Český svaz vzpírání
 

Ohlédnutí (č. 3) za soutěžemi družstev

Začátkem prosince finálovou ligovou soutěží juniorů v Horní Suché skončily šampionáty družstev. Soutěžili jsme v osmi věkových kategoriích M12, M15, M20, M, MM, W20, W,  WM a v mezinárodní lize Masters, která probíhá mimo mistrovské soutěže. Ligové soutěže žen a mužů jsou vícestupňové. Ženy mají II. ligu, muži II. – III. ligu vždy ve dvou skupinách. V bodovém hodnocení 8 – 1 bodů za 1. – 8. místo, je nejúspěšnější TAK Hellas Brno, které získalo 31 bodů za bodované umístění ve čtyřech šampionátech. Klub Hellasu zvítězil v I. lize žen, ve které proti logice startuje i jejich „B“ družstvo s umístěním na sedmém místě, zvítězil také v nově zavedené soutěži tříčlenných družstev žen Masters, pátá místa obsadil v I. lize mužů a tříčlenných družstev Masters. Bodoval čtvrtým místem i v šampionátu juniorek do 20 let. Druhé místo se 23 body patří SKV Baníku Havířov, který je mistrem České republiky v kategorii mužů, má bronz z M20 a další bodovaná místa z mládežnických ligových soutěží. O pomyslný bronz se dělí SKV OZ Horní Suchá se Sokolem Moravskou Ostravou se 22 body. Horní Suchá zvítězila v kategorii nejmladších žáků a stříbra mají z I. ligy mužů a juniorek do 20 let. Ostrava zvítězila v juniorkách do 20 let a stříbro mají z I. ligy žen. V tabulce bodovalo 24 oddílů/klubů. V tabulce počtu vybojovaných medailových umístění registrujeme 13 oddílů/klubů. Tři medaile získali závodníci SKV OZ Horní Suché 1+2+0 a TJ Holešova 1+0+2. Po dvou medailích mají TAK Hellas Brno, SKV Baník Havířov, TŽ Třinec a Ostrava. Mistry České republiky se stali od nejmladších kategorií M12 – SKV OZ Horní Suchá; M15 – SKV Sokolov; M20 – TJ Holešov; M – SKV Baník Havířov; MM – SKV Teplice; W20 – Sokol Moravská Ostrava; W – TAK Hellas Brno; WM – TAK Hellas Brno. Ligovou soutěž Masters vyhrálo družstvo SKV Teplice. Této nemistrovské soutěže se zúčastnilo 16 tříčlenných družstev včetně přátel ze Slovenska.

V jednotlivých skupinách postupových soutěží zvítězila družstva ve II. lize žen: skupina „A“ SKV Teplice + skupina „B“ SKV OZ Horní Suchá; v II. lize mužů: skupina „A“ SKV Teplice + skupina „B“ TŽ Třinec; ve III. lize: skupina „A“ SKV Sokolov + skupina „B“ SPČ Olomouc. 

Celkem se do soutěží družstev v roce 2022 přihlásilo 131 družstev! K tomuto množství připočtěme 13M + 2W tříčlenných družstev Master, které se formulují při mistrovství ČR Masters jednotlivců, a je zde vyhlašován mistr ČR družstev. Soutěže se v prvních kolech zúčastnilo 123 družstev, ve 2. kole 122 družstev (+15x mis. ČR Masters) a ve 3. kole 114 družstev. Z přihlášek se postupně ztratilo 17 družstev. V průběhu soutěží se několik družstev, která nebyla v původním rozpisu přihlášena, rozhodla startovat, ztráta počtu družstev se tak mírně zredukovala. Kde vidím problém? Předsedové a trenéři v jednotlivých oddílech/klubech přeceňují možnosti svých klubů v počtu startujících a přihlásí do soutěží více družstev, než kolik tvoří kapacita oddílu. Nepočítají příliš s „úmrtností“ v průběhu roku (zranění, nemoc, dovolené, přerušení nebo dokonce ukončení činnosti) a spoléhají na možnost startu jednotlivců v několika věkových soutěžích družstev. Bohužel, nezbývá komisi rozhodčích v nominacích nasadit do soutěže podle schválených not odpovídající počet rozhodčích. V případě, že se plánovaný počet družstev nesejde, bývá počet rozhodčích předimenzovaný.

