Český svaz vzpírání
 

Závěrečná zpráva z mezinárodního tréninkového kempu mládeže

Termín: 13.8. – 20.8. 2023, místo: Konya, TURECKO

Výprava do vzpěračského srdce Turecka

Hluk letiště, vzrušení z nadcházejícího dobrodružství a těšení se na nové zkušenosti – to vše obklopovalo českou výpravu mládeže a trenérů, když se vypravili na sedmidenní tréninkový kemp do turecké Konyi. Cesta byla dlouhá a výprava čelila několika komplikacím, jako byly dva zrušené lety a technické problémy v lehce chaotickém prostředí. Přesto byla tato úskalí překonána díky pevnému týmovému duchu a vzájemné podpoře mezi členy výpravy.

Celkem se kempu zúčastnilo 39 nadějných mladých sportovců a 21 zkušených trenérů a trenérek z celé Evropy. Z České republiky byli přítomni trenér Josef Maršálek, trenérka Simona Hertlová a atleti Radka Klabalová (TRC), Natálie Vybíralová (HSU), Jan Matějka (SOK) a Jan Tchurz (LUD).

Jelikož byla kapacita omezena na dvě dívky a dva hochy od 13 do 17 let, dostali možnost účasti a motivace do budoucna nejúspěšnější junioři a juniorky uplynulého roku.

Hostitelským městem byla turecká Konya, známá nejen svou bohatou historií a kulturou, ale také jako místo, kde se nachází moderní a vysoce vybavené sportovní centrum TOHM Center. I přes menší technické problémy, jako byly občasné výpadky elektrického proudu a nedostatek sportovního náčiní, působila celková organizace a řízení pozitivním dojmem a poskytovaly optimální podmínky pro interaktivní a intenzivní trénink v tisíci metrové nadmořské výšce. Colin Buckley, předseda EWF CR&SC (Coaching Research & Scientific Committee Chairperson), který dohlížel na celý kemp spolu s Damjanem Canzekem, členem EWF CR&SC, sdílel svoje zkušenosti a nadšení s účastníky kempu. Věnovali se všem, opravovali chyby a nabízeli atletům a trenérům zajímavé rady nebo postřehy a podobnou aktivitu projevili také někteří zúčastnění trenéři. Autorem tréninkového plánu byl renomovaný litevský trenér s bohatými zkušenostmi a hlubokými znalostmi o vzpírání, Eduards Andruškevičs. Jeho filozofie a metody tréninku byly postaveny na solidním základě techniky vzpírání, zaměřené převážně na rozvoj specifických dovedností, trhu a nadhozu. Dále se trénovala také síla, rychlost a flexibilita. Kemp nabídl účastníkům jedinečnou příležitost získat cenné poznatky z jeho expertních zkušeností, avšak do jisté míry jsme si plán a zařazené cviky upravovali dle našich potřeb. Dny započínaly krátkými venkovními aktivitami a rozcvičkami, během kterých se v rolích vedoucích vystřídali zástupci jednotlivých zemí. Tréninky probíhaly většinou dvoufázově, v závislosti na plánovaných aktivitách. Celý týden byl vyplňován zajímavými výlety a obohacujícími přednáškami.

14. srpna: Den plný vzrušení a zahájení

KempMladeze202302Kemp byl uveden oficiálním uvítáním, kde předsedové Evropské vzpěračské federace (EWF) a Turecké vzpěračské federace (TWF), Antonio Confitti a Talat Ülü, projevili svá očekávání a naděje do následujícího týdne. První den byl primárně zaměřen na seznámení se se zařízením, jeho možnostmi a také na rozvržení tréninkových jednotek a plánování dalších aktivit. Po ranní tréninkové fázi následovala přednáška pro trenéry na téma vývojových stádií dětí a adolescentů, konzistenci jejich tréninku a využitelnost programu LTAD (Long Term Athlete Development) do vzpěračského tréninku, který funguje již v mnoha zemích. Přednášející, Colin Buckley také vyjádřil k přítomným trenérům prosbu o snahu a podporu vzpírání jakožto olympijského sportu, s výhledem do budoucna.

