Vyšly Sinclairovy tabulky na olympijské období 2017-2020

 

Alberta Weightlifting Association vydala nové Sinclairové tabulky platné pro období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020. Jaké sebou přinášejí změny? Obecně lze konstatovat, že čím je nižší tělesná hmotnost, tím větší ztrátu zaznamenáváme. Při výkonu 200 kg a hmotnosti závodníka 50 kg dochází ke ztrátě téměř 8 Sb. Na opačném konci je dvojboj 450 kg a hmotnost závodníka 125 kg, kde ztráta k minulému období (2013 – 2016) tvoří pouze 0,30 Sb.  V kategorii žen je situace obdobná. Při 44 kg tělesné hmotnosti je ztráta 7,20 Sb., při hmotnosti závodnice 110 kg a výkonu 275 kg, jde výsledek dokonce do plusu 1,04 Sb. V této kategorii je výjimkou hmotnost závodnice 90 kg, kde při výkonu 245 kg se ztrácí 13,90 Sb.

Pramen: www.polska-sztanga.pl

 

 

Konstanty pro výpočet Sinclair koeficientů jsou:

 

  A b
Muži 0.751945030 175.508
Ženy 0.783497476 153.655

 

Pramen: https://www.bcweightlifting.ca/sinclairformula/