Jak z toho ven? Předně, pokud nám vadí nekonečné soutěže, vyřaďme postupně ze soutěže družstva, která nesou schopna nastoupit v plné sestavě. V každé věkové skupině soutěží družstev jsou zařazeni jeden závodník/závodnice, kteří se nepočítají. Po odečtení nejslabšího zůstává páteř družstva, jejíž výsledek se započítává do konečného součtu. Proč k takové variantě v minulosti došlo? Mnohdy se stalo, že favoritovi nedal závodník základní pokus, a tak skončil v poli poražených. Protože se toto nebezpečí týkalo i ostatních oddílů, vymyslela se tato úniková varianta. Družstvo nastupuje v kompletní sestavě šesti, pěti a čtyř soutěžících – bezvadný, družstvo nastupuje bez jednoho soutěžícího – taky dobrý, všichni se počítají, družstvo nastupuje bez jednoho závodníka, který se „odváží“, ale do soutěže nezasáhne. Možný! V letošním roce se tak stalo 20x! Není statisticky možné, že se všech 20 závodníků a závodnic v rozcvičovně zranilo. Prostě nejsou lidi a proto po případné domluvě s rozhodčím, přistoupí odpovědný trenér k této variantě a odváží věkově vhodného člověka s platnou licencí ČSV a zdravotní prohlídkou, který však do soutěže z různých důvodů nenastoupí.

Dalším nešvarem, se kterým se setkáváme, je vynechání kola ligové soutěže s možností pokračovat v soutěži v dalším kole. Proč? Nemáš na to, zůstaň doma a odstup ze soutěže. Přestože může mladiství startovat i ve věkově rozdílných soutěžích, v chlapeckých družstvech mohou nastupovat dívky, hostování může využít v průběhu celého roku, mnohdy trenér není schopen slepit družstvo dohromady ani s těmito nadstandardy a start v kole vypustí. Trápí se tak celou soutěž. Ve třech kolech chybělo na startu minimálně 36 družstev! Některá družstva tak startovala pouze v jednom kole, alespoň mimo soutěž.   

V poslední době pozorujeme pozitivní nárůst vzpírajících členů ČSV. Tento trend se také projevil na první soutěži letošního roku – 1. kole ligy Masters v Havířově, kde se sešlo 50 vzpěračů, délka soutěže se protáhla na 9 hodin. Ve III. lize skupiny „B“ se v 1. kole sešlo 58 startujících vzpěračů s dobou trvání soutěže 10 hodin. Zatímní vrchol jsme zažili na 1. kole ligy mladších a starších žáků skupiny „B“ nastoupilo ke startu 66 závodníků (37x mlž + 29x stž). Pravdou je, že trenéři často posílají na soutěže těch nejmladších závodníky předčasně, bez známky znalostí základních vzpěračských pohybů.  Soutěž začala technickou poradou v 8.45 hodin a končila ve 20 hodin. Soutěže se prodlužují i v II. lize mužů, kde došlo k navýšení počtu družstev do soutěže zařazených. Pokud družstva nastoupí v plném počtu, soutěží 48 vzpěračů.

Před lety byla naše členská základna v katastrofálním stavu a pohybovala se kolem 450 startujících v roce. To byl důvod nastavení velmi liberálních pravidel startu. Původní rozhodnutí rozšířit v soutěžích družstev možnosti hostování v jakémkoliv termínu a povolit souběžný start v různých věkových kategoriích byl správný a přinesl pozitivní výsledky. Dnešní počty startujících se pohybují v našich kapacitních maximech až 700 aktivních vzpěračů. To se negativně projevuje v délce soutěže. Normální je počet mezi 30 – 40 startujícími, slušně se dá zvládnout 40 – 50 startujících. Počty nad 50 si zaslouží pozornost. Jaká se nabízejí řešení?