15. srpna: Technika před výkonem

Od ranních hodin pilovali atleti techniku pod dozorem trenérů. Po obědě následovala přednáška pro všechny zúčastněné, která byla zaměřena na doping ve sportu. Zprvu probíhala formou her, které zdůrazňovaly důležitost fair-play jak v životě, tak i během sportovních výkonů. Pokračovala jako praktická ukázka samotného dopingového odběru s možností interakce či vznášení různých dotazů a závěrem obsahovala také otázkový kviz vázaný na doping, který si muže každý vyzkoušet na odkazu https://quiz.wada-ama.org (mnoho dalších zajímavých informací, projektů a článků i v českém jazyce na www.wada-ama.org). Večer byla možnost účastnit se výletu do jednoho z městských parků a také na vyhlídku Akyokuş, tyčící se nad městem. 

16. srpna: Zábava a regenerace

Den začal opět intenzivním tréninkem, kde hlavní důraz byl kladen na dynamiku a rychlost. Během tréninku byla také možnost využití měřícího přístroje německého původu, EAT Real Analyzator, který pomocí kamer zkoumá trajektorii, rychlost a zrychlení vzpírané činky. Týmy z jednotlivých zemí se střídaly během tréninkových jednotek v měření a dostalo se jim také zpětné vazby s jasnými číselnými a vizuálními ukazateli. Druhá fáze byla věnována regeneraci v plaveckém bazénu, který byl taktéž součástí tréninkové haly. Odpoledne si naši atleti připravili každý krátký referát do společné diskuze s trenéry. Témata se týkala základních pojmů z oblasti výživy a stravování a jejich opodstatnění v životě každého sportovce. Mimo jiné se jedná také o téma, které je potřeba předávat našim mladým sportovcům, jelikož vesměs nemají mnoho zkušeností se správnými stravovacími návyky.

Večer byl vyplněn přednáškou pro trenéry, opět pod vedením Colina Buckleyho. Zahrnovala a zaměřovala se na biomechaniku vzpírání ve spojitosti s využitím a zařazením plyometrických a rychlostních metod do tréninku. Hlavní myšlenkou však byla důležitost všestranně zaměřeného tréninkového procesu a respektování individuálních změn během adolescentního růstu při práci s mládeží. Opomenuto nebylo ani téma zařazování pravidelné rozcvičky a průpravných cvičení do tréninkového procesu mládeže a dětí, jakými jsou například dřepy, skoky, tlakové cviky nebo třeba opičí dráhy. Přednáška byla zakončena praktickou ukázkou fyzioterapeutického vyšetření zaměřeného na nejčastější zkrácené a přetěžované svalové partie ve vzpírání.

Po skončení přednášky proběhly ještě Athlete Games, ve kterých se náhodně vylosované páry atletů z odlišných států utkali postupně ve stolním hokeji, stolním fotbale, kulečníku, stolním tenise a skoku z místa. Ačkoliv se soutěžilo poměrně dlouho do večera, tak vzájemná interakce a zábava fungovala jako zpestření a odreagování se od každodenní dřiny na tréninku. Vítězové si navíc odnesli i sladké ceny. 

