Český svaz vzpírání
 

Závěrečná zpráva z mezinárodního tréninkového kempu mládeže

Termín: 13.8. – 20.8. 2023, místo: Konya, TURECKO

Výprava do vzpěračského srdce Turecka

Hluk letiště, vzrušení z nadcházejícího dobrodružství a těšení se na nové zkušenosti – to vše obklopovalo českou výpravu mládeže a trenérů, když se vypravili na sedmidenní tréninkový kemp do turecké Konyi. Cesta byla dlouhá a výprava čelila několika komplikacím, jako byly dva zrušené lety a technické problémy v lehce chaotickém prostředí. Přesto byla tato úskalí překonána díky pevnému týmovému duchu a vzájemné podpoře mezi členy výpravy.

Celkem se kempu zúčastnilo 39 nadějných mladých sportovců a 21 zkušených trenérů a trenérek z celé Evropy. Z České republiky byli přítomni trenér Josef Maršálek, trenérka Simona Hertlová a atleti Radka Klabalová (TRC), Natálie Vybíralová (HSU), Jan Matějka (SOK) a Jan Tchurz (LUD).

Jelikož byla kapacita omezena na dvě dívky a dva hochy od 13 do 17 let, dostali možnost účasti a motivace do budoucna nejúspěšnější junioři a juniorky uplynulého roku.

Hostitelským městem byla turecká Konya, známá nejen svou bohatou historií a kulturou, ale také jako místo, kde se nachází moderní a vysoce vybavené sportovní centrum TOHM Center. I přes menší technické problémy, jako byly občasné výpadky elektrického proudu a nedostatek sportovního náčiní, působila celková organizace a řízení pozitivním dojmem a poskytovaly optimální podmínky pro interaktivní a intenzivní trénink v tisíci metrové nadmořské výšce. Colin Buckley, předseda EWF CR&SC (Coaching Research & Scientific Committee Chairperson), který dohlížel na celý kemp spolu s Damjanem Canzekem, členem EWF CR&SC, sdílel svoje zkušenosti a nadšení s účastníky kempu. Věnovali se všem, opravovali chyby a nabízeli atletům a trenérům zajímavé rady nebo postřehy a podobnou aktivitu projevili také někteří zúčastnění trenéři. Autorem tréninkového plánu byl renomovaný litevský trenér s bohatými zkušenostmi a hlubokými znalostmi o vzpírání, Eduards Andruškevičs. Jeho filozofie a metody tréninku byly postaveny na solidním základě techniky vzpírání, zaměřené převážně na rozvoj specifických dovedností, trhu a nadhozu. Dále se trénovala také síla, rychlost a flexibilita. Kemp nabídl účastníkům jedinečnou příležitost získat cenné poznatky z jeho expertních zkušeností, avšak do jisté míry jsme si plán a zařazené cviky upravovali dle našich potřeb. Dny započínaly krátkými venkovními aktivitami a rozcvičkami, během kterých se v rolích vedoucích vystřídali zástupci jednotlivých zemí. Tréninky probíhaly většinou dvoufázově, v závislosti na plánovaných aktivitách. Celý týden byl vyplňován zajímavými výlety a obohacujícími přednáškami.

14. srpna: Den plný vzrušení a zahájení

KempMladeze202302Kemp byl uveden oficiálním uvítáním, kde předsedové Evropské vzpěračské federace (EWF) a Turecké vzpěračské federace (TWF), Antonio Confitti a Talat Ülü, projevili svá očekávání a naděje do následujícího týdne. První den byl primárně zaměřen na seznámení se se zařízením, jeho možnostmi a také na rozvržení tréninkových jednotek a plánování dalších aktivit. Po ranní tréninkové fázi následovala přednáška pro trenéry na téma vývojových stádií dětí a adolescentů, konzistenci jejich tréninku a využitelnost programu LTAD (Long Term Athlete Development) do vzpěračského tréninku, který funguje již v mnoha zemích. Přednášející, Colin Buckley také vyjádřil k přítomným trenérům prosbu o snahu a podporu vzpírání jakožto olympijského sportu, s výhledem do budoucna.

