Český svaz vzpírání
 

Ohlédnutí za sezónou 2002

Co se podařilo a co ne…

Úplná databáze všech vystoupení českých vzpěračů umožňuje důkladný pohled do všech oblastí našeho sportu. Do míst, která jsou v centru pozornosti i do zákoutí, která leckdy ani nevnímáme, nicméně právě jejich stav předurčuje obraz budoucnosti.Pojďme tedy projít pomyslnou krajinou našeho odvětví.

Nahoře vzestup, základna se ale zhoršuje

První, avšak vskutku jen letmý pohled na mužskou elitu je uklidňující. V r. 2001 se dostal přes 400 bS jen P. Hrubý, loni se to podařilo hned čtveřici borců (kromě P. Hrubého i J. Mandátovi, P. Sobotkovi a T. Matykiewiczovi). Leč, všichni jmenovaní se dostali jen těsně nad tuto hranici, jejíž zdolání má dosah víceméně pouze psychologický… nedává totiž naději na nejvyšší pozice ve světě. Tato hranice je už mnohem dál, kupř. přes 450 bS se v uplynulé sezóně dostalo 19, přes 430 bS 105 lidí! Na vrcholu příznivě vypadá i srovnání dosažených výkonností - na 1. místě: + 1 bS, na 3. +7, na 6. dokonce +18 bS!! To dává určitou naději pro kvalifikaci na OH 2004, v níž rozhoduje především síla reprezentačních celků.

Jenže, na 10. místě už nalezneme při srovnání s rokem 2001 rovnost, na 15. taktéž, ale na 20. už --8 bS. A jak to pokračuje? Na 30. -7, na 40. -10, na 50. i 60. místě - 7 bodů Sinclaira. V šíři kvality jsme tedy na tom hůře a dosvědčuje to i fakt, že v roce 2001 se přes 300 bS dostalo 71 siláků, v r. 2002 jen 63. Do hloubky se ztráta projevuje o něco málo příznivěji. Na 100. místě činí stále ještě -7 bS, na 200. vše vychází nastejno, u 300. příčky představuje naše ztráta proti roku 2001 -4 body Sinclaira.

Potěšující je skutečnost, že se u činky oproti roku 2001 neobjevilo (z různých příčin) jen relativně velice málo velmi dobrých siláků. Z prvních dvou desítek nechyběl nikdo (!), ze třetí P. Mikula a Kužílek, ze čtvrté Brabec, Gasior a Šmeral, z páté V. Mikula a Korec.

Obrovská fluktuace mezi ženami

Nepřiměřeně velká obměna závodnic je naopak nejvážnějším nebezpečím pro české ženské vzpírání!Což o to, z první desítky absentovaly pouze Pechočová a Kalinová, ze 2. V. Horáková, z další desítky nezávodily Maňáková, Lysáková, Kötelesová, ovšem ze 4. jsme na startu soutěží 2002 nenalezli devět závodnic z deseti… Z poslední desítky odpadly dokonce všechny její příslušnice. Z páté 60% žen a dívek. Zabraňme tomuto trendu! Nenechejme se zmást, že jde o startující druhého sledu. Než kdokoliv vystoupá vzhůru, nějaký ten rok to trvá. Pokud vzpírání zanechá, nezbývá nám, než znovu a znovu obnovovat, co se zhroutilo. Připomínka sisyfovské marnosti je tu neobyčejně aktuální!

