Český svaz vzpírání
 

Závěrečná zpráva z Visegrádské čtyřky - turnaje olympijských nadějí

Termín: 22.9. – 24.9. 2023, Raszyn, Polsko

PRŮBĚH SOUTĚŽNÍHO DNE

Poslední zářijový víkend v tomto roce znamenal pro naše reprezentanty do 18 let mezinárodní start v polském městě Raszyn, kde se účastnili turnaje Visegradské čtyřky. Našimi soupeři byly týmy z Polska, Slovenska a Maďarska. Utkání proběhlo ve smíšených družstvech stávajících ze 6 chlapců a 5 dívek, a to v kategoriích U18 a U23. Česká výprava se však na turnaji utkala pouze v kategorii do 18 let.

Kategorie U18 čítala celkem 19 děvčat a 23 hochů v celkovém počtu 4 skupin a jelikož v jednom dni následovala také kategorie U23, jednalo se o časově a organizačně vcelku náročný závod. Proto jsem zvolil realizační tým čítající mě a trenéry Jana Gospoše, Slávka Rychnavského, Jana Koláře a Petra Bártu, který se dětem věnoval nejen v roli trenéra, ale také v roli fyzioterapeuta a maséra. Dále s námi byl v místě dění delegován také jako rozhodčí Ing. Jaromír Jílek.

V první dívčí skupině nastoupila Karolína Kozlová (OST), která je velmi sebejistou a zkušenou závodnicí. Karolína měla všechny tři pokusy v trhu platné se závěrečným pokusem na 64 kg a v nadhozu vzepřela 74 kg druhým pokusem. Na 76 kg již nebyl dostatek sil. Karolína svým výkonem 138 kg obsadila celkové 9. místo. Další závodnicí byla Ema Grossová (SBO), která zopakovala vzepřená kila z předešlého týdne na MČR do 20 let a to trhem 59 kg a nadhozem 72 kg. Pro Emu se jednalo o první mezinárodní start a jelikož měla nižší tělesnou hmotnost, splnila si tímto výkonem také limit SCM do skupiny A (195 Sb.). Celkově se Ema umístila s výkonem 131 kg na 11. místě. Poslední závodnicí v této skupině byla Anna Homolová (HOL), pro kterou se jednalo také o první mezinárodní start a vedla si následovně. V trhu Anna zvládla třetím pokusem 51 kg, avšak v nadhozu skončila na svém základu 66 kg, po kterém následovaly dva neplatné pokusy na 69 kg, při nichž si pohmoždila přitahovač na vnitřní straně stehna. Jelikož v místě soutěže byl pouze jeden, a to velice nezkušený zdravotník, byla v doprovodu trenéra pro jistotu poslána do nemocnice na vyšetření. Svým výkonem 117 kg se Anna umístila v celkovém pořadí na 16. místě.

Rozcvičování druhé skupiny bylo pro závodnice a trenéry náročnější, poněvadž byla stanovena přestávka mezi skupinami na 5 minut, přičemž k blížícímu se konci této časomíry přidali organizátoři dalších 5 minut a ztížili tak načasování a chod jednotlivých pokusů v rozcvičovně. V druhé dívčí skupině odstartovala Kamila Jarošová (SOK), která byla dobře připravená, avšak před soutěží se potýkala s nemocí a nachlazením, které se také promítly do jejího výkonu. Kamila bojovala ze všech sil, byla schopná vzepřít v trhu základním pokusem 61 kg a v nadhozu přidala 79 kg. Svým výkonem 140 kg se umístila celkově na 15. místě. Naší poslední závodnicí byla Radka Klabalová (TRC), která předvedla nejlepší výkon ze všech účastníků a také se jako jediná závodnice dostala přes hranici 200 Sb. I přesto, že se potýká s lehčími zdravotními problémy, zvládla Radka všechny pokusy v trhu s vyrovnaným osobním rekordem na 65 kg a také všechny pokusy v nadhozu se završením na 86 kg, čímž překonala tři národní rekordy v hmotnostní kategorii do 55 kg, a to v kategoriích U17, U20 a v kategorii žen. Radka se celkově umístila s výkonem 151 kg na 5. místě.

