Český svaz vzpírání
 

Závěrečná zpráva z Visegrádské čtyřky - turnaje olympijských nadějí

Termín: 22.9. – 24.9. 2023, Raszyn, Polsko

PRŮBĚH SOUTĚŽNÍHO DNE

Poslední zářijový víkend v tomto roce znamenal pro naše reprezentanty do 18 let mezinárodní start v polském městě Raszyn, kde se účastnili turnaje Visegradské čtyřky. Našimi soupeři byly týmy z Polska, Slovenska a Maďarska. Utkání proběhlo ve smíšených družstvech stávajících ze 6 chlapců a 5 dívek, a to v kategoriích U18 a U23. Česká výprava se však na turnaji utkala pouze v kategorii do 18 let.

Kategorie U18 čítala celkem 19 děvčat a 23 hochů v celkovém počtu 4 skupin a jelikož v jednom dni následovala také kategorie U23, jednalo se o časově a organizačně vcelku náročný závod. Proto jsem zvolil realizační tým čítající mě a trenéry Jana Gospoše, Slávka Rychnavského, Jana Koláře a Petra Bártu, který se dětem věnoval nejen v roli trenéra, ale také v roli fyzioterapeuta a maséra. Dále s námi byl v místě dění delegován také jako rozhodčí Ing. Jaromír Jílek.

V první dívčí skupině nastoupila Karolína Kozlová (OST), která je velmi sebejistou a zkušenou závodnicí. Karolína měla všechny tři pokusy v trhu platné se závěrečným pokusem na 64 kg a v nadhozu vzepřela 74 kg druhým pokusem. Na 76 kg již nebyl dostatek sil. Karolína svým výkonem 138 kg obsadila celkové 9. místo. Další závodnicí byla Ema Grossová (SBO), která zopakovala vzepřená kila z předešlého týdne na MČR do 20 let a to trhem 59 kg a nadhozem 72 kg. Pro Emu se jednalo o první mezinárodní start a jelikož měla nižší tělesnou hmotnost, splnila si tímto výkonem také limit SCM do skupiny A (195 Sb.). Celkově se Ema umístila s výkonem 131 kg na 11. místě. Poslední závodnicí v této skupině byla Anna Homolová (HOL), pro kterou se jednalo také o první mezinárodní start a vedla si následovně. V trhu Anna zvládla třetím pokusem 51 kg, avšak v nadhozu skončila na svém základu 66 kg, po kterém následovaly dva neplatné pokusy na 69 kg, při nichž si pohmoždila přitahovač na vnitřní straně stehna. Jelikož v místě soutěže byl pouze jeden, a to velice nezkušený zdravotník, byla v doprovodu trenéra pro jistotu poslána do nemocnice na vyšetření. Svým výkonem 117 kg se Anna umístila v celkovém pořadí na 16. místě.

Rozcvičování druhé skupiny bylo pro závodnice a trenéry náročnější, poněvadž byla stanovena přestávka mezi skupinami na 5 minut, přičemž k blížícímu se konci této časomíry přidali organizátoři dalších 5 minut a ztížili tak načasování a chod jednotlivých pokusů v rozcvičovně. V druhé dívčí skupině odstartovala Kamila Jarošová (SOK), která byla dobře připravená, avšak před soutěží se potýkala s nemocí a nachlazením, které se také promítly do jejího výkonu. Kamila bojovala ze všech sil, byla schopná vzepřít v trhu základním pokusem 61 kg a v nadhozu přidala 79 kg. Svým výkonem 140 kg se umístila celkově na 15. místě. Naší poslední závodnicí byla Radka Klabalová (TRC), která předvedla nejlepší výkon ze všech účastníků a také se jako jediná závodnice dostala přes hranici 200 Sb. I přesto, že se potýká s lehčími zdravotními problémy, zvládla Radka všechny pokusy v trhu s vyrovnaným osobním rekordem na 65 kg a také všechny pokusy v nadhozu se završením na 86 kg, čímž překonala tři národní rekordy v hmotnostní kategorii do 55 kg, a to v kategoriích U17, U20 a v kategorii žen. Radka se celkově umístila s výkonem 151 kg na 5. místě.