Zkusme si spravit náladu průzkumem toho, jak se vzpěračky zlepšovaly. Ve špičce se to povedlo R. Ševčíkové o 2 body, J. Štolfové o tři, E. Ciché o šest, mezi nejlepší se vrátila M. Nováčková-Korčianová. Druhý největší nárůst zaznamenala P. Klimparová +10, jde vesměs o ženy minimálně nad 26 roků! Jedinou výjimku z dosti nemilého pravidla totiž zosobňuje L. Orságová naplňující předpoklady, i díky zlepšení o 17 bodů! Čtyři příslušnice 1. desítky postavení udržely, i když se proti předchozí sezóně zhoršily. Jsou to: Buroňová -17, Volfová -2, Kutnerová -10 a M. Orságová -1 bS. U všech existuje reálná naděje na opětovný progres, bez něhož je solidní umístění české reprezentace na kvalifikaci pro OH nemyslitelné! Pokud se pokusíme nominovat týmy vězme, co vyplývá z pořadí států podle Sinclaira, které jako jediný na světě (díky skvělému softwaru Vzpěrač od Dr. Bohumila Štěpaře) jsem s to spočítat. Muži jsou v něm na 32., ženy dokonce až na 35. místě. Mužské vyhlídky na úspěch jsou ve chvíli, kdy píšu tyto řádky mnohem reálnější. Ženské vzpírání se momentálně dosti zadrhlo, ale nepřestaňme doufat a hlavně pracovat. O co se naše víra v lepší příští může opřít? Kupříkladu o to, že v následujících dvou desítkách se zlepšilo vždy devět závodnic z deseti(!) anebo se jedná o ty, které začaly se závoděním až v roce 2002.

Ve 2. desítce figuruje mj. i 18letá P. Müllerová, která se dokázala zlepšit o 61 bS! Slušně přidaly i další dorostenky mj. M. Knybelová +20 a na o něco nižší úrovni i R. Píšková +25 bS. Z žen šla nahoru v této desítce P. Tenková +17 i M. Vacurová-Kozlová +12.

K. Píšková se 124 bS zahajuje šestici nejvýše umístěných novicek u činky. Na jejím konci je teprve 13letá K. Šebková se 113 bS (a schopností zvednout činku s hodnotou vlastní tělesné váhy), a také i s 5,5 kg rezervou do limitu kategorie - 48 kg. V nejnižší hmotnosti máme hned zástup poměrně nadějných elévek. Zůstávají sice vesměs na nevysoké úrovni, ale z této kategorie je, přinejmenším, do evropské špičky nejblíž…

Na závěr výmluvná čísla: 2002/2001: 1. místo: +2, 3. +7, 6. -6, 10. místo: -5 bS. Naštěstí však: 15. +10, 20. +11, 30. +6, 40. +14 bS. Alespoň přes 100 bS se dostalo loni 36 závodnic, tj. o osm víc, než v roce 2001.

Juniorská světýlka

Déledobější pád našeho vzpírání se podařilo nejprve zastavit a za rok 2001 bylo možné hovořit o odrazu ode dna. Zkusme si to nejprve ověřit stejným celkovým porovnáním jako u žen: 2002/2001 (19-20 let): 1. místo: +15, 3. +23, 6. +10, 10. místo: -2 bS. A dále: 15. +8, 20. +15, 25. +43, 30. +51 bS! Nad 300 bodů se dostalo v roce 2001 sedm borců, loni osm, nad 275 bS 10, loni 11, nad 250 bS 18, ale v r. 2001 23, a konečně přes 200 bS v roce 2001 28, o rok později 40 lidí! To jsou, až na jedinou výjimku, vesměs příznivá čísla, nenechejme se však ukolébat. Jednak nám ještě velice mnoho chybí do světové kvality, které dosahuje víceméně jen Matykiewicz, věřme však, že k němu brzy přibudou i další. Minimálně ještě jeden rok by měl tento vzestup pokračovat, pak ale přijdou ke slovu výkonnostně slabší ročníky a se značnou pravděpodobností nejméně na tři roky posmutníme. Teprve poté by se měla příznivě projevit systematičtější práce s našimi nejmladšími. Doufejme, že se mezitím naše solidní ročníky 1982-83 slušně zabydlí i mezi muži.

Kdo se na příjemném progresu věkové skupiny 19-20letých nejvíce podílel? Především už výše zmíněný Matykiewicz +15, Hejda +16, Slabý +18, E. Balogh +21, Haničák +14 bS. V první desítce se i přes zhoršení udrželi M. Kubica -1, Linhart -16, Mir. Frait -34. Do druhé desítky se největšími vzestupy probil Krbaňa +25 bS. Zarmucují ztráty Civína -35 a Herodesa -40 bS, ty lze však z velké části (ne-li zcela) přičíst následkům snížených možností tréninku po následcích povodní.

