Český svaz vzpírání
 

Schindler Rudolf Arch.

(*14.4.1874 v Brně - †9.8.1934 v Karlových Varech) IN MEMORIAM

Sportu se věnoval od roku 1894 a jako většina jeho sportovních vrstevníků byl i on sportovcem všestranným, hlavně se věnoval cyklistice, lehké a později také těžké atletice. Na sklonku let devadesátých dlel v cizině, roku 1899 po návratu do Prahy se stal členem A.C. Sparta, byl spolupracovníkem Václava Rudla a jeho bratří a byl činovníkem velmi platným, po řadu let byl místopředsedou klubu, později též jeho zástupcem v České atletické amatérské unii, kde velmi uplatnil své bohaté zkušenosti a schopnosti. Roku 1905 byl zvolen čestným kapitánem klubu za úspěšnou a záslužnou činnost. Když na konci tohoto roku nastávají pro Spartu v jejích dějinách chvíle nejtemnější, ve chvíli nejvážnější přejímá arch. Schindler vedení klubu i jeho zabezpečení s plným úspěchem, když se již zdálo, že jest před zánikem.V následujícím roce byl zvolen předsedou Č.A.A.U., jímž zůstal i v létech 1907 a 1908. Ústředí toto sdružovalo atletiku lehkou i těžkou, za velmi napjatých tehdy poměrů řídil ústředí pevně a jistě, provádí konsolidaci a zavádí úspěšný režim. Řádná valná hromada Č.A.A.U dne 12.12.1908 uděluje mu v uznání této záslužné činnosti čestné členství.

Od této doby věnoval se výhradně jen atletice těžké. Připravuje nový těžkoatletický svaz, který v roce 1910 vstoupil v činnost pod jménem „Ústřední svaz těžké atletiky“. Arch. Schindler byl zvolen jeho prvním předsedou, zůstávaje jím stále až do převratu roku 1918, vedle toho byl 1910 a 1911 předsedou K.A.Žižka v Praze. Po převratu nastává fůze obou v podstatě znepřátelených těžkoatletických svazů, totiž Č.S.A. a Ú.S.T.A. a na jeho popud tvoří se nový celostátní svaz, nazvaný „Československý svaz těžké atletiky“, je zvolen jeho předsedou, roku 1923 pak čestným předsedou, jímž zůstal až do svého skonu. Vedle toho byl tento zasloužilý sportovec čestným členem Rakouského svazu těžké atletiky, Severočeské župy a celé řady těžkoatletických klubů.

Arch. Schindler dokázal uhájit samostatnost naší účasti i po OH v roce 1912 (Stockholm), přestože zástupci Rakouského svazu těžké atletiky vyvíjeli velký tlak k zařazení naší těžké atletiky do výpravy rakouské. Roku 1913 byl svolán první kongres mezinárodní federace do Berlína, jehož se zúčastnil předseda ÚSTA arch. Schindler, který tu docílil našeho definitivního přijetí, když prosadil zásadu sdružování svazů národních.

Po dvanáct roků zasedal jako místopředseda v Českém a později v Československém olympijském výboru, kde velmi platně působil v oboru těžké atletiky. V roce 1912 byl vůdcem naší výpravy na OH ve Stockholmu.

O vybudování našeho sportu po stránce organizační i technické získal si velkých zásluh. Celých 40 let svého života věnoval sportu, z toho 30 let těžké atletice. Těžká atletika stala se jeho druhou láskou, pro níž žil zcela ve svých volných chvílích. Arch. Schindler byl mužem na pravém místě. Rozšafný, energický, širokého rozhledu a bystrého postřehu. Rozený vůdce, znal dobře mentalitu svých lidí a jako dobrý psycholog dovedl vždy uhodit na pravou strunu. Jeho snahou bylo přivést těžkou atletiku na vyšší úroveň a přivést ji k nejvyšším metám.

Arch. Schindler byl dobrým reprezentantem československé těžké atletiky, vždy taktní, pevného, sebevědomého vystupování. V zahraničí, zvláště v Rakousku a Německu měl mezi starší sportovní generací četné přátelé. Rakouský, francouzský, švédský a německý svaz mu věnoval svá vyznamenání. Ne nadarmo nebyl stavitelem. Postavil těžkou atletiku na zdravé základy a vybudoval si v ní trvalý pomník. Snažil se vychovávat z těžkých atletů muže silné nejenom fyzicky, ale i mravně a charakterově.

Několik dnů po pohřbu uspořádal ČSTA na počest zesnulého panychidu, na níž předseda Československého olympijského výboru prof. Dr. J.Gruss učinil projev, v němž znovu zhodnotil dílo i osobní vlastnosti arch. Schindlera.