V následujících skupinách se organizátoři a rozhodčí rozhodli úplně vynechat přestávky mezi trhem a nadhozem z hlediska časového presu v plánovaném soutěžním harmonogramu. Ovšem jako tým jsme tuto skutečnost přijali a nenechali se jí nijak ovlivnit.

Jako první ve třetí skupině vystoupil Martin Šimek (ZDB), který zahájil soutěž lehkým základním pokusem v trhu na 74 kg. Následovala chyba rozhodčích a nakladačů, kteří Martinovi k druhému pokusu nahlášenému na 79 kg naložili pouze 75 kg. Chyba trenérská a sice z mojí strany byla ta, že jsem si špatně naložené činky všiml, až když Martin velice lehce vzepřel i svůj druhý pokus. Následovala pauza, během které byl tento pokus stornován a Martin dostal pokus opravný. Hmotnost činky se mu však po dlouhém čekání již nepodařilo úspěšně zdolat. V nadhozu Martin vzepřel všechny pokusy nad hlavu, ovšem poslední pokus na 110 kg uznala jury jako neplatný a zapisoval tedy 106 kg druhým pokusem. Pro Martina tento pohár znamenal první mezinárodní start a svým výkonem 180 kg se umístil na 22. místě v celkovém pořadí. Následně vzpíral závodník ze stejného oddílu Martin Kantor (ZDB), který se delší dobu potýkal s velkými váhovými výkyvy, což se také prokázalo na jeho předešlé přípravě. Na tomto turnaji však Martin vystoupil velmi sebejistě a zapsal všechny tři pokusy v trhu platně s konečnou hmotností na 102 kg. V Nadhozu Martin zaváhal pouze na svém prvním pokusu, další dva již zvládl s přehledem a posledním pokusem vzepřel hmotnost 138 kg. Celkově se Martin s výkonem 240 kg umístil na 19. místě. Naším třetím závodníkem této skupiny byl Vojtěch Navrátil (SZK), který si zde také vyzkoušel atmosféru velké soutěže poprvé. Jelikož jsme věděli, že Vojtěchovi předešlý týden start na MČR do 20 let nevyšel dle představ, zvolili jsme jisté nižší základy, což se nakonec vyplatilo. Vojtěch vzepřel v trhu 108 kg, neplatný měl pouze třetí pokus, čímž jsme chtěli zopakovat jeho osobní rekord. V nadhozu se na Vojtěchovi prokázala lehká nervozita a podařilo se mu nad hlavu dostat pouze základní pokus na 124 kg. I přesto, že se nejednalo o Vojtěchův nejlepší výkon, nevyjímaje všechny předcházející okolnosti, závodil ze všech sil a v celkovém umístění se s výkonem 232 kg umístil na 21. příčce.

 Prvním závodníkem čtvrté skupiny byl Jan Tchurz (LUD), který velmi lehce zvládl svůj základní pokus v trhu na 100 kg. Ve druhém pokusu následovalo menší technické zaváhání, které si však opravil a opakovaným pokusem tak zapsal 105 kg. V nadhozu Honza předvedl svoji dravost na čince, kdy sebevědomě vzepřel nejprve 131 kg, poté 136 kg a bravurně přemístil taktéž 140 kg, kde mu ovšem činka při výrazu utekla mírně dopředu. Svým výkonem 241 kg obsadil Honza celkové 14. místo. Následně vystoupil již zkušený závodník David Kolář (HOL), který vzpíral s přehledem a jistotou a zaváhal pouze na třetích pokusech, které pro něj znamenaly zároveň i osobní rekordy. V trhu vzepřel 125 kg a v nadhozu 154 kg. David je nejlépe hodnoceným závodníkem z mužské části české výpravy a za svůj výkon 279 kg si vysloužil celkové 7. místo. Posledním závodníkem kategorie U18 byl Adam Friedrich (STP). Adam strávil celé prázdniny na stáži v USA, kde vyhledal experty z oblasti fyzioterapie a snažil se zrehabilitovat svá předešlá zranění a odstranit drobné technické nedostatky. Dle mého názoru je Adam na dobré cestě stát se lepším vzpěračem, ovšem čeká ho ještě kus přípravy a cesty. Pohár V4 pro něj znamenal první letošní mezinárodní start a vedl si následovně. V trhu zdolal první dva pokusy se zakončením na 134 kg, na třetím pokusu již nebyla činka dostatečně dotažena při výtahu. V Nadhozu Adam zaváhal a podcenil svůj základní pokus na 165 kg, který si však napodruhé opravil a na poslední pokus o hmotnosti 172 kg šel se vší vervou a přesvědčivě váhu činky vzepřel. Celkově svým výkonem 306 kg Adam vybojoval 9. místo na soutěži. Všichni tři závodníci přesáhli hranici 300 sb.

