Český svaz vzpírání
 

Zápis z Valné hromady Českého svazu vzpírání 2018

konané 28. dubna 2018 v Praze na Strahově

Účast: dle prezenční listiny

 

 1. Zahájení

  Valnou hromadu zahájil a řídil člen VR ČSV Ralf Kohout.

 2. Schválení programu jednání

  Navržený program byl všemi přítomnými jednohlasně přijat.

 3. Volby komisí

  VH schválila jednohlasně členy komisí takto:

  Komise mandátová – Daniel Kolář, Jan Šedlbauer, Petr Sedláček

  Komise návrhová – Karel Duspiva, Ladislav Pasztor, Dušan Kovač

 4. Zpráva mandátové komise

  Na VH bylo pozváno 38 delegátů z oddílů a 9 členů VR s hlasem rozhodujícím. Dle prezenční listiny je přítomno 27 delegátů z oddílů a 9 členů VR, celkem 36 osob, což je 74   % účast. VH je usnášeníschopná.

 5. Zpráva o činnosti za období od poslední VH

  Zprávu o činnosti přednesl předseda svazu Mgr. Petr Krol.

  Z obsahu zprávy:

  • Celkem 9 jednání VR
  • Uctění památky zesnulých členů svazu
  • Kooptace Karla Duspivy od října 2017 do funkce předsedy komise organizační a právní/VH kooptaci schválila (1 se zdržel hlasování)
  • Nespokojenost s činností ing. Jaromíra Jílka jako předsedy komise rozhodčích
  • Poděkování trenérům SCM za jejich práci
  • Připomínky z VH 2017 – všechny úkoly z usnesení byly splněny
  • T. č. ČSV eviduje celkem 1776 členů ve 38 klubech
  • Potěšitelné výsledky v reprezentaci všech kategorií s vyvrcholením na ME 2018
  • Klíčová a nenahraditelná spolupráce s rezortním sportovním centrem MV
  • Dobrá činnost komisí, obzvláště pak komise reprezentační, soutěžní, mezinárodní, mládeže, masters a komise disciplinární
  • Poděkování generálnímu sekretáři a hospodáři svazu Zdeňku Eretovi, Karlům Prohlovým a dr. Rudolfu Drmolovi
  • Důležitost průběžného řešení problematiky dopingu
 6. Zpráva o hospodaření

  Zprávu přednesl hospodář svazu Zdeněk Eret.

  ČSV hospodařil s dotacemi od MŠMT v rámci Programů I. II. a V.

  Program I.  reprezentace 

  příjem 4 500 000,00

  náklady 4 500 314,90

  ztráta  314,90

  Program II. sportovní talenty 

  příjem 2 384 000,00

  náklady 2 384 430,60

  ztráta  430,60

  Program V. organizace sportu 

  příjem  3 878 000,00   

  náklady 3 878 000,00

  ztráta  50,11 

 7. Zpráva o činnosti SCM

  Zprávu přednesl  vedoucí SCM Mgr. Radim Kozel. M. j. uvedl počty vyřazených a nově zařazených mládežníků a zdůraznil výkonnostně a perspektivně velmi slabý ročník 2005. Rovněž zmínil změny v Prováděcích pokynech pro činnost SCM.

 8. Řešení nedostatečné činnosti Komise rozhodčích.

  Mgr. Krol seznámil přítomné se zásadními nedostatky v práci předsedy KR ing. Jílka a vyslovil se pro jeho odvolání s návaznou volbou nového předsedy. V následné debatě zazněly názory pro i proti tomuto návrhu a v konečném hlasování 53% přítomných rozhodlo o tom, že ing. Jílek zatím ve funkci předsedy KR zůstává.

 9. Diskuze
  • M. Luter
   • je třeba prověřit, kam odešlo 10 000,- Kč z účtu Masters.
  • A. Kocur
   • navazující soutěž mužů a žen v jednom dni ve 2. lize  není nejlepší
   • změna limitů výběru pro MČR a pravidlo 20 kg pro základní pokusy
  • J. Brodský
   • nešvar krácení hodiny před soutěží po ukončení vážení
  • D. Kolář
   • významné zvýšení počtu družstev v 1. a 2. lize žen a ve 3. lize mužů
  • S. Rychnavský
   • návrh na zmírnění základů na MČR pro závodníky na posledních místech výběrů
  • E. Brzoska
   • v práci komisí je třeba dělit práci pro všechny členy a ne jenom pro předsedu
   • důležitost přípravy na letošní ME 15 a 17 letých ve snaze o dosažení 4. místo v hodnocení zemí jako záruky pro nominaci na OHM
  • J. Šedlbauer
   • dochází k přestupům v rozporu s Přestupním řádem
  • M. Šváb
   • netrestat klub v případě prokázaného dopingu jednotlivce

  Další náměty a názory do diskuze zašlou diskutující na svaz v písemné formě.