17. srpna: Komunikace a týmová dynamika

Den začal rozcvičkou pod vedením trenérských dvojic z Česka a Polska. Po společné domluvě pojmuli rozcvičení nejprve jako postřehovou hru na rozproudění organismu a následné lehké zahřátí s prvky dynamického strečinku, namísto výbušnosti a statických strečinkových poloh, jak tomu bylo v případě předcházejících ranních rozcviček. Po dvou tréninkových fázích následovala návštěva místní motýlí zahrady v Selcuklu. Večer následovala další vzdělávací přednáška pro trenéry, tentokrát online, pod taktovkou dlouholetého trenéra a jedné z nejvýznamnějších osobností amerického vzpírání, pana Kyla Pierce. Kromě své role trenéra a vedoucího uznávaného tréninkového centra (USA Weightlifting High Performance and Development Center) je Kyle zapojen také do vzdělávání dalších trenérů a vzpěračů. Jeho semináře, workshopy a vzdělávací materiály pomohly formovat generace vzpěračů a trenérů, kteří následovali jeho metodologii a principy. S velice oddaným přístupem mluvil o vzpírání a jeho hodnotách a využití v dalších sportech. O zásadách tréninku dětí a mládeže, a o všestranném a individualizovaném přístupu k tréninku.

 

18. srpna: Analýza výkonu a feedback

Následující den byl věnován hodnocení a zpětné vazbě. Každý atlet měl možnost projít svůj výkon s trenéry a diskutovat o svých silných a slabých stránkách na základě změřených výsledků. Důraz byl kladen na konstruktivní kritiku a motivaci k dalšímu zlepšení. Po obědě se uskutečnila poslední přednáška, konkrétně od tureckého univerzitního učitele, lékaře, autora významných vědeckých publikací a hlavního trenéra vzpírání v Konyi, pana Kenana Erdağıho. Přednáška byla zaměřena na anatomii a důležitý přehled o funkci jednotlivých svalů v závislosti na výběru správných posilovacích cviků. Dále nám Kenan nabídl krátký náhled do aktuální turecké přípravy, která mimo vzpírání zahrnuje také posilovací cviky na každou svalovou partii, ať už více či méně důležitou pro provádění vzpěračských cviků. Vzpírání a čistě odporové posilování je v tomto tureckém stylu zastoupeno v poměru 1:1 a to téměř během celého roku. Turkové kladou také velice vysoký nárok na edukaci trenérů i samotných atletů v oblasti fitness. Den byl následně zakončen výletem do historicky významné vesničky Sille a k místní vodní nádrži.

KempMladeze202310

19. srpna: Ocenění a výhled do budoucna

Poslední den plného tréninku byl zaměřen na reflexi a zhodnocení celého týdne. Kemp byl završen slavnostním ceremoniálem, kde účastníci obdrželi věcné ceny. Každý trenér, který se zúčastnil, také obdržel IWF Club Coach Certificate LEVEL 1. Tento certifikát, který je součástí širšího vzdělávacího rámce s nadcházejícími úrovněmi 2 a 3, je zaměřen na posílení kompetencí trenérů na mezinárodní úrovni. Od roku 2025 má být tento certifikát jediným platným osvědčením pro trenéry, kteří se chtějí účastnit mezinárodních akcí pořádaných IWF a EWF, včetně mistrovství Evropy a Světa. Před večerními přípravami na zpáteční cestu měli účastníci možnost navštívit centrum města s možností vlastní organizace. Tento volný čas jsme využili k návštěvě několika památek a místních zajímavých obchodů.

Závěrem:

Mezinárodní kemp v Konyi poskytl účastníkům nejen cenné tréninkové a vzdělávací zkušenosti, ale také ukázal význam mezinárodní spolupráce a výměny zkušeností ve vzpírání. Přestože jsme zpočátku čelili některým výzvám, celkový zážitek byl obohacující a transformační. EWF pod vedením Colina Buckleyho vyjádřila vděk TWF za skvělou organizaci a hostitelství. Očekávání jsou tak vysoká pro příští ročník Youth Training Campu, jehož hostitel bude vybrán v letošním listopadu. Také je třeba zdůraznit, že takové mezinárodní kempy hrají nemalou roli v rozvoji mladých evropských vzpěračů a vzpěraček a při možnosti účasti na další obdobné akci by bylo vhodné zařadit také další trenéry a atlety ČSV, kteří projeví zájem o vzpírání a jeho budoucnost u nás.