VYHODNOCENÍ 

Česká výprava se účastnila pouze poloviny soutěže, a to zmiňované kategorie U18, kde jsme obsadili poslední čtvrté místo s celkovým počtem 2 348 sb. za třetím Slovenskem (2 387 sb.), druhým Maďarskem (2 410 sb.) a prvním domácím Polskem (2 580 sb.). Nešťastná domluva mezi jednotlivými federacemi zemí Visegradské čtyřky zapříčinila, že jsme neměli připravený také tým do kategorie U23. V budoucnu se těmto náhlým změnám snad již vyhneme a budeme se moct účastnit soutěže celé. I přesto se jednalo o náročnou soutěž trvající celý den a tímto bych chtěl ještě jednou poděkovat celému realizačnímu týmu za snažení a odvedenou práci uvnitř i mimo závodiště. Co se výkonů jednotlivých závodníků týče, byly spíše průměrné, v některých případech lehce nadprůměrné. Ovšem na pódiové umístění to nestačilo a mnohým závodníkům by, dle mého názoru, prospělo také plánované soustředění na konci prázdnin, které bylo bohužel zrušené a kde bychom se mohli s trenéry více zaměřit na technické či jiné nedostatky. Další nepříznivou okolností je také fakt, že soutěžní kalendář je od začátku školního roku nabitý soutěžemi mistrovskými či ligovými a valné většině zmiňovaných závodníků se sešlo 4 až 5 soutěžních startů v pěti po sobě jdoucích týdnech. Některé předcházející a následující starty jsou, více či méně, důležité z hlediska domácích klubů a oddílů, avšak mezinárodní reprezentační start by měl být v přípravě zohledněn a měla by mu být dána určitá priorita. Tímto bych se chtěl, jakožto vedoucí reprezentační trenér mládeže, řídit a poučit i do následujících let a stejně tak bych chtěl i apelovat na jednotlivé klubové a oddílové trenérské kolegy a kolegyně, aby příště zvážili prioritu a důležitost dalších soutěžních startů.


  1. Nejčtenější články
  2. Poslední články

46. Mistrovství ČR Masters 2024 - výsledky

28.04.2024 Hits:945 Masters

Termín: 27. - 28. 4. 2024, místo: Sokolovna TJ Sokol Vyšehrad

2. kolo 2. ligy mužů a žen 2024 - výsledky

05.05.2024 Hits:677 ČSV

Muži: termín: 4.5.2024, místo: TJ Slavoj 1899 Plzeň, UF Olomouc, TAK Hellas BrnoŽeny: termín: A...

2. kolo ligy ml. a st. žáků 2024

20.05.2024 Hits:253 ČSV

Termín: 18.5.2024, místo: TJ Chomutov, SKV B. Bohumín, ASK T. Kopřivnice

2. kolo 2. ligy mužů a žen 2024 - dodatky rozpisů

25.04.2024 Hits:241 Rozpisy soutěží

Muži: termín: 4.5.2024, místo: TJ Slavoj 1899 Plzeň, UF Olomouc, TAK Hellas BrnoŽeny: termín: A...