15. srpna: Technika před výkonem

Od ranních hodin pilovali atleti techniku pod dozorem trenérů. Po obědě následovala přednáška pro všechny zúčastněné, která byla zaměřena na doping ve sportu. Zprvu probíhala formou her, které zdůrazňovaly důležitost fair-play jak v životě, tak i během sportovních výkonů. Pokračovala jako praktická ukázka samotného dopingového odběru s možností interakce či vznášení různých dotazů a závěrem obsahovala také otázkový kviz vázaný na doping, který si muže každý vyzkoušet na odkazu https://quiz.wada-ama.org (mnoho dalších zajímavých informací, projektů a článků i v českém jazyce na www.wada-ama.org). Večer byla možnost účastnit se výletu do jednoho z městských parků a také na vyhlídku Akyokuş, tyčící se nad městem. 

16. srpna: Zábava a regenerace

Den začal opět intenzivním tréninkem, kde hlavní důraz byl kladen na dynamiku a rychlost. Během tréninku byla také možnost využití měřícího přístroje německého původu, EAT Real Analyzator, který pomocí kamer zkoumá trajektorii, rychlost a zrychlení vzpírané činky. Týmy z jednotlivých zemí se střídaly během tréninkových jednotek v měření a dostalo se jim také zpětné vazby s jasnými číselnými a vizuálními ukazateli. Druhá fáze byla věnována regeneraci v plaveckém bazénu, který byl taktéž součástí tréninkové haly. Odpoledne si naši atleti připravili každý krátký referát do společné diskuze s trenéry. Témata se týkala základních pojmů z oblasti výživy a stravování a jejich opodstatnění v životě každého sportovce. Mimo jiné se jedná také o téma, které je potřeba předávat našim mladým sportovcům, jelikož vesměs nemají mnoho zkušeností se správnými stravovacími návyky.

Večer byl vyplněn přednáškou pro trenéry, opět pod vedením Colina Buckleyho. Zahrnovala a zaměřovala se na biomechaniku vzpírání ve spojitosti s využitím a zařazením plyometrických a rychlostních metod do tréninku. Hlavní myšlenkou však byla důležitost všestranně zaměřeného tréninkového procesu a respektování individuálních změn během adolescentního růstu při práci s mládeží. Opomenuto nebylo ani téma zařazování pravidelné rozcvičky a průpravných cvičení do tréninkového procesu mládeže a dětí, jakými jsou například dřepy, skoky, tlakové cviky nebo třeba opičí dráhy. Přednáška byla zakončena praktickou ukázkou fyzioterapeutického vyšetření zaměřeného na nejčastější zkrácené a přetěžované svalové partie ve vzpírání.

Po skončení přednášky proběhly ještě Athlete Games, ve kterých se náhodně vylosované páry atletů z odlišných států utkali postupně ve stolním hokeji, stolním fotbale, kulečníku, stolním tenise a skoku z místa. Ačkoliv se soutěžilo poměrně dlouho do večera, tak vzájemná interakce a zábava fungovala jako zpestření a odreagování se od každodenní dřiny na tréninku. Vítězové si navíc odnesli i sladké ceny. 

17. srpna: Komunikace a týmová dynamika

Den začal rozcvičkou pod vedením trenérských dvojic z Česka a Polska. Po společné domluvě pojmuli rozcvičení nejprve jako postřehovou hru na rozproudění organismu a následné lehké zahřátí s prvky dynamického strečinku, namísto výbušnosti a statických strečinkových poloh, jak tomu bylo v případě předcházejících ranních rozcviček. Po dvou tréninkových fázích následovala návštěva místní motýlí zahrady v Selcuklu. Večer následovala další vzdělávací přednáška pro trenéry, tentokrát online, pod taktovkou dlouholetého trenéra a jedné z nejvýznamnějších osobností amerického vzpírání, pana Kyla Pierce. Kromě své role trenéra a vedoucího uznávaného tréninkového centra (USA Weightlifting High Performance and Development Center) je Kyle zapojen také do vzdělávání dalších trenérů a vzpěračů. Jeho semináře, workshopy a vzdělávací materiály pomohly formovat generace vzpěračů a trenérů, kteří následovali jeho metodologii a principy. S velice oddaným přístupem mluvil o vzpírání a jeho hodnotách a využití v dalších sportech. O zásadách tréninku dětí a mládeže, a o všestranném a individualizovaném přístupu k tréninku.

