10.01.2023 Hits:83 Informace

V letošním roce vzpíralo celkem 826 (W221+M605) závodnic a závodníků. To jsou bezesporu ...

VC Holešova 2022

30.12.2022 Hits:80 Klubové soutěže

Termín: 1.10.2022, místo: Holešov 

Přehled vzniku jednotlivých evropských a světových soutěží ve vzpírání

08.01.2023 Hits:79 Historie

Zejména mladší ročníky v tomto asi budou tápat. Soutěže vznikaly postupně, nejedná se...

Informace k ME 2023

25.01.2023 Hits:67 Reprezentační komise

Arménie - Jerevan / 15.4. - 23.4.2023

Karel Švejda

17.01.2023 Hits:67 Informace

(*1936 – †2022/23)

Čiernik Miloš

19.01.2023 Hits:66 Informace

(*19. 1. 1963 Námestovo) Šedesáti let se dnes dožívá Miloš Čiernik, jeden z nejlepší...

Svazové webové stránky

14.01.2023 Hits:56 Informace

Uplynul rok, takže se podíváme na fungování svazového webu www.vzpirani.cz. Web navštívilo ...

Kvalifikační systém na OH 2024

25.01.2023 Hits:51 Reprezentační komise

V příloze naleznete kvalifikační systém na OH 2024, kde je dobře vše vysvětleno. Seminář ...

Antidopingové dokumenty WADA 2023

10.01.2023 Hits:49 Antidoping

V příloze naleznete antidopingové dokumenty WADA 2023 v různých jazycích zveřejněné: 202...

Aktualizovaný návrh seznamu sportovců na zařazení do sekce UNIS ve VICTORIA

27.01.2023 Hits:124 Reprezentační komise

Dva naši vzpěrači byli z návrhu o zařazení do sekce UNIS vyřazeni. Jedná se o Petra Mar...

Informace k ME 2023

25.01.2023 Hits:67 Reprezentační komise

Arménie - Jerevan / 15.4. - 23.4.2023

Kvalifikační systém na OH 2024

25.01.2023 Hits:51 Reprezentační komise

V příloze naleznete kvalifikační systém na OH 2024, kde je dobře vše vysvětleno. Seminář ...

Naši v zahraničí

25.01.2023 Hits:33 Ostatní

Petr Stránský (76,3 kg) 279 (124, 155) – 128 b., jeho výkon byl nejlepším v klubu. AC 18...

České vzpírání 2022 (4) - Masters – Sinclair, Dvojboj, Oddíly podle bS

22.01.2023 Hits:86 Publikace

Čtvrtá položka bilance sezóny 2022 je věnována Masters. Ti tvoří významnou součást naší...

České vzpírání 2022 (3) - Oddíly podle Sinclaira

19.01.2023 Hits:113 Publikace

Znovu děkuji našemu programátorovi RNDr. Bohumilu Štěpařovi za to, že náš software umí i t...

Čiernik Miloš

19.01.2023 Hits:66 Informace

(*19. 1. 1963 Námestovo) Šedesáti let se dnes dožívá Miloš Čiernik, jeden z nejlepší...

Karel Švejda

17.01.2023 Hits:67 Informace

(*1936 – †2022/23)

Naši v zahraničí

16.01.2023 Hits:86 Ostatní

V sobotu 14. 1. 2023 se v Německu konalo další ligové kolo soutěží družstev. ...

České vzpírání 2022 (2) - Tabulky podle dvojboje

14.01.2023 Hits:115 Publikace

Pořadí uvádím celá, s výjimkou tabulek mužských (uvádím i tak rozsáhlé TOP 60) a ž...

Svazové webové stránky

14.01.2023 Hits:56 Informace

Uplynul rok, takže se podíváme na fungování svazového webu www.vzpirani.cz. Web navštívilo ...

Ohlédnutí (č. 5) za počty vzpírajících

10.01.2023 Hits:83 Informace

V letošním roce vzpíralo celkem 826 (W221+M605) závodnic a závodníků. To jsou bezesporu ...

Antidopingové dokumenty WADA 2023

10.01.2023 Hits:49 Antidoping

V příloze naleznete antidopingové dokumenty WADA 2023 v různých jazycích zveřejněné: 202...

Přehled vzniku jednotlivých evropských a světových soutěží ve vzpírání

08.01.2023 Hits:79 Historie

Zejména mladší ročníky v tomto asi budou tápat. Soutěže vznikaly postupně, nejedná se...

24. Ročenka Českého svazu vzpírání 2022

08.01.2023 Hits:92 Ročenky ČSV

Dostáváte k dispozici třetí Ročenku v elektronické podobě. Rok 2019 ještě byl zaz...

České vzpírání 2022 (1) - Tabulky podle Sinclaira

07.01.2023 Hits:241 Publikace

Bilanci za uplynulý rok je nutné zahájit velmi radostným konstatováním! Dosáhli jsme rekordn...

Komentář ke kalendáři ČSV 2023

06.01.2023 Hits:156 Informace

Soutěžní komise Českého svazu vzpírání po schválení VR ČSV zveřejnila kalendář soutě...

Kalendář ČSV 2023

06.01.2023 Hits:276 Rozpisy soutěží

V příloze naleznete schválený kalendář soutěží na r. 2023. S ohledem na možnost změn mezi...

Zemřel JUDr. Pavlásek Petr

04.01.2023 Hits:200 Informace

(*31. 1. 1947 České Budějovice – 3. 1. 2023 Týn nad Vltavou)

34. ročník Silvestrovského poháru N.Hrozenkov 2022 - výsledky

02.01.2023 Hits:124 Klubové soutěže

Termín: 29.12.2022, místo: Nový Hrozenkov