Přihláška oddílu (klubu) za člena Českého svazu vzpírání

 

Povinné údaje

1. Název a sídlo oddílu, platné stanovy.

2. Doklad o zřízení oddílu.

3. Aktuální soupis všech členů oddílu (Jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, pozice v oddílu – závodník, trenér, rozhodčí, nezávodící člen.

4. Jména a dosažená kvalifikace trenérů oddílu.

5. Souhlas s respektováním Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice.

 

Nepovinné údaje

1. Prostorové podmínky a materiální vybavení

2. Způsob ekonomického zajištění činnosti

3.  Soutěžní kategorie členů oddílu dle věku a druhu soutěže.

 

Schváleno Výkonnou radou ČSV 16.4.2019