 

18. srpna: Analýza výkonu a feedback

Následující den byl věnován hodnocení a zpětné vazbě. Každý atlet měl možnost projít svůj výkon s trenéry a diskutovat o svých silných a slabých stránkách na základě změřených výsledků. Důraz byl kladen na konstruktivní kritiku a motivaci k dalšímu zlepšení. Po obědě se uskutečnila poslední přednáška, konkrétně od tureckého univerzitního učitele, lékaře, autora významných vědeckých publikací a hlavního trenéra vzpírání v Konyi, pana Kenana Erdağıho. Přednáška byla zaměřena na anatomii a důležitý přehled o funkci jednotlivých svalů v závislosti na výběru správných posilovacích cviků. Dále nám Kenan nabídl krátký náhled do aktuální turecké přípravy, která mimo vzpírání zahrnuje také posilovací cviky na každou svalovou partii, ať už více či méně důležitou pro provádění vzpěračských cviků. Vzpírání a čistě odporové posilování je v tomto tureckém stylu zastoupeno v poměru 1:1 a to téměř během celého roku. Turkové kladou také velice vysoký nárok na edukaci trenérů i samotných atletů v oblasti fitness. Den byl následně zakončen výletem do historicky významné vesničky Sille a k místní vodní nádrži.

KempMladeze202310

19. srpna: Ocenění a výhled do budoucna

Poslední den plného tréninku byl zaměřen na reflexi a zhodnocení celého týdne. Kemp byl završen slavnostním ceremoniálem, kde účastníci obdrželi věcné ceny. Každý trenér, který se zúčastnil, také obdržel IWF Club Coach Certificate LEVEL 1. Tento certifikát, který je součástí širšího vzdělávacího rámce s nadcházejícími úrovněmi 2 a 3, je zaměřen na posílení kompetencí trenérů na mezinárodní úrovni. Od roku 2025 má být tento certifikát jediným platným osvědčením pro trenéry, kteří se chtějí účastnit mezinárodních akcí pořádaných IWF a EWF, včetně mistrovství Evropy a Světa. Před večerními přípravami na zpáteční cestu měli účastníci možnost navštívit centrum města s možností vlastní organizace. Tento volný čas jsme využili k návštěvě několika památek a místních zajímavých obchodů.

Závěrem:

Mezinárodní kemp v Konyi poskytl účastníkům nejen cenné tréninkové a vzdělávací zkušenosti, ale také ukázal význam mezinárodní spolupráce a výměny zkušeností ve vzpírání. Přestože jsme zpočátku čelili některým výzvám, celkový zážitek byl obohacující a transformační. EWF pod vedením Colina Buckleyho vyjádřila vděk TWF za skvělou organizaci a hostitelství. Očekávání jsou tak vysoká pro příští ročník Youth Training Campu, jehož hostitel bude vybrán v letošním listopadu. Také je třeba zdůraznit, že takové mezinárodní kempy hrají nemalou roli v rozvoji mladých evropských vzpěračů a vzpěraček a při možnosti účasti na další obdobné akci by bylo vhodné zařadit také další trenéry a atlety ČSV, kteří projeví zájem o vzpírání a jeho budoucnost u nás.

Pozoruhodný byl taktéž fakt, že polovina trenérů byly ženy, což je jasným ukazatelem rostoucí role žen ve světě sportovního tréninku. Tyto trenérky hrají klíčovou roli v tréninku děvčat, kdy jsou schopny vnímat a porozumět určitým ženským aspektům, se kterými se mladé vzpěračky mohou setkat, a mohou je tak lépe navigovat a motivovat. Tato empatie a další vlastnosti trenérek přináší výjimečnou hodnotu, která přesahuje samotný tréninkový proces a přispívá k osobnímu rozvoji mladých sportovkyň.

Celkově tato akce ukázala, že mezinárodní spolupráce, sdílení znalostí a praxe, stejně jako propojení trenérů a sportovců různých věkových kategorií a jejich zkušeností, může vytvářet nesmírně bohatou a rozvojovou platformu pro budoucí generace vzpěračů.


  1. Nejčtenější články
  2. Poslední články

ME 2024

05.02.2024 Hits:348 Informace

Evropská federace vzpírání (EWF) představuje reprezentanty jednotlivých státu nominované na blížící ...

V Sofii to začalo

12.02.2024 Hits:231 EWF

Začalo mistrovství Evropy v Sofii nejnižší hmotnostní kategorií žen do 45 kg. Zvítězila celkem ...

1. kolo ligy Masters + Memoriál J. Pešata 2024 - rozpis soutěže

12.02.2024 Hits:214 Masters

Termín: 24.2.2024, místo: SKV Baník Havířov

Problém JURY

26.02.2024 Hits:198 EWF

Ještě jednou k mistrovství Evropy žen a mužů v Sofii, ale nejenom k této soutěži. Jak...