V následujících skupinách se organizátoři a rozhodčí rozhodli úplně vynechat přestávky mezi trhem a nadhozem z hlediska časového presu v plánovaném soutěžním harmonogramu. Ovšem jako tým jsme tuto skutečnost přijali a nenechali se jí nijak ovlivnit.

Jako první ve třetí skupině vystoupil Martin Šimek (ZDB), který zahájil soutěž lehkým základním pokusem v trhu na 74 kg. Následovala chyba rozhodčích a nakladačů, kteří Martinovi k druhému pokusu nahlášenému na 79 kg naložili pouze 75 kg. Chyba trenérská a sice z mojí strany byla ta, že jsem si špatně naložené činky všiml, až když Martin velice lehce vzepřel i svůj druhý pokus. Následovala pauza, během které byl tento pokus stornován a Martin dostal pokus opravný. Hmotnost činky se mu však po dlouhém čekání již nepodařilo úspěšně zdolat. V nadhozu Martin vzepřel všechny pokusy nad hlavu, ovšem poslední pokus na 110 kg uznala jury jako neplatný a zapisoval tedy 106 kg druhým pokusem. Pro Martina tento pohár znamenal první mezinárodní start a svým výkonem 180 kg se umístil na 22. místě v celkovém pořadí. Následně vzpíral závodník ze stejného oddílu Martin Kantor (ZDB), který se delší dobu potýkal s velkými váhovými výkyvy, což se také prokázalo na jeho předešlé přípravě. Na tomto turnaji však Martin vystoupil velmi sebejistě a zapsal všechny tři pokusy v trhu platně s konečnou hmotností na 102 kg. V Nadhozu Martin zaváhal pouze na svém prvním pokusu, další dva již zvládl s přehledem a posledním pokusem vzepřel hmotnost 138 kg. Celkově se Martin s výkonem 240 kg umístil na 19. místě. Naším třetím závodníkem této skupiny byl Vojtěch Navrátil (SZK), který si zde také vyzkoušel atmosféru velké soutěže poprvé. Jelikož jsme věděli, že Vojtěchovi předešlý týden start na MČR do 20 let nevyšel dle představ, zvolili jsme jisté nižší základy, což se nakonec vyplatilo. Vojtěch vzepřel v trhu 108 kg, neplatný měl pouze třetí pokus, čímž jsme chtěli zopakovat jeho osobní rekord. V nadhozu se na Vojtěchovi prokázala lehká nervozita a podařilo se mu nad hlavu dostat pouze základní pokus na 124 kg. I přesto, že se nejednalo o Vojtěchův nejlepší výkon, nevyjímaje všechny předcházející okolnosti, závodil ze všech sil a v celkovém umístění se s výkonem 232 kg umístil na 21. příčce.

 Prvním závodníkem čtvrté skupiny byl Jan Tchurz (LUD), který velmi lehce zvládl svůj základní pokus v trhu na 100 kg. Ve druhém pokusu následovalo menší technické zaváhání, které si však opravil a opakovaným pokusem tak zapsal 105 kg. V nadhozu Honza předvedl svoji dravost na čince, kdy sebevědomě vzepřel nejprve 131 kg, poté 136 kg a bravurně přemístil taktéž 140 kg, kde mu ovšem činka při výrazu utekla mírně dopředu. Svým výkonem 241 kg obsadil Honza celkové 14. místo. Následně vystoupil již zkušený závodník David Kolář (HOL), který vzpíral s přehledem a jistotou a zaváhal pouze na třetích pokusech, které pro něj znamenaly zároveň i osobní rekordy. V trhu vzepřel 125 kg a v nadhozu 154 kg. David je nejlépe hodnoceným závodníkem z mužské části české výpravy a za svůj výkon 279 kg si vysloužil celkové 7. místo. Posledním závodníkem kategorie U18 byl Adam Friedrich (STP). Adam strávil celé prázdniny na stáži v USA, kde vyhledal experty z oblasti fyzioterapie a snažil se zrehabilitovat svá předešlá zranění a odstranit drobné technické nedostatky. Dle mého názoru je Adam na dobré cestě stát se lepším vzpěračem, ovšem čeká ho ještě kus přípravy a cesty. Pohár V4 pro něj znamenal první letošní mezinárodní start a vedl si následovně. V trhu zdolal první dva pokusy se zakončením na 134 kg, na třetím pokusu již nebyla činka dostatečně dotažena při výtahu. V Nadhozu Adam zaváhal a podcenil svůj základní pokus na 165 kg, který si však napodruhé opravil a na poslední pokus o hmotnosti 172 kg šel se vší vervou a přesvědčivě váhu činky vzepřel. Celkově svým výkonem 306 kg Adam vybojoval 9. místo na soutěži. Všichni tři závodníci přesáhli hranici 300 sb.