Pozoruhodný byl taktéž fakt, že polovina trenérů byly ženy, což je jasným ukazatelem rostoucí role žen ve světě sportovního tréninku. Tyto trenérky hrají klíčovou roli v tréninku děvčat, kdy jsou schopny vnímat a porozumět určitým ženským aspektům, se kterými se mladé vzpěračky mohou setkat, a mohou je tak lépe navigovat a motivovat. Tato empatie a další vlastnosti trenérek přináší výjimečnou hodnotu, která přesahuje samotný tréninkový proces a přispívá k osobnímu rozvoji mladých sportovkyň.

Celkově tato akce ukázala, že mezinárodní spolupráce, sdílení znalostí a praxe, stejně jako propojení trenérů a sportovců různých věkových kategorií a jejich zkušeností, může vytvářet nesmírně bohatou a rozvojovou platformu pro budoucí generace vzpěračů.


  1. Nejčtenější články
  2. Poslední články

2. kolo ligy ml. a st. žáků 2024

20.05.2024 Hits:502 ČSV

Termín: 18.5.2024, místo: TJ Chomutov, SKV B. Bohumín, ASK T. Kopřivnice

Mistrovství ČR mužů a žen 2024 - aktualizovaný dodatek rozpisu

06.06.2024 Hits:474 Rozpisy soutěží

Termín: 8. - 9. 6. 2024, místo: TAK Hellas Brno

2. kolo 3. ligy mužů 2024 - výsledky

30.05.2024 Hits:387 ČSV

Termín: 25. 5. 2024, místo: Rotava, Holešov, Brno - New Park gym

MČR mužů a žen 2024 - výsledky

09.06.2024 Hits:367 ČSV

 O víkendu 8.- 9. června proběhlo v prostorách vzpírárny TAK Hellas Brno Mistrovství České repu...

MČR juniorek a juniorů do 17 let 2024 - výsledky, komentáře, fotogalerie

01.06.2024 Hits:306 ČSV

Juniorky do 17 let Sokol JS Zlín byl pořadatelem národního šampionátu mládeže do 17 let. Juniorek o...

Zemřel Miloš Šnajdr (1950 – 2024)

02.06.2024 Hits:235 Informace

Včera, po krátké srdeční slabosti zemřel v nedožitých 74 letech Miloš Šnajdr, mistr Českosloven...

2. kolo 3. ligy mužů 2024 - dodatek

20.05.2024 Hits:195 Rozpisy soutěží

Termín: 25. 5. 2024, místo: Rotava, Holešov, Brno - New Park gym

Víte že (1) …

17.05.2024 Hits:190 Historie

Občas budeme pod značkou "Víte že ..."  publikovat zajímavosti z historie vzpírání. Jediným, k...

Víte že (2) …

19.05.2024 Hits:171 Informace

Prvním vzpěračem, který překonal hranici 200 kg v tahu, se stal dne 18. 6. 1967 v Sofii Le...

Mistrovství Evropy do 15 a 17 let 2024

20.05.2024 Hits:167 EWF

Finální startovní listina pro mistrovství Evropy v Soluni těch nejmladších, udává ve věkových k...

Ohlédnutí za 12. MS mládeže do 17 let v Limě

28.05.2024 Hits:162 IWF

Startovalo 140 juniorek z 42 států. Soutěž nedokončilo osm závodnic. V bodovém hodnocení zvítěz...

České vzpírání - Tabulky 21. století (6) - Masters ženy a muži

23.05.2024 Hits:160 Publikace

Absolutní novinka!! Proč naprostá novinka? Inu, před časem jsem po několika letech práce a nekonečn...

Miloš Šnajdr: Mistr čtyř sportů

03.06.2024 Hits:160 Historie

INTRO: Trváním, výsledky a hlavně rozsahem svých sportovních aktivit neměl (a dosud nemá) v&nbs...