  1. Nejčtenější články
  2. Poslední články

MČR juniorů a juniorek do 20 let 2022 - dodatek rozpisu

05.09.2022 Hits:265 Rozpisy soutěží

Termín: 24.9.2022, místo: TAK Hellas Brno

5. ročník Memoriálu Karla Hofmana

04.09.2022 Hits:217 Klubové soutěže

Termín: 10.9.2022, místo: Meziboří

Mistrovství Evropy juniorů do 20 a 23 let

05.09.2022 Hits:201 Informace

Ve dnech 15. – 25. 10. 2022 se bude v Tiraně konat mistrovství Evropy ve čtyřech kategori...

3. kolo ligy juniorek a juniorů 2022 - dodatky rozpisů

19.09.2022 Hits:171 Rozpisy soutěží

Termín: 1.-2.10.2022, místo: Cheb, Ostrava, Holešov

MČR juniorů a juniorek do 20 let 2022 - výsledky, komentář

25.09.2022 Hits:160 ČSV

Termín: 24.9.2022, místo: TAK Hellas Brno Juniorky do 20 let  Startovalo 17 juniorek z ...

Změna v kalendáři ČSV

13.09.2022 Hits:159 Informace

V kalendáři došlo ke změně těchto termínů: MČR mužů a žen  12.-13. 11.Valná hroma...

Memoriál Václava Profta

06.09.2022 Hits:148 Oddíly

Termín: 17.9.2022, místo: Teplice

3. kolo ligy ml. a st. žáků 2022

11.09.2022 Hits:145 ČSV

Termín: 10.9.2022, místo: Rotava

57. Mezinárodní velká cena Bohumína ve vzpírání mládeže

04.09.2022 Hits:145 Klubové soutěže

Termín: 3.9.2022, místo: Bohumín

3. ročník Memoriálu Václava Profta

18.09.2022 Hits:143 Klubové soutěže

Termín: 18.9.2022, místo: Teplice Memoriálu se zúčastnilo deset žen a sedmnáct mužů rozdě...

Školení na cvičitele vzpírání

25.09.2022 Hits:118 Informace

Komise mládeže Českého svazu vzpírání oznamuje případným zájemcům, že školení pro zí...

Pokračujeme …

11.09.2022 Hits:115 Informace

Druhou částí pokračuje závodní sezona Českého svazu vzpírání. Na „ostro“ začneme 24...

XIX. Ročník Memoriálu Miloše Zelinky

19.09.2022 Hits:104 Ostatní

Za účasti 75 soutěžících ze Slovenska, Maďarska, Polska, Srbska a Česka ve dnech 16. – 17...

27. Günther Stapfer Gedächtnisturnier Ranshofen

04.09.2022 Hits:103 Ostatní

V rakouském Ranshofenu se konal ve dnech 2. – 3. 9. 2022 mezinárodní turnaj ve vzpírání...

3. kolo ligy juniorek a juniorů 2022

02.10.2022 Hits:102 ČSV

Termín: 2. - 3. 10. 2022, místo: Teplice, Ostrava, Zlín

Memoriál Karla Hofmana

17.09.2022 Hits:94 Klubové soutěže

Memoriálu Karla Hofmana se zúčastnilo celkem 41 soutěžících (8x W, 16x M do 35 let, 7x M do 5...

3. kolo 1. ligy žen a mužů 2022 - dodatky rozpisů

28.09.2022 Hits:94 Rozpisy soutěží

Termín: 8. - 9. 10. 2022, místo: Bohumín

9. ročník MVC Horní Suché

18.09.2022 Hits:93 Klubové soutěže

Termín: 17.9.2022, místo: Horní Suchá Devátého ročníku MVC Horní Suché se zúčastnilo 28...

1. ročník Turnaje ČS přátelství + Memoriál Attila Baku

17.09.2022 Hits:89 Ostatní

V Novém Meste nad Váhom se dne 10. 9. 2022 konal I. ročník Turnaje Československého přá...

VC Rotavy mládeže 2022 - propozice

23.09.2022 Hits:78 Rozpisy soutěží

Termín: 4. - 5.11.2022, místo: Rotava

ME juniorů a juniorek do 20 a 23 let 2022

28.09.2022 Hits:78 Informace

Ve finální přihlášce na mistrovství Evropy ve věkových kategoriích W20+M20+W23+M23, které ...

Z historie rekordních výkonů

25.09.2022 Hits:72 Historie

O tom, že se v minulosti evidovaly rekordy pro nás dnes v kuriózních disciplínách, jistě...