Konkrétně v lize žáků skupiny „B“, rozdělit mladší a starší žáky na sobotu a neděli. Případně posunout dolů celou soutěž alespoň o jednu hodinu, rozdělit vážení mladších a starších žáků. Stává se, že se závodník odváží v 9 hodin, do soutěže se zapojí v 18 hodin. Dokážete se vžít do závodníka, který se na soutěž poctivě připravil a pak čeká 8 hodin na start? Další možnosti vidím ve snížení počtu družstev. Tam, kde je to nutné, přidat další skupinu „D“. Mnozí mládežníci startují ve dvou věkových kategoriích. Dubluje se start z důvodu obsazení družstva v soutěži, na kterou klub nemá odpovídající počet závodníků. Můžeme také umožnit start mládeže v jakékoliv věkové kategorii, ale jen jednou ve stejném kole. Nebo uzavřít věkové kategorie 10 – 12; 13 – 15; 16 – 18 (20); + 18 (20). Znamenalo by to přizpůsobit se v soutěži družstev našim podmínkám. Okrajově sleduji soutěže družstev v okolních zemích a lze vysledovat, že v některých případech jdou vlastní cestou. V soutěžích družstev se nemusíme přísně držet věkového rozdělení podle pravidel IWF. Tím, že máme žákovské soutěže, se jimi stejně striktně nedržíme. Je také možné zkrátit technickou přípravu. Na prvoligových utkáních prvního kola se začínalo v 8.45 hodin technickou poradou s nástupem závodníků v 11.00 hodin. I tato část se započítává do celkového času trvání soutěže. V minulosti se liga musela obsadit závodníkem v každé hmotnostní kategorii, znamenalo to, úpravu hmotnosti hlavně do HK 52, 56 a 56 kg. To byl důvod, přidáním jedné hodiny navíc po skončení vážení a nástupu na činku. Krátce, bylo zapotřebí zařadit do programu krátkou regeneraci po úporném shazování mnohých členů družstev. To dnes neplatí.    

Na délce soutěže se významnou měrou podílejí nakladači. Znám případy i z letošního roku, kdy nakladači byli začínající vzpěrači, kteří svoji „odborností“ do své funkce zapojili rozhodčí a okolo jdoucí. Důležitou funkci na soutěži má hlasatel, který délku soutěže může svou zkušeností pozitivně ovlivnit. Tato fakta by měla být brána v úvahu, zejména na soutěžích, kde se předpokládá větší počet startujících.

Významně prodloužila délku soutěže novelizace soutěžního řádu IWF. Týká se pravidla možnosti zvýšení hmotnosti činky v rámci dvou minut. Velký vliv na délku soutěže má pravidlo automatického zvýšení hmotnosti činky o jeden kilogram po skončení pokusu. Následuje doba 30 vteřin, kdy závodník nahlásí zvýšení na jemu odpovídající hodnotu. Ale, nakladači již na činku přiloží jeden kilogram. V podstatě se tak děje při každém pokusu a těch zhruba 20 – 30 vteřin je schopno prodloužit soutěž i o hodinu a v mnohých případech i více. 

Na přiložených snímcích jsou mistři České republiky a vítězi I. ligy v kategorii žen TAK Hellas Brno a mužů SKV Baníku Havířov.

Karel Prohl


  1. Nejčtenější články
  2. Poslední články

Kalendář ČSV 2024

28.01.2024 Hits:673 Informace

ME 2024

05.02.2024 Hits:312 Informace

Evropská federace vzpírání (EWF) představuje reprezentanty jednotlivých státu nominované na blížící ...

V Sofii to začalo

12.02.2024 Hits:200 EWF

Začalo mistrovství Evropy v Sofii nejnižší hmotnostní kategorií žen do 45 kg. Zvítězila celkem ...

1. kolo ligy Masters + Memoriál J. Pešata 2024 - rozpis soutěže

12.02.2024 Hits:199 Masters

Termín: 24.2.2024, místo: SKV Baník Havířov

Naši v zahraničí

28.01.2024 Hits:157 Ostatní

V sobotu dne 27. 1. 2024 se v Německu konalo další ligové kolo Bundesligy. ...

Dnes naposled

16.02.2024 Hits:152 EWF

S velkým očekáváním jsme čekali na vystoupení Petra Marečka, který dnes večer nastoupil v „A“ s...

Finální přihláška na ME v Sofii

11.02.2024 Hits:151 Informace

Již v podělí 12. 2. 2024 začne mistrovství Evropy ve vzpírání v Sofii. Naše reprezentace č...

