Seminář trenérů - Nymburk 2022

V rámci tréninkového tábora talentované mládeže proběhl ve středu 6. 7. jednodenní seminář pro trenéry zaměřený na práci s mládeží.

Účastníci semináře měli možnost sledovat práci trenérů s dětmi v praxi během dopoledního vzpěračského tréninku. Po obědové pauze pokračoval seminář teoretickou částí, ve které měli příspěvek Mgr. Radim Kozel a Bc. Petr Bárta. Po velmi zajímavých a naučných přednáškách měli účastníci možnost se zapojit do volné debaty. Debata mezi trenéry byla velmi plodná a rezonovala v ní spousta aktuálních témat jako například neustálé zeslabování váhy atletiky u soutěží mladších žáků.

Po skončení teoretické části měli účastníci možnost sledovat venkovní trénink s prvky atletiky a gymnastiky. Jednalo se o nový formát semináře za účelem vzdělávání trenérů, na který přišla zejména pozitivní zpětná vazba.

Za komisi mládeže Jan Kolář