Dnes naposled

16.02.2024 Hits:182 EWF

S velkým očekáváním jsme čekali na vystoupení Petra Marečka, který dnes večer nastoupil v „A“ s...

Jiří Zubrický

05.02.2024 Hits:176 Informace

(*8. 2. 1964 Most) ...

1. kolo ligy Masters + 9. ročník Memoriálu Jaroslava Pešáta 2024

25.02.2024 Hits:168 Masters

Termín: 24.2.2024, místo: Havířov

Kamil Kučera nedokončil

20.02.2024 Hits:165 EWF

Na poslední soutěž mistrovství Evropy se těšila minimálně vzpěračská Evropa. Těsně před začátkem trh...

Finální přihláška na ME v Sofii

11.02.2024 Hits:164 Informace

Již v podělí 12. 2. 2024 začne mistrovství Evropy ve vzpírání v Sofii. Naše reprezentace č...

Ohlédnutí za mistrovstvím Evropy žen a mužů 2024

22.02.2024 Hits:160 EWF

Startovalo 176 žen z 36 států, nejvíce 28 v HK do 64 kg. V bodovém hodnocení států zv...

Rozpisy ligy juniorek a juniorů 2024 - dodatky k 1. kolu

19.02.2024 Hits:151 Rozpisy soutěží

Junioři: skupina A - termín: 9.3.2024, místo: Start Plzeňskupina B a C - termín: 2. 3. 2024, místo: ...

Výborná Ježková

15.02.2024 Hits:137 EWF

Patricie Ježková obsadila v HK do 64 kg osmé místo za 203 (93, 110), když v trhu byla sedm...

V Sofii padl světový rekord

18.02.2024 Hits:132 EWF

Sobotní soutěže evropského šampionátu nám představili HK do 76 kg žen a HK do 89 kg mužů. Ženskou čá...

Naši v zahraničí

11.02.2024 Hits:129 Ostatní

V Německu se včera 10. 2. 2024 konalo další kolo I. – II. Bundesligy. Protože 12. 2. začíná mis...

Informace o kvalifikaci na ME juniorů a juniorek do 20 a 23 let

08.02.2024 Hits:127 Reprezentační komise

Důležité informace: Limity na ME do 20 a 23 let platí pouze pro reprezentaci juniorů a juniorek d...

Naši v zahraničí

18.02.2024 Hits:122 Informace

V sobotu 17. 2. 2024 startovali Radka Klabalová a Vojtěch Krejčík v dresu vítězného SV Mag...

ME druhý den

14.02.2024 Hits:121 EWF

Druhý den evropského šampionátu v Sofii startovali i naši reprezentanti Alexandr Džobák a Kateřina W...

Zemřel Jaroslav Chebeň

11.02.2024 Hits:118 Informace

V Banské Bystrici zemřel náš kamarád Jarda Chebeň. Dlouhá léta jsme se s Jardou setkávali ...

Rozpisy a dodatky rozpisů 1. ligy mužů a žen + MČR 2024

26.02.2024 Hits:116 Rozpisy soutěží

v příloze naleznete rozpisy a dodatky na I. ligu mužů a žen. Přidávám obecný rozpis MČR jednotlivců...

Sofie po třetí

15.02.2024 Hits:115 EWF

Eliška Malcharcziková obsadila v HK do 59 kg 16. místo za 169 (77, 92). Měla v soutěži čty...

Zpráva z kongresu EWF

17.02.2024 Hits:109 Informace

1. kolo VŠ ligy 2023/2024

26.02.2024 Hits:107 Ostatní

Termín: 24.02.2024, místo: Olomouc

World Cup IWF

21.02.2024 Hits:106 Informace

Ve dnech 31. 3. 2024 se bude konat v Thajsku (Phuket) WORLD CUP IWF, poslední z kvalifikač...

Pátý den na ME

16.02.2024 Hits:105 EWF

Ještě krátce vrátím ke včerejší soutěži žen HK do 64 kg. Výsledková listina nám prozradila, že nesou...

Začalo mistrovsví Asie

03.02.2024 Hits:104 Informace

V Taškentu dnes začalo mistrovství Asie, které patří k předposledním kvalifikačním turnajům. V&...

1. kolo ligy juniorek 2024 - výsledky

03.03.2024 Hits:8 ČSV

 Termín: 3. 3. 2024, místo: SKV B. Bonatrans

1. kolo ligy juniorů 2024 - výsledky

02.03.2024 Hits:95 ČSV

skupina A - termín: 9.3.2024, místo: Start Plzeňskupina B a C - termín: 2. 3. 2024, místo: SKV B. Bo...