Hořké zjištění

Zarážející úbytek počtu starších dorostenců (17-18letých) vyžaduje důkladný rozbor. Musíme přijít na to, proč se jich během roku od činky vytratilo okolo 30%. Zřejmě se jedná o různorodé příčiny. Měli bychom přemýšlet, zda leckterou z nich nejsme s to odvrátit!

Hlubší pohled na kvalitu této množiny borců je nejednoznačný. Z první dvacítky se všichni zlepšili (jen R. Kubica zůstal na stejné výkonnosti)! Z nováčků se nejvýše dostal na 18. příčku Nikodým s 216 bS.

V 1. desítce si připsali největší zlepšení Kučerka +40, J. Eckstein +26, K. Kučera (ale u toho pozor na přílišný počet startů!) a Forch oba +53, Číp +41, Soška +31, Gášek +39 bS. Ve 2. desítce nejvýrazněji poskočili Karfiol +56, Věžník +53 a M. Nosek +38 bS.

Jenže, co je to platné, když celková výkonnost, po odchodu ročníku 1983 z této věkové skupiny klesla. Porovnávejte se mnou: 1. místo: -28, 3. -29, 6. -23, 10. -13, 15. -10, 20. -27, 25. -26, 30. -23 bS. V celém průměru jasný propad!! Trenér juniorské reprezentace bude mít brzy vrásky.

Jen částečná spokojenost

Leckterá esa žákovské kategorii zbrzdila svůj vývoj, do popředí se hrnou jiní. V souhrnu to znamená výkonnostní růst. Potvrďme si to číselně: 2002/2001: 1. místo: +7, 3. -9, 6. +8, 10. místo +12 bS. Nejinak je tomu i níže: 15. +13, 20. +5 bS. Jenže, pak se trend změní: 25. i 30. místo: -10 bS, 35. -12, 40. -11, 50. -41 bS. Obecně lze konstatovat, že větší péče o nadané přinesla (s výjimkou kvality na třetí pozici) ovoce ve vyšších patrech - nůžky se však rozevřely, a mnozí u činky nevydrželi…

Kdo přispěl ke kladným cifrám? V 1. desítce najmě vedoucí Neumayer +38, dále pak mj. V. Kříž +29, Voleník +41, Cibulka +45, Z. Doležal +41 a Lasota +52 bS. Víceméně stagnuje Machač -1, jen o něco lépe je na tom Driják +2 či Havelka +9 bS. Ve 2. desítce těší Tkáč +43, M. Balogh +42 a Faltýn +39, po čtyřech letech odmlky se vrátil k čince Mil. Kučera! Ve 3. desítce najdeme kluky s pěknými přídavky oproti loňsku: Šimůnka +58 či Přívětivého +49, dostoupal sem i nejlepší z nováčků Trousil za 199 bS.

Odpověď nedůvěřivým

Jsou i tací, kteří se domnívají, že soustavnější péče o nejmladší ročníky nemá smysl. Existence středisek, akcent na všestrannost žáků i zvýšená pozornost právě této tuze podstatné věkové skupině však dovedla soustředěné úsilí k prokazatelným výsledkům! Promítněme si to nejprve do celkových čísel: 2002/2001: 1. místo: +23, 3. místo: -1, 6. místo: +5, 10. místo: +13 bS, 15. +22, 20. +19, 25. +22, 30. +20, 35. +17, 40. +12, 50. +12 bS. Dlužno říci, že slibná jsou především čísla týkající se šíře domácí žákovské špičky, v roce 2001 jsme měli osm st. žáků, kteří se dostali nad 200 bS, o rok později jich bylo 12 čili o polovinu více. To zvětšuje naději, že se jich více ujme i v budoucnu. Nepřehlédnutelný je i fakt, že se počet st. žáků snížil, naštěstí nikoliv na úkor kvality! Zjednodušeně lze říci, že zvedat přestali ti, kteří daleko zaostávali za vrstevníky.