 10. Usnesení VH

  Předseda návrhové komise Karel Duspiva seznámil přítomné s návrhem usnesení, který byl následně jednohlasně přijat. Usnesení je přílohou tohoto zápisu.

 11. Závěr

  Předseda ČSV Mgr. Petr Krol poděkoval všem za aktivní účast při jednání, popřál mnoho dalších úspěchů oddílům v následujícím období a Valnou hromadu ukončil.

 

V Praze dne 28.4.2018

Zapsal: Karel Duspiva

 


 1. Nejčtenější články
 2. Poslední články

3. kolo 3. ligy mužů 2023 - výsledky, komentář

05.11.2023 Hits:295 ČSV

Termín: 4.11.2023, místo: Start Plzeň, Havířov, Holešov

MČR mladších žáků 2023 - dodatek rozpisu

01.11.2023 Hits:172 Rozpisy soutěží

Termín: 18.11.2023, místo: Holešov

MČR ml. žáků + Finále ligy ml. žáků 2023 - výsledky, komentář

18.11.2023 Hits:170 ČSV

Termín: 18. 11. 2023, místo: Holešov

VC Plzně 2023 - výsledky

18.11.2023 Hits:161 Klubové soutěže

Termín: 18.11.2023, místo: TJ Start Plzeň

51. Challenge „210“ 2023

31.10.2023 Hits:156 Ostatní

Poslední říjnový víkend se tradičně uskutečnil ve švýcarském Tramelanu  51. CHALLENGE „210“ jeh...

MS juniorů a juniorek do 20 let 2023 začíná

15.11.2023 Hits:154 IWF

Alexandr Džobák startuje dnes (15.11.) ve 22.00 hodin, Vendula Šafratová 22. 11. v 1.00 hodin, ...

MČR starších žáků 2023 - dodatek rozpisu

13.11.2023 Hits:148 Rozpisy soutěží

Termín: 25.11.2023, místo: Horní Suchá

MČR a finále ligy starších žáků 2023

26.11.2023 Hits:135 ČSV

Termín: 25.11.2023, místo: Horní Suchá

VC Holešova 2023 - výsledky

13.11.2023 Hits:131 Klubové soutěže

Termín: 4.11.2023, místo: Holešov

Naši v zahraničí

06.11.2023 Hits:118 Ostatní

V sobotu se soutěžilo v I. a II. Bundeslize v Německu. V soutěžích nastoupilo še...

Alexandr Džobák na MS J-20 2023

16.11.2023 Hits:118 IWF

V Mexiku začalo mistrovství světa juniorek a juniorů do 20 let. To je letošní poslední světový ...

Finále ligy juniorů 2023 - dodatek rozpisu

21.11.2023 Hits:105 Rozpisy soutěží

Termín: 2.12.2023, místo: TJ Start Plzeň

Diplomy z ME Masters 2023

14.11.2023 Hits:99 Masters

K dispozici a vytištění jsou diplomy pro účastníky mistrovství Evropy Masters, které se ko...

Mistrovství Evropy seniorů 2024 - Časový harmonogram

13.11.2023 Hits:98 Rozpisy soutěží

Termín: 12.-20.2.2024, místo: Sofie, Bulharsko

Mistrovství světa juniorů do 20 let pokračuje

18.11.2023 Hits:93 IWF

HK do 59 kg W Startovalo dvanáct děvčat. Zvítězila Svitlana Samuliak (UKR) 214 (98, 116) před Jessi...

Komentáře k MSJ 2023

17.11.2023 Hits:93 IWF

HK 45 kg W První soutěží juniorek se stala HK do 45 kg. Startovalo 13 děvčat. Zvítězila zkušená Bek...

IWF GRAND PRIX II.

25.11.2023 Hits:90 IWF

Blíží se termín 4. – 12. 12. 2023, ve kterém se bude konat GRAND PRIX II. v Dauhá. Na stránkách...

Ohlédnutí za juniorským mistrovstvím světa do 20 let

25.11.2023 Hits:88 IWF

Startovalo 107 juniorek z 33 států. V bodovém hodnocení zvítězilo domácí Mexiko s 628 body...

Důležitá komunikace týkající se seznamu zakázaných programů WADA 2024

14.11.2023 Hits:82 Reprezentační komise

Vážení sportovci, Dne 1. ledna 2024 vstoupí v platnost Seznam zakázaných látek WADA 2024. Důležité ...

Dnes MS juniorů končí

23.11.2023 Hits:80 IWF

HK 87 kg W Ve včerejší HK do 87 kg startovalo pouze sedm závodnic. Zatím výkonnostně nejslabší skup...

Jsme v polovině šampionátu

19.11.2023 Hits:79 IWF

HK 64 kg W Startovalo 20 juniorek. Zvítězila Estep Katahrine Emily (USA) 214 (94, 120) před Kanaďan...