Bruno Matykiewicz

25.04.2024 Hits:179 Informace

(*21. 4. 1959 Stonava)

Majstrovstvá SR veteránov 2024

01.05.2024 Hits:172 Masters

Mistrovství Slovenska kategorie Masters se konalo 20. 4. 2024 tradičně v Hlohovci a zúčastnili se ho...

VT reprezentace 15 a 17 letých v Bobrově

25.04.2024 Hits:165 Informace

Naše nejmladší část reprezentace se připravovala v Bobrově na Slovensku od 21 do 25.4. 2024V příprav...

Mistrovství světa mládeže do 17 let

01.05.2024 Hits:158 Informace

Dne 25. 4. 2024 na svých webových stránkách IWF zveřejnila aktualizovanou startovní listinu mistrovs...

Usnesení Valné hromady spolku Český svaz vzpírání

14.05.2024 Hits:157 Valná hromada

konané dne 8. 5. 2024 v Praze

Naši v zahraničí

28.04.2024 Hits:155 Ostatní

V sobotu se v Německu konalo finále I. a II. Oberligy. Ve finále II. ligy startovali naši ...

2. kolo ligy ml. a st. žáků 2024 - dodatek

07.05.2024 Hits:152 Rozpisy soutěží

Termín: 18.5.2024, místo: TJ Chomutov, SKV B. Bohumín, ASK T. Kopřivnice

MČR juniorů a juniorek do 17 let 2024 - dodatek rozpisu

12.05.2024 Hits:146 Rozpisy soutěží

Termín: 1.6.2024, místo: Zlín

Olympijský ranking

09.05.2024 Hits:138 IWF

Dne 8. 5. 2024 na svých webových stránkách zveřejnila IWF oficiální OLYMPIC QUALIFICATION RANKING. O...

Víte že (1) …

17.05.2024 Hits:136 Historie

Občas budeme pod značkou "Víte že ..."  publikovat zajímavosti z historie vzpírání. Jediným, k...

Dvojnásobný mistr Evropy zahynul

07.05.2024 Hits:123 Informace

Na Ukrajině při obraně své vlasti zemřel dvojnásobný mistr Evropy z let 2016 a 2017 Oleksandr P...

Mistrovství světa mládeže do 17 let v Limě

15.05.2024 Hits:123 IWF

IWF vydala finální startovní listiny světového šampionátu nejmladší kategorie. Na start se postaví c...

Víte že (2) …

19.05.2024 Hits:110 Informace

Prvním vzpěračem, který překonal hranici 200 kg v tahu, se stal dne 18. 6. 1967 v Sofii Le...

Mistrovství ČR mužů a žen 2024 - dodatek rozpisu

20.05.2024 Hits:109 Rozpisy soutěží

Termín: 8. - 9. 6. 2024, místo: TAK Hellas Brno

2. kolo 3. ligy mužů 2024 - dodatek

20.05.2024 Hits:101 Rozpisy soutěží

Termín: 25. 5. 2024, místo: Rotava, Holešov, Brno - New Park gym

VT reprezentace v Bobrově

18.05.2024 Hits:89 Informace

V Bobrově na Slovensku proběhlo závěrečné soustředění před MS U17 v Peru a předposlední VT před ME U...

Zveme Vás na historicky první otevřený dětský tábor

12.05.2024 Hits:86 Informace

Tábor je vhodný pro vzpěrače i nevzpěrače. Účastníci se můžou těšit na táborovou hru, sportovní i sp...

2. kolo 3. ligy mužů 2024 - výsledky

25.05.2024 Hits:4 ČSV

Termín: 25. 5. 2024, místo: Rotava, Holešov, Brno - New Park gym

Druhý den na šampionátu v Limě

25.05.2024 Hits:22 IWF

Ve čtvrtek se rozdělily sady dalších čtyř hmotnostních kategorií. Juniorky uzavřeli HK do 49 kg a 55...

České vzpírání - Tabulky 21. století (6) - Masters ženy a muži

23.05.2024 Hits:68 Publikace

Absolutní novinka!! Proč naprostá novinka? Inu, před časem jsem po několika letech práce a nekonečn...