VYHODNOCENÍ 

Česká výprava se účastnila pouze poloviny soutěže, a to zmiňované kategorie U18, kde jsme obsadili poslední čtvrté místo s celkovým počtem 2 348 sb. za třetím Slovenskem (2 387 sb.), druhým Maďarskem (2 410 sb.) a prvním domácím Polskem (2 580 sb.). Nešťastná domluva mezi jednotlivými federacemi zemí Visegradské čtyřky zapříčinila, že jsme neměli připravený také tým do kategorie U23. V budoucnu se těmto náhlým změnám snad již vyhneme a budeme se moct účastnit soutěže celé. I přesto se jednalo o náročnou soutěž trvající celý den a tímto bych chtěl ještě jednou poděkovat celému realizačnímu týmu za snažení a odvedenou práci uvnitř i mimo závodiště. Co se výkonů jednotlivých závodníků týče, byly spíše průměrné, v některých případech lehce nadprůměrné. Ovšem na pódiové umístění to nestačilo a mnohým závodníkům by, dle mého názoru, prospělo také plánované soustředění na konci prázdnin, které bylo bohužel zrušené a kde bychom se mohli s trenéry více zaměřit na technické či jiné nedostatky. Další nepříznivou okolností je také fakt, že soutěžní kalendář je od začátku školního roku nabitý soutěžemi mistrovskými či ligovými a valné většině zmiňovaných závodníků se sešlo 4 až 5 soutěžních startů v pěti po sobě jdoucích týdnech. Některé předcházející a následující starty jsou, více či méně, důležité z hlediska domácích klubů a oddílů, avšak mezinárodní reprezentační start by měl být v přípravě zohledněn a měla by mu být dána určitá priorita. Tímto bych se chtěl, jakožto vedoucí reprezentační trenér mládeže, řídit a poučit i do následujících let a stejně tak bych chtěl i apelovat na jednotlivé klubové a oddílové trenérské kolegy a kolegyně, aby příště zvážili prioritu a důležitost dalších soutěžních startů.


  1. Nejčtenější články
  2. Poslední články

3. kolo 3. ligy mužů 2023 - výsledky, komentář

05.11.2023 Hits:294 ČSV

Termín: 4.11.2023, místo: Start Plzeň, Havířov, Holešov

MČR mladších žáků 2023 - dodatek rozpisu

01.11.2023 Hits:172 Rozpisy soutěží

Termín: 18.11.2023, místo: Holešov

VC Plzně 2023 - výsledky

18.11.2023 Hits:160 Klubové soutěže

Termín: 18.11.2023, místo: TJ Start Plzeň

MČR ml. žáků + Finále ligy ml. žáků 2023 - výsledky, komentář

18.11.2023 Hits:160 ČSV

Termín: 18. 11. 2023, místo: Holešov

51. Challenge „210“ 2023

31.10.2023 Hits:155 Ostatní

Poslední říjnový víkend se tradičně uskutečnil ve švýcarském Tramelanu  51. CHALLENGE „210“ jeh...