TOP 12 + memoriál Milana Romana 2023 - odkaz na přímý přenos

30.11.2023 Hits:29 Informace

Termín: 2.12.2023, místo: Havířov

MČR a finále ligy starších žáků 2023

26.11.2023 Hits:135 ČSV

Termín: 25.11.2023, místo: Horní Suchá

Nadační fond západočeských olympioniků oceňoval sportovní legendy

25.11.2023 Hits:77 Informace

Město Cheb podpořilo neinvestičními příspěvky Nadační fond západočeských olympioniků. Na výročním se...

IWF GRAND PRIX II.

25.11.2023 Hits:90 IWF

Blíží se termín 4. – 12. 12. 2023, ve kterém se bude konat GRAND PRIX II. v Dauhá. Na stránkách...

Ohlédnutí za juniorským mistrovstvím světa do 20 let

25.11.2023 Hits:88 IWF

Startovalo 107 juniorek z 33 států. V bodovém hodnocení zvítězilo domácí Mexiko s 628 body...

Mistrovství světa juniorů skončilo

24.11.2023 Hits:70 IWF

HK +87 kg W V nejtěžší HK přes 87 kg startovalo jen šest závodnic. Zvítězila Wang Ling Chen (T...

Dnes MS juniorů končí

23.11.2023 Hits:80 IWF

HK 87 kg W Ve včerejší HK do 87 kg startovalo pouze sedm závodnic. Zatím výkonnostně nejslabší skup...

Vendula Šafratová sedmá

22.11.2023 Hits:75 IWF

HK 81 kg W Osm závodnic nastoupilo v HK d 81 kg W. Mezi nimi i naše jediná reprezentantka Vend...

Světový šampionát pokračuje

21.11.2023 Hits:67 IWF

HK 76 kg W Startovalo devět závodnic. Zvítězila Quinonez Jimenez (ECU) 234 (104, 130), druhá Ella N...

Finále ligy juniorů 2023 - dodatek rozpisu

21.11.2023 Hits:105 Rozpisy soutěží

Termín: 2.12.2023, místo: TJ Start Plzeň

Jablka nepadají daleko od stromu

20.11.2023 Hits:70 IWF

HK 71 kg W Na MSJ v Mexiku včera pokračovala soutěž HK W71 a M 81 kg. Garcia Gomez Mariana (ME...

Jsme v polovině šampionátu

19.11.2023 Hits:79 IWF

HK 64 kg W Startovalo 20 juniorek. Zvítězila Estep Katahrine Emily (USA) 214 (94, 120) před Kanaďan...

VC Plzně 2023 - výsledky

18.11.2023 Hits:161 Klubové soutěže

Termín: 18.11.2023, místo: TJ Start Plzeň

MČR ml. žáků + Finále ligy ml. žáků 2023 - výsledky, komentář

18.11.2023 Hits:170 ČSV

Termín: 18. 11. 2023, místo: Holešov

Mistrovství světa juniorů do 20 let pokračuje

18.11.2023 Hits:93 IWF

HK do 59 kg W Startovalo dvanáct děvčat. Zvítězila Svitlana Samuliak (UKR) 214 (98, 116) před Jessi...

Komentáře k MSJ 2023

17.11.2023 Hits:93 IWF

HK 45 kg W První soutěží juniorek se stala HK do 45 kg. Startovalo 13 děvčat. Zvítězila zkušená Bek...

Alexandr Džobák na MS J-20 2023

16.11.2023 Hits:118 IWF

V Mexiku začalo mistrovství světa juniorek a juniorů do 20 let. To je letošní poslední světový ...

MS juniorů a juniorek do 20 let 2023 začíná

15.11.2023 Hits:154 IWF

Alexandr Džobák startuje dnes (15.11.) ve 22.00 hodin, Vendula Šafratová 22. 11. v 1.00 hodin, ...

Diplomy z ME Masters 2023

14.11.2023 Hits:99 Masters

K dispozici a vytištění jsou diplomy pro účastníky mistrovství Evropy Masters, které se ko...

Důležitá komunikace týkající se seznamu zakázaných programů WADA 2024

14.11.2023 Hits:82 Reprezentační komise

Vážení sportovci, Dne 1. ledna 2024 vstoupí v platnost Seznam zakázaných látek WADA 2024. Důležité ...

VC Holešova 2023 - výsledky

13.11.2023 Hits:131 Klubové soutěže

Termín: 4.11.2023, místo: Holešov

Mistrovství Evropy seniorů 2024 - Časový harmonogram

13.11.2023 Hits:98 Rozpisy soutěží

Termín: 12.-20.2.2024, místo: Sofie, Bulharsko

MČR starších žáků 2023 - dodatek rozpisu

13.11.2023 Hits:148 Rozpisy soutěží

Termín: 25.11.2023, místo: Horní Suchá