Młode Talenty 2024

27.05.2024 Hits:156 Ostatní

Termín: 25.5.2024, místo: Gdaňsk, Polsko Soutěž byla kvalitní a bez problémů. Závodilo se ve čtyřec...

Mistrovství světa nejmladších končí

26.05.2024 Hits:154 IWF

V sobotu 25. 5. nastoupil do soutěže náš třetí a poslední reprezentant Jan MATĚJKA, který start...

2. kolo ligy Masters s mezinárodní účastí 2024 - rozpis

27.05.2024 Hits:152 Masters

Termín: 29.6.2024, místo: TAK Hellas Brno

Možnosti parkování během konání MČR juniorů do 17 let 2024

29.05.2024 Hits:148 Informace

Dobrý den přátelé vzpírání, jelikož se nám blíží termín MČR juniorů do 17 let, které se bude konat ...

Víte že (4) …

01.06.2024 Hits:142 Informace

Z tabulek z roku 1985 nejlepších 10 vzpěračů každé HK za uplynulý rok zjistíme, že 200 kg ...

Mistrovství světa mládeže do 17 let 2024

21.05.2024 Hits:140 IWF

Zítra začíná MS W17+M17. Nejnovější startovní listina nám představuje 282 startujících, 141 juniorek...

VT reprezentace v Bobrově

18.05.2024 Hits:134 Informace

V Bobrově na Slovensku proběhlo závěrečné soustředění před MS U17 v Peru a předposlední VT před ME U...

International ATX Ladies Cup 2024

28.05.2024 Hits:133 Ostatní

V pátek 10. května a v sobotu 11. května 2024 se v německém Sangerhausenu uskutečnil ...

Výcvikový tábor olympijských nadějí

28.05.2024 Hits:130 Reprezentační komise

V tomto týdnu probíhá v prostorách OLYMP CSMV soustředění potenciálních olympijských nadějí. Komise ...

Druhý den na šampionátu v Limě

25.05.2024 Hits:130 IWF

Ve čtvrtek se rozdělily sady dalších čtyř hmotnostních kategorií. Juniorky uzavřeli HK do 49 kg a 55...

Mistrovství světa juniorů do 17 let zahájeno

23.05.2024 Hits:127 IWF

Včera byly na mistrovství světa juniorů do 17 let v Limě rozdány první sady medailí. V HK ...

České vzpírání (8) - Tabulky 21. století - muži

16.06.2024 Hits:51 Publikace

Konečně jsem se dostal k jasně nejrozsáhlejší bilanci, jakou jsem kdy, pro jedinou věkovou skup...

2. kolo vysokoškolské ligy 2023 - 2024 - výsledky

15.06.2024 Hits:53 Ostatní

V sobotu 15.6. se konalo v prostorách Ultimate Fitness Olomouc 2. kolo vysokoškolské ligy ve vzpírán...

České vzpírání (7) - Tabulky 21. století - ženy

15.06.2024 Hits:89 Publikace

Tohle je nejrozsáhlejší bilance českého ženského vzpírání, jakou jsem kdy publikoval. Měla by se v&n...

MČR mužů a žen 2024 - výsledky

09.06.2024 Hits:367 ČSV

 O víkendu 8.- 9. června proběhlo v prostorách vzpírárny TAK Hellas Brno Mistrovství České repu...

Mistrovství ČR mužů a žen 2024 - aktualizovaný dodatek rozpisu

06.06.2024 Hits:474 Rozpisy soutěží

Termín: 8. - 9. 6. 2024, místo: TAK Hellas Brno

Miloš Šnajdr: Mistr čtyř sportů

03.06.2024 Hits:160 Historie

INTRO: Trváním, výsledky a hlavně rozsahem svých sportovních aktivit neměl (a dosud nemá) v&nbs...