Mistrovství světa juniorů do 17 let zahájeno

23.05.2024 Hits:53 IWF

Včera byly na mistrovství světa juniorů do 17 let v Limě rozdány první sady medailí. V HK ...

Mistrovství světa mládeže do 17 let 2024

21.05.2024 Hits:81 IWF

Zítra začíná MS W17+M17. Nejnovější startovní listina nám představuje 282 startujících, 141 juniorek...

Mistrovství Evropy do 15 a 17 let 2024

20.05.2024 Hits:75 EWF

Finální startovní listina pro mistrovství Evropy v Soluni těch nejmladších, udává ve věkových k...

2. kolo ligy ml. a st. žáků 2024

20.05.2024 Hits:253 ČSV

Termín: 18.5.2024, místo: TJ Chomutov, SKV B. Bohumín, ASK T. Kopřivnice

2. kolo 3. ligy mužů 2024 - dodatek

20.05.2024 Hits:101 Rozpisy soutěží

Termín: 25. 5. 2024, místo: Rotava, Holešov, Brno - New Park gym

Mistrovství ČR mužů a žen 2024 - dodatek rozpisu

20.05.2024 Hits:109 Rozpisy soutěží

Termín: 8. - 9. 6. 2024, místo: TAK Hellas Brno

Naši v zahraničí

19.05.2024 Hits:68 Ostatní

Dne 19. 5. 2024 se ve Štúrově konalo 2. kolo slovenské extraligy ve vzpírání. Ve vítězném družstvu H...

Velká cena osvobození města Plzně americkou armádou

19.05.2024 Hits:72 Klubové soutěže

Oddíl Slavoj Plzeň 1899 v rámci pořádání 2. kola 2. ligy mužů sk. "A"  a žen sk. "A" ve dnech 4...

Víte že (2) …

19.05.2024 Hits:110 Informace

Prvním vzpěračem, který překonal hranici 200 kg v tahu, se stal dne 18. 6. 1967 v Sofii Le...

VT reprezentace v Bobrově

18.05.2024 Hits:89 Informace

V Bobrově na Slovensku proběhlo závěrečné soustředění před MS U17 v Peru a předposlední VT před ME U...

Víte že (1) …

17.05.2024 Hits:136 Historie

Občas budeme pod značkou "Víte že ..."  publikovat zajímavosti z historie vzpírání. Jediným, k...

Mistrovství světa mládeže do 17 let v Limě

15.05.2024 Hits:123 IWF

IWF vydala finální startovní listiny světového šampionátu nejmladší kategorie. Na start se postaví c...

Usnesení Valné hromady spolku Český svaz vzpírání

14.05.2024 Hits:157 Valná hromada

konané dne 8. 5. 2024 v Praze

Zveme Vás na historicky první otevřený dětský tábor

12.05.2024 Hits:86 Informace

Tábor je vhodný pro vzpěrače i nevzpěrače. Účastníci se můžou těšit na táborovou hru, sportovní i sp...

MČR juniorů a juniorek do 17 let 2024 - dodatek rozpisu

12.05.2024 Hits:146 Rozpisy soutěží

Termín: 1.6.2024, místo: Zlín

Olympijský ranking

09.05.2024 Hits:138 IWF

Dne 8. 5. 2024 na svých webových stránkách zveřejnila IWF oficiální OLYMPIC QUALIFICATION RANKING. O...

Dvojnásobný mistr Evropy zahynul

07.05.2024 Hits:123 Informace

Na Ukrajině při obraně své vlasti zemřel dvojnásobný mistr Evropy z let 2016 a 2017 Oleksandr P...

2. kolo ligy ml. a st. žáků 2024 - dodatek

07.05.2024 Hits:152 Rozpisy soutěží

Termín: 18.5.2024, místo: TJ Chomutov, SKV B. Bohumín, ASK T. Kopřivnice

2. kolo 2. ligy mužů a žen 2024 - výsledky

05.05.2024 Hits:677 ČSV

Muži: termín: 4.5.2024, místo: TJ Slavoj 1899 Plzeň, UF Olomouc, TAK Hellas BrnoŽeny: termín: A...