Český svaz vzpírání
 

Informace č. 86

z jednání Výkonné rady ČSV ze dne 16.11.2018 v Havířově

 

Technická poznámka: informace kurzivou doplňují sdělení z VR pod dojmem průběhu víkendového M ČR. Výkonná rada se v Havířově sešla v plném složení v předvečer M ČR mužů a žen.

 • S napětím očekávaná galerie osobností našeho vzpírání byla v době jednání VR již nainstalována tvůrcem Karlem Prohlem v prostorách haly Baníku Havířov. V sobotu a v neděli jsme měli možnost si připomenout naše mládí (ti starší) i vidět třeba poprvé všechny ty, kteří vytvářeli naši bohatou historii (ti mladší).
 • Nad potřebnou úpravou hrobu Hojerových se již tolik nesmráká, předseda svazu Petr Krol kontaktoval nového ředitele kamenické školy v Hořicích.
 • VR upřesnila organizaci vyhlášení ankety Zlatá činka v průběhu M ČR v režii pánů Krola, Ivaniče a Jílka.
 • Oddíly, které žádaly o doplnění svého vzpěračského inventáře ze svazového rozpočtu se dočkaly, potřebné náčiní žadatelům předává E. Brzoska.
 • V nedávné minulosti se objevily projevy nespokojenosti s úrovní a obsahem webových stránek ČSV. Konkrétní náměty na zlepšení ale dosud nepřišly, VR na návrh P. Ivaniče souhlasí s obohacením stávajícího obsahu o průběžný přehled našich trenérů a cvičitelů. Strukturu této evidence připraví Komise mládeže.
 • Obavy z problémů ohledně organizace občerstvení při M ČR se rozplynuly, péče o naše žaludky by měla být na potřebné úrovni. Očekávání výrazně předčila víkendová realita, pořadatelé se opravdu vytáhli, neboť bufet zdarma pro všechny účastníky našeho jubilejního šampionátu byl excelentní!
 • V návaznosti na Kalendář pro rok 2019 bylo konstatováno, že již probíhají jednání P. Krola s T. Královou a J. Gasiorem, kteří přišli s návrhem na realizaci nového mezinárodního turnaje v Brně jako dalšího z bronzových nominačních startů pro LOH 2020 v Tokiu. Další informace budou následovat po příští schůzi VR.
 • Jedno deváté a dvě desátá místa přivezli naši reprezentanti z ME do 23 let z polské Zamosczi. Pod trenérským vedením L. Pasztora závodníci Stránský, J. Kolář i Hanáček vzpírali na hranici svých aktuálních možností.
 • VR schválila žádost reprezentačního trenéra juniorů E. Brzosky o účast juniorů Buchty, Matika, Wykreta a D. Zronkové na výcvikových táborech seniorské reprezentace v roce 2019.
 • V březnu 2019 se bude v Las Vegas konat MSJ do 17 let. V případě naší účasti se předpokládá nominace maximálně tří reprezentantů.
 • Při snížených výběrových limitech bylo na M ČR v Havířově přihlášeno 41 mužů a 48 žen. Pro příští rok se zvažuje limity zvýšit. Na šampionátu nakonec startovalo 36 mužů a 37 žen. Je to hodně, nebo málo? Mezi muži se plná polovina (18) vešla do 20 let věku a hlavně z počátku to vypadalo jako na M ČR juniorů. Mezi děvčaty bylo juniorek výrazně méně (8).
 • České rekordy v nových soutěžních kategoriích budou nastaveny od 1.5.2019. P. Ivanič navrhuje uznávat rekordy pouze z M ČR a z vrcholných mezinárodních soutěží.
 • Oponentura činnosti SCM za rok 2018 proběhne 9.2.2019 v Praze. Pro rok 2019 VR souhlasí s přesunem ligových kol juniorek do termínů III. ligy mužů.
 • Kvalifikace pro II. ligu mužů se bude konat 1.12.18 v Rotavě a 2.12.18 v Havířově.
 • VR souhlasí se započítáváním výkonů pouze pro I. ligu a pouze z reprezentačních startů.
 • Dne 13.11.18 se konala na Strahově celostátní porada předsedů svazů sdružených v České unii sportu. M.j. náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy K. Kovář oznámil navýšení státních dotací pro rok 2019 na 7 miliard korun, z toho 2 miliardy na investice. Dotační programy 2019 pro reprezentaci (+13%), sportovní talenty (+60%) a organizaci sportu (-3%) by měly být vyhlášeny 21.11.18. V programu Můj klub je více než 6 tisíc žadatelů.
 • Na MS v Ašchabadu neodletěl F. Polák pro neplatnou žádost o vizum. Umístění našich reprezentantů: +109/Kučera 11., 102/Krywult 16., 81/Skleničková 20., 71/Hertlová 22., 109/Gasior 24., +87/Králová 25., 71/Petrov 26., 64/Pudivítrová 42.
 • Příspěvek oddílům za jízdné na soutěže v tomto roce dosáhne celkové sumy 452.364,- Kč.
 • Rozhodčí budou v roce 2019 zasílat výplatnice na svaz obratem po příslušné soutěži.
 • O členství v ČSV žádá pardubický klub Ban Power Gym (jeden by řekl, že Pardubice leží někde v USA). Z předložených Stanov není zřejmé, že činností klubu je olympijské vzpírání. Pokud Stanovy budou v tomto smyslu upraveny, bude klub podmíněně přijat až do schválení Valnou hromadou 2019.
 • Příští jednání Výkonné rady se bude konat 18.12.18 v Praze.