Jiří Zubrický

05.02.2024 Hits:146 Informace

(*8. 2. 1964 Most) ...

Kamil Kučera nedokončil

20.02.2024 Hits:133 EWF

Na poslední soutěž mistrovství Evropy se těšila minimálně vzpěračská Evropa. Těsně před začátkem trh...

Výborná Ježková

15.02.2024 Hits:130 EWF

Patricie Ježková obsadila v HK do 64 kg osmé místo za 203 (93, 110), když v trhu byla sedm...

Naši v zahraničí

11.02.2024 Hits:125 Ostatní

V Německu se včera 10. 2. 2024 konalo další kolo I. – II. Bundesligy. Protože 12. 2. začíná mis...

V Sofii padl světový rekord

18.02.2024 Hits:122 EWF

Sobotní soutěže evropského šampionátu nám představili HK do 76 kg žen a HK do 89 kg mužů. Ženskou čá...

Informace o kvalifikaci na ME juniorů a juniorek do 20 a 23 let

08.02.2024 Hits:119 Reprezentační komise

Důležité informace: Limity na ME do 20 a 23 let platí pouze pro reprezentaci juniorů a juniorek d...

ME druhý den

14.02.2024 Hits:118 EWF

Druhý den evropského šampionátu v Sofii startovali i naši reprezentanti Alexandr Džobák a Kateřina W...

Zemřel Jaroslav Chebeň

11.02.2024 Hits:112 Informace

V Banské Bystrici zemřel náš kamarád Jarda Chebeň. Dlouhá léta jsme se s Jardou setkávali ...

Sofie po třetí

15.02.2024 Hits:108 EWF

Eliška Malcharcziková obsadila v HK do 59 kg 16. místo za 169 (77, 92). Měla v soutěži čty...

Ohlédnutí za mistrovstvím Evropy žen a mužů 2024

22.02.2024 Hits:107 EWF

Startovalo 176 žen z 36 států, nejvíce 28 v HK do 64 kg. V bodovém hodnocení států zv...

Zpráva z kongresu EWF

17.02.2024 Hits:101 Informace

Začalo mistrovsví Asie

03.02.2024 Hits:100 Informace

V Taškentu dnes začalo mistrovství Asie, které patří k předposledním kvalifikačním turnajům. V&...

Pátý den na ME

16.02.2024 Hits:97 EWF

Ještě krátce vrátím ke včerejší soutěži žen HK do 64 kg. Výsledková listina nám prozradila, že nesou...

Naši v zahraničí

18.02.2024 Hits:95 Informace

V sobotu 17. 2. 2024 startovali Radka Klabalová a Vojtěch Krejčík v dresu vítězného SV Mag...

Rozpisy ligy juniorek a juniorů 2024 - dodatky k 1. kolu

19.02.2024 Hits:95 Rozpisy soutěží

Junioři: skupina A - termín: 9.3.2024, místo: Start Plzeňskupina B a C - termín: 2. 3. 2024, místo: ...

Sofie osmý den

19.02.2024 Hits:91 EWF

Dnešní den byl bohatý na vzpěračské události. V poledne startovaly naše při reprezentantky v ka...

Mistrovství Asie pokračuje

05.02.2024 Hits:88 Informace

Ve třetím dnu mistrovství Asie opět dominovali členové reprezentace Severní Koreje. HK do 67 kg/M zv...

1. kolo ligy Masters + 9. ročník Memoriálu Jaroslava Pešáta 2024

25.02.2024 Hits:43 Masters

Termín: 24.2.2024, místo: Havířov

Mistrovství Karlovarského kraje 2023

25.02.2024 Hits:31 Klubové soutěže

Termín: 24.2.2024, místo: Rotava

Ohlédnutí za mistrovstvím Evropy žen a mužů 2024

22.02.2024 Hits:107 EWF

Startovalo 176 žen z 36 států, nejvíce 28 v HK do 64 kg. V bodovém hodnocení států zv...

World Cup IWF

21.02.2024 Hits:85 Informace

Ve dnech 31. 3. 2024 se bude konat v Thajsku (Phuket) WORLD CUP IWF, poslední z kvalifikač...