Problém JURY

26.02.2024 Hits:198 EWF

Ještě jednou k mistrovství Evropy žen a mužů v Sofii, ale nejenom k této soutěži. Jak...

1. kolo VŠ ligy 2023/2024

26.02.2024 Hits:107 Ostatní

Termín: 24.02.2024, místo: Olomouc

Rozpisy a dodatky rozpisů 1. ligy mužů a žen + MČR 2024

26.02.2024 Hits:116 Rozpisy soutěží

v příloze naleznete rozpisy a dodatky na I. ligu mužů a žen. Přidávám obecný rozpis MČR jednotlivců...

1. kolo ligy Masters + 9. ročník Memoriálu Jaroslava Pešáta 2024

25.02.2024 Hits:168 Masters

Termín: 24.2.2024, místo: Havířov

Mistrovství Karlovarského kraje 2024

25.02.2024 Hits:94 Klubové soutěže

Termín: 24.2.2024, místo: Rotava

Ohlédnutí za mistrovstvím Evropy žen a mužů 2024

22.02.2024 Hits:160 EWF

Startovalo 176 žen z 36 států, nejvíce 28 v HK do 64 kg. V bodovém hodnocení států zv...

World Cup IWF

21.02.2024 Hits:106 Informace

Ve dnech 31. 3. 2024 se bude konat v Thajsku (Phuket) WORLD CUP IWF, poslední z kvalifikač...

Kamil Kučera nedokončil

20.02.2024 Hits:165 EWF

Na poslední soutěž mistrovství Evropy se těšila minimálně vzpěračská Evropa. Těsně před začátkem trh...

Sofie 8 den

20.02.2024 Hits:92 EWF

Výsledky HK do 109 kg. Zvítězil DADASHBAYLI Dadash (AZE) výkonem 388 (176, 212) před Hristo Hristove...

Sofie osmý den

19.02.2024 Hits:103 EWF

Dnešní den byl bohatý na vzpěračské události. V poledne startovaly naše při reprezentantky v ka...

Rozpisy ligy juniorek a juniorů 2024 - dodatky k 1. kolu

19.02.2024 Hits:151 Rozpisy soutěží

Junioři: skupina A - termín: 9.3.2024, místo: Start Plzeňskupina B a C - termín: 2. 3. 2024, místo: ...

Naši v zahraničí

18.02.2024 Hits:122 Informace

V sobotu 17. 2. 2024 startovali Radka Klabalová a Vojtěch Krejčík v dresu vítězného SV Mag...

V Sofii padl světový rekord

18.02.2024 Hits:132 EWF

Sobotní soutěže evropského šampionátu nám představili HK do 76 kg žen a HK do 89 kg mužů. Ženskou čá...

Zpráva z kongresu EWF

17.02.2024 Hits:109 Informace

Dnes naposled

16.02.2024 Hits:182 EWF

S velkým očekáváním jsme čekali na vystoupení Petra Marečka, který dnes večer nastoupil v „A“ s...

Pátý den na ME

16.02.2024 Hits:105 EWF

Ještě krátce vrátím ke včerejší soutěži žen HK do 64 kg. Výsledková listina nám prozradila, že nesou...

Výborná Ježková

15.02.2024 Hits:137 EWF

Patricie Ježková obsadila v HK do 64 kg osmé místo za 203 (93, 110), když v trhu byla sedm...

Sofie po třetí

15.02.2024 Hits:115 EWF

Eliška Malcharcziková obsadila v HK do 59 kg 16. místo za 169 (77, 92). Měla v soutěži čty...

ME druhý den

14.02.2024 Hits:121 EWF

Druhý den evropského šampionátu v Sofii startovali i naši reprezentanti Alexandr Džobák a Kateřina W...

V Sofii to začalo

12.02.2024 Hits:231 EWF

Začalo mistrovství Evropy v Sofii nejnižší hmotnostní kategorií žen do 45 kg. Zvítězila celkem ...

1. kolo ligy Masters + Memoriál J. Pešata 2024 - rozpis soutěže

12.02.2024 Hits:214 Masters

Termín: 24.2.2024, místo: SKV Baník Havířov

Naši v zahraničí

11.02.2024 Hits:129 Ostatní

V Německu se včera 10. 2. 2024 konalo další kolo I. – II. Bundesligy. Protože 12. 2. začíná mis...