Zemřel Miloš Šnajdr (1950 – 2024)

02.06.2024 Hits:235 Informace

Včera, po krátké srdeční slabosti zemřel v nedožitých 74 letech Miloš Šnajdr, mistr Českosloven...

MČR juniorek a juniorů do 17 let 2024 - výsledky, komentáře, fotogalerie

01.06.2024 Hits:306 ČSV

Juniorky do 17 let Sokol JS Zlín byl pořadatelem národního šampionátu mládeže do 17 let. Juniorek o...

Zpráva IWF/ITA 2023: další úspěšný rok v boji proti dopingu!

01.06.2024 Hits:124 Antidoping

IWF s potěšením oznamuje statistiky za rok 2023 týkající se jejích antidopingových aktivit ve spolup...

Víte že (4) …

01.06.2024 Hits:142 Informace

Z tabulek z roku 1985 nejlepších 10 vzpěračů každé HK za uplynulý rok zjistíme, že 200 kg ...

2. kolo 3. ligy mužů 2024 - výsledky

30.05.2024 Hits:387 ČSV

Termín: 25. 5. 2024, místo: Rotava, Holešov, Brno - New Park gym

Možnosti parkování během konání MČR juniorů do 17 let 2024

29.05.2024 Hits:148 Informace

Dobrý den přátelé vzpírání, jelikož se nám blíží termín MČR juniorů do 17 let, které se bude konat ...

International ATX Ladies Cup 2024

28.05.2024 Hits:133 Ostatní

V pátek 10. května a v sobotu 11. května 2024 se v německém Sangerhausenu uskutečnil ...

Ohlédnutí za 12. MS mládeže do 17 let v Limě

28.05.2024 Hits:162 IWF

Startovalo 140 juniorek z 42 států. Soutěž nedokončilo osm závodnic. V bodovém hodnocení zvítěz...

Víte že (3) …

28.05.2024 Hits:125 Historie

První medaili na MS vybojoval Antonín Nejedlík ve Vídni v roce 1908. Startoval v HK do 80 ...

Výcvikový tábor olympijských nadějí

28.05.2024 Hits:130 Reprezentační komise

V tomto týdnu probíhá v prostorách OLYMP CSMV soustředění potenciálních olympijských nadějí. Komise ...

Młode Talenty 2024

27.05.2024 Hits:156 Ostatní

Termín: 25.5.2024, místo: Gdaňsk, Polsko Soutěž byla kvalitní a bez problémů. Závodilo se ve čtyřec...

2. kolo ligy Masters s mezinárodní účastí 2024 - rozpis

27.05.2024 Hits:152 Masters

Termín: 29.6.2024, místo: TAK Hellas Brno

Mistrovství světa nejmladších končí

26.05.2024 Hits:154 IWF

V sobotu 25. 5. nastoupil do soutěže náš třetí a poslední reprezentant Jan MATĚJKA, který start...

6. ročník CrossGames pro děti 2024

26.05.2024 Hits:109 Klubové soutěže

V sobotu se konala v Bohumíně vzpěračská soutěž a to již 6. ročním crossgames pro děti. Na poslední ...

Druhý den na šampionátu v Limě

25.05.2024 Hits:130 IWF

Ve čtvrtek se rozdělily sady dalších čtyř hmotnostních kategorií. Juniorky uzavřeli HK do 49 kg a 55...

České vzpírání - Tabulky 21. století (6) - Masters ženy a muži

23.05.2024 Hits:160 Publikace

Absolutní novinka!! Proč naprostá novinka? Inu, před časem jsem po několika letech práce a nekonečn...

Mistrovství světa juniorů do 17 let zahájeno

23.05.2024 Hits:127 IWF

Včera byly na mistrovství světa juniorů do 17 let v Limě rozdány první sady medailí. V HK ...

Mistrovství světa mládeže do 17 let 2024

21.05.2024 Hits:140 IWF

Zítra začíná MS W17+M17. Nejnovější startovní listina nám představuje 282 startujících, 141 juniorek...