Kamil Kučera nedokončil

20.02.2024 Hits:133 EWF

Na poslední soutěž mistrovství Evropy se těšila minimálně vzpěračská Evropa. Těsně před začátkem trh...

Sofie 8 den

20.02.2024 Hits:69 EWF

Výsledky HK do 109 kg. Zvítězil DADASHBAYLI Dadash (AZE) výkonem 388 (176, 212) před Hristo Hristove...

Sofie osmý den

19.02.2024 Hits:91 EWF

Dnešní den byl bohatý na vzpěračské události. V poledne startovaly naše při reprezentantky v ka...

Rozpisy ligy juniorek a juniorů 2024 - dodatky k 1. kolu

19.02.2024 Hits:95 Rozpisy soutěží

Junioři: skupina A - termín: 9.3.2024, místo: Start Plzeňskupina B a C - termín: 2. 3. 2024, místo: ...

Naši v zahraničí

18.02.2024 Hits:95 Informace

V sobotu 17. 2. 2024 startovali Radka Klabalová a Vojtěch Krejčík v dresu vítězného SV Mag...

V Sofii padl světový rekord

18.02.2024 Hits:122 EWF

Sobotní soutěže evropského šampionátu nám představili HK do 76 kg žen a HK do 89 kg mužů. Ženskou čá...

Zpráva z kongresu EWF

17.02.2024 Hits:101 Informace

Dnes naposled

16.02.2024 Hits:152 EWF

S velkým očekáváním jsme čekali na vystoupení Petra Marečka, který dnes večer nastoupil v „A“ s...

Pátý den na ME

16.02.2024 Hits:97 EWF

Ještě krátce vrátím ke včerejší soutěži žen HK do 64 kg. Výsledková listina nám prozradila, že nesou...

Výborná Ježková

15.02.2024 Hits:130 EWF

Patricie Ježková obsadila v HK do 64 kg osmé místo za 203 (93, 110), když v trhu byla sedm...

Sofie po třetí

15.02.2024 Hits:108 EWF

Eliška Malcharcziková obsadila v HK do 59 kg 16. místo za 169 (77, 92). Měla v soutěži čty...

ME druhý den

14.02.2024 Hits:118 EWF

Druhý den evropského šampionátu v Sofii startovali i naši reprezentanti Alexandr Džobák a Kateřina W...

V Sofii to začalo

12.02.2024 Hits:200 EWF

Začalo mistrovství Evropy v Sofii nejnižší hmotnostní kategorií žen do 45 kg. Zvítězila celkem ...

1. kolo ligy Masters + Memoriál J. Pešata 2024 - rozpis soutěže

12.02.2024 Hits:199 Masters

Termín: 24.2.2024, místo: SKV Baník Havířov

Naši v zahraničí

11.02.2024 Hits:125 Ostatní

V Německu se včera 10. 2. 2024 konalo další kolo I. – II. Bundesligy. Protože 12. 2. začíná mis...

Zemřel Jaroslav Chebeň

11.02.2024 Hits:112 Informace

V Banské Bystrici zemřel náš kamarád Jarda Chebeň. Dlouhá léta jsme se s Jardou setkávali ...

Finální přihláška na ME v Sofii

11.02.2024 Hits:151 Informace

Již v podělí 12. 2. 2024 začne mistrovství Evropy ve vzpírání v Sofii. Naše reprezentace č...

Sedmý den mistrovství Asie

09.02.2024 Hits:87 Informace

Asijský šampionát se chýlí ke konci. Sedmý soutěžní den nám představil tři hmotnostní kategorie. W 8...

Šestý den asijského šampionátu

08.02.2024 Hits:81 Informace

Šestý den asijského šampionátu byl bohatý na hmotnostní kategorie, kterých bylo od soutěženo ve dvou...

Informace o kvalifikaci na ME juniorů a juniorek do 20 a 23 let

08.02.2024 Hits:119 Reprezentační komise

Důležité informace: Limity na ME do 20 a 23 let platí pouze pro reprezentaci juniorů a juniorek d...

Asijský šampionát v polovině

08.02.2024 Hits:77 Informace

Pátý den mistrovství Asie přinesl opět světový rekord zásluhou SONG KUK HYANG (PRK), která v HK...