Nejpřesvědčivěji vyhlíží analýza sledující individuální zlepšení. V prvních čtyřech desítkách se zlepšili naprosto všichni!!! Nejvýše z nováčků se dostali 13. P. Petrov 199, 16. Roza 196 bS, oba budou i letos soutěžit mezi žáky.

V 1. desítce jsou čtyři chlapci ročníku 1989, ve druhé je jich dokonce sedm, to znamená příslib - jak ukážou následující čísla - toho, že i v této sezóně úroveň starších žáků poroste.

Předestřeme si, jak se kdo zlepšil: 1. desítka (v pořadí, jak jdou za sebou): Jiří Orság +48, Mička +73(!), E. Fojtík +56, Pařízek +79(!), Čupori +20, Hruškovský +2 (jeho pokrok je však zřetelnější, než ukazují čísla, protože konstrukce Sinclairovy křivky, podle mého, poněkud zvýhodňuje závodníky s velice nízkou hmotností), Cága +56, Teplíček +22, Kantor +35, J. Kříž +37 bS. Ve 2. desítce nejmarkantněji progredovali borci z jejího konce mj. Podhola +68, Wainer +43, M. Chrisidis +39; o něco hodnotnější jsou pokroky nejlepších siláků ze druhého sledu Vašuta +37 či Hnila +32 bS. Ze třetí desítky nejvíc povyrostl Spáčil - o +60 bS.

Korunní princ se ujal vlády

Mezi mladšími žáky se objevilo v první desítce pět nováčků, nejvýše se dostali Gregor se 195, Petr Kaluža se 185 a D. Petrov se 178 bS. Ve 2. desítce se vyskytuje dokonce šest začínajících. Největší pokrok z prvních dvaceti zaznamenali Vavřík +74, M. Šarman +32 a Stuchlík +29 bS. Trůn po přechodu J. Orsága mezi st. žáky obsadil korunní princ P. Krywult, který vede se značným náskokem: +27 bS.

Komparace výsledků ze sezón 2002 a 2001 vypadá následovně: 1. místo: -6, 3. +14, 6. +14, 10. +4, 15. +1, 20. -1, 25. +4, 30. +4, 40. +1, 50. -9 bS. Závěrečný propad je způsoben skutečností, že v uplynulém roce závodilo ve dvojboji mnohem méně ml. žáků, než v předchozím období. To by nás však nemělo znepokojovat; budou-li kloučci této věkové skupiny makat na všestranném rozvoji a nikoli jen na ryzím vzpírání, nebude to na škodu.

Sezónu 2002 můžeme - z hlediska celkové kvality českého vzpírání - objektivně shledat jako více úspěšnou, než nezdařilou. Pozitiva převažují nad negativy. Nicméně, některé burcující jevy (kupř. soustavný nedostatek finančních prostředků, prudký pokles úrovně st. dorostu, snížení počtu aktivně závodících siláků o asi 6 %, fluktuace v ženském vzpírání, v lecčems nevhodná skladba termínové listiny, nedostatky v systému soutěží, občas problematický výběr do středisek a výkonnost takto zařazených závodníků a závodnic, některé oddílové výpadky atd.) je nutno co nejdříve a důkladně analyzovat a přistoupit neprodleně k nápravě.

Mnohé dobré zkušenosti dokumentují, že spojí-li se invence, neúnavnost, pospolitost a jiné užitečné hřivny, daří se i věci zdánlivě nemožné. Po rocích, kdy jsme padali níž a níž, máme důvod k mírnému optimismu. Vše rozhodující záleží na nás. Na všech, kteří mají rádi vzpírání a chtějí pro ně smysluplně pracovat.

Dr. Rudolf Drmola


  1. Nejčtenější články
  2. Poslední články

Kalendář ČSV 2024

28.01.2024 Hits:673 Informace

ME 2024

05.02.2024 Hits:312 Informace

Evropská federace vzpírání (EWF) představuje reprezentanty jednotlivých státu nominované na blížící ...

V Sofii to začalo

12.02.2024 Hits:200 EWF

Začalo mistrovství Evropy v Sofii nejnižší hmotnostní kategorií žen do 45 kg. Zvítězila celkem ...