MS juniorů a juniorek do 20 let 2023 začíná

15.11.2023 Hits:154 IWF

Alexandr Džobák startuje dnes (15.11.) ve 22.00 hodin, Vendula Šafratová 22. 11. v 1.00 hodin, ...

MČR starších žáků 2023 - dodatek rozpisu

13.11.2023 Hits:148 Rozpisy soutěží

Termín: 25.11.2023, místo: Horní Suchá

VC Holešova 2023 - výsledky

13.11.2023 Hits:128 Klubové soutěže

Termín: 4.11.2023, místo: Holešov

MČR a finále ligy starších žáků 2023

26.11.2023 Hits:124 ČSV

Termín: 25.11.2023, místo: Horní Suchá

Alexandr Džobák na MS J-20 2023

16.11.2023 Hits:118 IWF

V Mexiku začalo mistrovství světa juniorek a juniorů do 20 let. To je letošní poslední světový ...

Naši v zahraničí

06.11.2023 Hits:117 Ostatní

V sobotu se soutěžilo v I. a II. Bundeslize v Německu. V soutěžích nastoupilo še...

Finále ligy juniorů 2023 - dodatek rozpisu

21.11.2023 Hits:101 Rozpisy soutěží

Termín: 2.12.2023, místo: TJ Start Plzeň

Diplomy z ME Masters 2023

14.11.2023 Hits:98 Masters

K dispozici a vytištění jsou diplomy pro účastníky mistrovství Evropy Masters, které se ko...

Mistrovství Evropy seniorů 2024 - Časový harmonogram

13.11.2023 Hits:98 Rozpisy soutěží

Termín: 12.-20.2.2024, místo: Sofie, Bulharsko

Mistrovství světa juniorů do 20 let pokračuje

18.11.2023 Hits:93 IWF

HK do 59 kg W Startovalo dvanáct děvčat. Zvítězila Svitlana Samuliak (UKR) 214 (98, 116) před Jessi...

Komentáře k MSJ 2023

17.11.2023 Hits:93 IWF

HK 45 kg W První soutěží juniorek se stala HK do 45 kg. Startovalo 13 děvčat. Zvítězila zkušená Bek...

IWF GRAND PRIX II.

25.11.2023 Hits:86 IWF

Blíží se termín 4. – 12. 12. 2023, ve kterém se bude konat GRAND PRIX II. v Dauhá. Na stránkách...

Ohlédnutí za juniorským mistrovstvím světa do 20 let

25.11.2023 Hits:84 IWF

Startovalo 107 juniorek z 33 států. V bodovém hodnocení zvítězilo domácí Mexiko s 628 body...

Důležitá komunikace týkající se seznamu zakázaných programů WADA 2024

14.11.2023 Hits:82 Reprezentační komise

Vážení sportovci, Dne 1. ledna 2024 vstoupí v platnost Seznam zakázaných látek WADA 2024. Důležité ...

Jsme v polovině šampionátu

19.11.2023 Hits:79 IWF

HK 64 kg W Startovalo 20 juniorek. Zvítězila Estep Katahrine Emily (USA) 214 (94, 120) před Kanaďan...

Dnes MS juniorů končí

23.11.2023 Hits:76 IWF

HK 87 kg W Ve včerejší HK do 87 kg startovalo pouze sedm závodnic. Zatím výkonnostně nejslabší skup...

MČR a finále ligy starších žáků 2023

26.11.2023 Hits:124 ČSV

Termín: 25.11.2023, místo: Horní Suchá

Nadační fond západočeských olympioniků oceňoval sportovní legendy

25.11.2023 Hits:73 Informace

Město Cheb podpořilo neinvestičními příspěvky Nadační fond západočeských olympioniků. Na výročním se...

IWF GRAND PRIX II.

25.11.2023 Hits:86 IWF

Blíží se termín 4. – 12. 12. 2023, ve kterém se bude konat GRAND PRIX II. v Dauhá. Na stránkách...