Yury Konstantinovich Zaitsev

30.09.2022 Hits:62 Informace

(*17. 1. 1951 – †30. 9. 2022)

Blue Swords 2022

03.10.2022 Hits:10 Ostatní

O víkendu se v Míšni konal mezinárodní turnaj „BLUE SWORDS 2022“ (Modré meče), na kt...

Pavel Vladimirovič Pervushin

02.10.2022 Hits:45 Informace

(*5. 9. 1947 – †24. 9. 2022), SSSR, významná osobnost

Velká cena Nové Role 2022 zrušena

02.10.2022 Hits:44 Oddíly

Z technických, ale i jiných důvodů nebudeme pořádat naší tradiční soutěž. Augustin KOCU...

3. kolo ligy juniorek a juniorů 2022

02.10.2022 Hits:102 ČSV

Termín: 2. - 3. 10. 2022, místo: Teplice, Ostrava, Zlín

Velká cena Plzně zrušena

02.10.2022 Hits:43 Oddíly

Dobrý den, Protože se přehodil datum MČR dospělých na datum kdy se má konat velká cena. Jsme...

Yury Konstantinovich Zaitsev

30.09.2022 Hits:62 Informace

(*17. 1. 1951 – †30. 9. 2022)

3. kolo 1. ligy žen a mužů 2022 - dodatky rozpisů

28.09.2022 Hits:94 Rozpisy soutěží

Termín: 8. - 9. 10. 2022, místo: Bohumín

ME juniorů a juniorek do 20 a 23 let 2022

28.09.2022 Hits:78 Informace

Ve finální přihlášce na mistrovství Evropy ve věkových kategoriích W20+M20+W23+M23, které ...

Rafael Arkadyevich Chimishkyan

28.09.2022 Hits:56 Informace

(*23. 3. 1929 Tbilisi – †25. 9. 2022 Tbilisi) V 93 letech zemřel Rafael Chimishkyan (GEO)...

4. kolo NÖ ligy

28.09.2022 Hits:62 Ostatní

Termín: 25.9.2022, místo: Breinterfurt Závodnice SK CWG se v neděli 25. í zúčastnili u...

Školení na cvičitele vzpírání

25.09.2022 Hits:118 Informace

Komise mládeže Českého svazu vzpírání oznamuje případným zájemcům, že školení pro zí...

Z historie rekordních výkonů

25.09.2022 Hits:72 Historie

O tom, že se v minulosti evidovaly rekordy pro nás dnes v kuriózních disciplínách, jistě...

MČR juniorů a juniorek do 20 let 2022 - výsledky, komentář

25.09.2022 Hits:160 ČSV

Termín: 24.9.2022, místo: TAK Hellas Brno Juniorky do 20 let  Startovalo 17 juniorek z ...

VC Rotavy mládeže 2022 - propozice

23.09.2022 Hits:78 Rozpisy soutěží

Termín: 4. - 5.11.2022, místo: Rotava

XIX. Ročník Memoriálu Miloše Zelinky

19.09.2022 Hits:104 Ostatní

Za účasti 75 soutěžících ze Slovenska, Maďarska, Polska, Srbska a Česka ve dnech 16. – 17...

3. kolo ligy juniorek a juniorů 2022 - dodatky rozpisů

19.09.2022 Hits:171 Rozpisy soutěží

Termín: 1.-2.10.2022, místo: Cheb, Ostrava, Holešov

9. ročník MVC Horní Suché

18.09.2022 Hits:93 Klubové soutěže

Termín: 17.9.2022, místo: Horní Suchá Devátého ročníku MVC Horní Suché se zúčastnilo 28...

3. ročník Memoriálu Václava Profta

18.09.2022 Hits:143 Klubové soutěže

Termín: 18.9.2022, místo: Teplice Memoriálu se zúčastnilo deset žen a sedmnáct mužů rozdě...

Memoriál Karla Hofmana

17.09.2022 Hits:94 Klubové soutěže

Memoriálu Karla Hofmana se zúčastnilo celkem 41 soutěžících (8x W, 16x M do 35 let, 7x M do 5...

1. ročník Turnaje ČS přátelství + Memoriál Attila Baku

17.09.2022 Hits:89 Ostatní

V Novém Meste nad Váhom se dne 10. 9. 2022 konal I. ročník Turnaje Československého přá...

Změna v kalendáři ČSV

13.09.2022 Hits:159 Informace

V kalendáři došlo ke změně těchto termínů: MČR mužů a žen  12.-13. 11.Valná hroma...

3. kolo ligy ml. a st. žáků 2022

11.09.2022 Hits:145 ČSV

Termín: 10.9.2022, místo: Rotava

Pokračujeme …

11.09.2022 Hits:115 Informace

Druhou částí pokračuje závodní sezona Českého svazu vzpírání. Na „ostro“ začneme 24...