V Praze 23.11.2018 Vyhotovil Karel Duspiva


 1. Nejčtenější články
 2. Poslední články

České vzpírání 2021 (1) - Tabulky podle Sinclaira

04.01.2022 Hits:277 Publikace

Sešel se rok s rokem a už je tu opět čas k bilancování. Zahajujeme jej pořadím pod...

Z kongresu IWF

25.12.2021 Hits:185 Informace

Mezinárodní federace vzpírání (IWF) 20. 12. 2021 uspořádala kongres svých členských federa...

České rekordy Masters k 31.12.2021

03.01.2022 Hits:170 Masters

Pravděpodobně dne 5. 2. 2022 začne nová soutěžní sezona pro kategorii Masters. V tomto t...

Zemřel Daniel Šanda

08.01.2022 Hits:154 Informace

Pravděpodobně v prosinci minulého roku za nevyjasněných okolností ve věku 76 let zemřel...

Ohlédnutí za uplynulou sezonou (3) - České rekordy

28.12.2021 Hits:152 Publikace

V průběhu roku 2021 bylo překonáno celkem 429 národních rekordů v deseti věkových...

Ohlédnutí za uplynulou sezonou (4) - Reprezentace

01.01.2022 Hits:144 Informace

V roce 2021 jsme zaznamenali 41 reprezentačních startů na ME-MS-OH všech věkových kategor...

Webová statistika za rok 2021

07.01.2022 Hits:105 Informace

Na naší svazové webové stránce bylo v uplynulém roce zveřejněno 340 výsledků, koment...

České vzpírání 2021 (3) - Oddíly podle Sinclaira

16.01.2022 Hits:102 Publikace

Při této příležitosti si dovolím, kéž ne neskromně, podotknout, že si náš vzpěračský ...

České vzpírání 2021 (2) - Tabulky podle dvojboje

15.01.2022 Hits:101 Publikace

Tato pořadí uvádím celá, s výjimkou tabulek mužských, výjimečně i tak rozšířenýc...

1.kolo ligy Masters - přihlášky do soutěže

17.01.2022 Hits:88 Masters

Žádáme zájemce z řad Masters o nahlášení počtu závodníků z důvodu stanovení množství...

Zemřel Viktor Ivanovič Mazin

12.01.2022 Hits:74 Informace

(*18. 6. 1954 – †8. 1. 2022) Ve věku 67 let zemřel olympijský vítěz a mistr světa Viktor ...

České vzpírání 2021 (4) Masters – Sinclair, Dvojboj, Oddíly podle Sinclaira

22.01.2022 Hits:62 Publikace

Tabulkové zhodnocení sezóny uzavírám kolekcí rankingů souvisejících se soutěžením Master...

České vzpírání 2021 (4) Masters – Sinclair, Dvojboj, Oddíly podle Sinclaira

22.01.2022 Hits:62 Publikace

Tabulkové zhodnocení sezóny uzavírám kolekcí rankingů souvisejících se soutěžením Master...

1.kolo ligy Masters - přihlášky do soutěže

17.01.2022 Hits:88 Masters

Žádáme zájemce z řad Masters o nahlášení počtu závodníků z důvodu stanovení množství...

České vzpírání 2021 (3) - Oddíly podle Sinclaira

16.01.2022 Hits:102 Publikace

Při této příležitosti si dovolím, kéž ne neskromně, podotknout, že si náš vzpěračský ...

České vzpírání 2021 (2) - Tabulky podle dvojboje

15.01.2022 Hits:101 Publikace

Tato pořadí uvádím celá, s výjimkou tabulek mužských, výjimečně i tak rozšířenýc...

Zemřel Viktor Ivanovič Mazin

12.01.2022 Hits:74 Informace

(*18. 6. 1954 – †8. 1. 2022) Ve věku 67 let zemřel olympijský vítěz a mistr světa Viktor ...

Zemřel Daniel Šanda

08.01.2022 Hits:154 Informace

Pravděpodobně v prosinci minulého roku za nevyjasněných okolností ve věku 76 let zemřel...

Webová statistika za rok 2021

07.01.2022 Hits:105 Informace

Na naší svazové webové stránce bylo v uplynulém roce zveřejněno 340 výsledků, koment...

České vzpírání 2021 (1) - Tabulky podle Sinclaira

04.01.2022 Hits:277 Publikace

Sešel se rok s rokem a už je tu opět čas k bilancování. Zahajujeme jej pořadím pod...

České rekordy Masters k 31.12.2021

03.01.2022 Hits:170 Masters

Pravděpodobně dne 5. 2. 2022 začne nová soutěžní sezona pro kategorii Masters. V tomto t...

Ohlédnutí za uplynulou sezonou (4) - Reprezentace

01.01.2022 Hits:144 Informace

V roce 2021 jsme zaznamenali 41 reprezentačních startů na ME-MS-OH všech věkových kategor...

Ohlédnutí za uplynulou sezonou (3) - České rekordy

28.12.2021 Hits:152 Publikace

V průběhu roku 2021 bylo překonáno celkem 429 národních rekordů v deseti věkových...

Z kongresu IWF

25.12.2021 Hits:185 Informace

Mezinárodní federace vzpírání (IWF) 20. 12. 2021 uspořádala kongres svých členských federa...