Ohlédnutí za juniorským mistrovstvím světa do 20 let

25.11.2023 Hits:84 IWF

Startovalo 107 juniorek z 33 států. V bodovém hodnocení zvítězilo domácí Mexiko s 628 body...

Mistrovství světa juniorů skončilo

24.11.2023 Hits:68 IWF

HK +87 kg W V nejtěžší HK přes 87 kg startovalo jen šest závodnic. Zvítězila Wang Ling Chen (T...

Dnes MS juniorů končí

23.11.2023 Hits:76 IWF

HK 87 kg W Ve včerejší HK do 87 kg startovalo pouze sedm závodnic. Zatím výkonnostně nejslabší skup...

Vendula Šafratová sedmá

22.11.2023 Hits:75 IWF

HK 81 kg W Osm závodnic nastoupilo v HK d 81 kg W. Mezi nimi i naše jediná reprezentantka Vend...

Světový šampionát pokračuje

21.11.2023 Hits:66 IWF

HK 76 kg W Startovalo devět závodnic. Zvítězila Quinonez Jimenez (ECU) 234 (104, 130), druhá Ella N...

Finále ligy juniorů 2023 - dodatek rozpisu

21.11.2023 Hits:101 Rozpisy soutěží

Termín: 2.12.2023, místo: TJ Start Plzeň

Jablka nepadají daleko od stromu

20.11.2023 Hits:70 IWF

HK 71 kg W Na MSJ v Mexiku včera pokračovala soutěž HK W71 a M 81 kg. Garcia Gomez Mariana (ME...

Jsme v polovině šampionátu

19.11.2023 Hits:79 IWF

HK 64 kg W Startovalo 20 juniorek. Zvítězila Estep Katahrine Emily (USA) 214 (94, 120) před Kanaďan...

VC Plzně 2023 - výsledky

18.11.2023 Hits:160 Klubové soutěže

Termín: 18.11.2023, místo: TJ Start Plzeň

MČR ml. žáků + Finále ligy ml. žáků 2023 - výsledky, komentář

18.11.2023 Hits:160 ČSV

Termín: 18. 11. 2023, místo: Holešov

Mistrovství světa juniorů do 20 let pokračuje

18.11.2023 Hits:93 IWF

HK do 59 kg W Startovalo dvanáct děvčat. Zvítězila Svitlana Samuliak (UKR) 214 (98, 116) před Jessi...

Komentáře k MSJ 2023

17.11.2023 Hits:93 IWF

HK 45 kg W První soutěží juniorek se stala HK do 45 kg. Startovalo 13 děvčat. Zvítězila zkušená Bek...

Alexandr Džobák na MS J-20 2023

16.11.2023 Hits:118 IWF

V Mexiku začalo mistrovství světa juniorek a juniorů do 20 let. To je letošní poslední světový ...

MS juniorů a juniorek do 20 let 2023 začíná

15.11.2023 Hits:154 IWF

Alexandr Džobák startuje dnes (15.11.) ve 22.00 hodin, Vendula Šafratová 22. 11. v 1.00 hodin, ...

Diplomy z ME Masters 2023

14.11.2023 Hits:98 Masters

K dispozici a vytištění jsou diplomy pro účastníky mistrovství Evropy Masters, které se ko...

Důležitá komunikace týkající se seznamu zakázaných programů WADA 2024

14.11.2023 Hits:82 Reprezentační komise

Vážení sportovci, Dne 1. ledna 2024 vstoupí v platnost Seznam zakázaných látek WADA 2024. Důležité ...

VC Holešova 2023 - výsledky

13.11.2023 Hits:128 Klubové soutěže

Termín: 4.11.2023, místo: Holešov

Mistrovství Evropy seniorů 2024 - Časový harmonogram

13.11.2023 Hits:98 Rozpisy soutěží

Termín: 12.-20.2.2024, místo: Sofie, Bulharsko

MČR starších žáků 2023 - dodatek rozpisu

13.11.2023 Hits:148 Rozpisy soutěží

Termín: 25.11.2023, místo: Horní Suchá