1. kolo ligy Masters + Memoriál J. Pešata 2024 - rozpis soutěže

12.02.2024 Hits:199 Masters

Termín: 24.2.2024, místo: SKV Baník Havířov

Naši v zahraničí

28.01.2024 Hits:158 Ostatní

V sobotu dne 27. 1. 2024 se v Německu konalo další ligové kolo Bundesligy. ...

Dnes naposled

16.02.2024 Hits:152 EWF

S velkým očekáváním jsme čekali na vystoupení Petra Marečka, který dnes večer nastoupil v „A“ s...

Finální přihláška na ME v Sofii

11.02.2024 Hits:151 Informace

Již v podělí 12. 2. 2024 začne mistrovství Evropy ve vzpírání v Sofii. Naše reprezentace č...

Jiří Zubrický

05.02.2024 Hits:146 Informace

(*8. 2. 1964 Most) ...

Kamil Kučera nedokončil

20.02.2024 Hits:134 EWF

Na poslední soutěž mistrovství Evropy se těšila minimálně vzpěračská Evropa. Těsně před začátkem trh...

Výborná Ježková

15.02.2024 Hits:130 EWF

Patricie Ježková obsadila v HK do 64 kg osmé místo za 203 (93, 110), když v trhu byla sedm...

Naši v zahraničí

11.02.2024 Hits:125 Ostatní

V Německu se včera 10. 2. 2024 konalo další kolo I. – II. Bundesligy. Protože 12. 2. začíná mis...

V Sofii padl světový rekord

18.02.2024 Hits:122 EWF

Sobotní soutěže evropského šampionátu nám představili HK do 76 kg žen a HK do 89 kg mužů. Ženskou čá...

Informace o kvalifikaci na ME juniorů a juniorek do 20 a 23 let

08.02.2024 Hits:120 Reprezentační komise

Důležité informace: Limity na ME do 20 a 23 let platí pouze pro reprezentaci juniorů a juniorek d...

ME druhý den

14.02.2024 Hits:118 EWF

Druhý den evropského šampionátu v Sofii startovali i naši reprezentanti Alexandr Džobák a Kateřina W...

Zemřel Jaroslav Chebeň

11.02.2024 Hits:113 Informace

V Banské Bystrici zemřel náš kamarád Jarda Chebeň. Dlouhá léta jsme se s Jardou setkávali ...

Sofie po třetí

15.02.2024 Hits:108 EWF

Eliška Malcharcziková obsadila v HK do 59 kg 16. místo za 169 (77, 92). Měla v soutěži čty...

Ohlédnutí za mistrovstvím Evropy žen a mužů 2024

22.02.2024 Hits:107 EWF

Startovalo 176 žen z 36 států, nejvíce 28 v HK do 64 kg. V bodovém hodnocení států zv...

Zpráva z kongresu EWF

17.02.2024 Hits:101 Informace

Začalo mistrovsví Asie

03.02.2024 Hits:100 Informace

V Taškentu dnes začalo mistrovství Asie, které patří k předposledním kvalifikačním turnajům. V&...

Pátý den na ME

16.02.2024 Hits:97 EWF

Ještě krátce vrátím ke včerejší soutěži žen HK do 64 kg. Výsledková listina nám prozradila, že nesou...

Naši v zahraničí

18.02.2024 Hits:95 Informace

V sobotu 17. 2. 2024 startovali Radka Klabalová a Vojtěch Krejčík v dresu vítězného SV Mag...

Rozpisy ligy juniorek a juniorů 2024 - dodatky k 1. kolu

19.02.2024 Hits:95 Rozpisy soutěží

Junioři: skupina A - termín: 9.3.2024, místo: Start Plzeňskupina B a C - termín: 2. 3. 2024, místo: ...

Sofie osmý den

19.02.2024 Hits:91 EWF

Dnešní den byl bohatý na vzpěračské události. V poledne startovaly naše při reprezentantky v ka...

Mistrovství Asie pokračuje

05.02.2024 Hits:88 Informace

Ve třetím dnu mistrovství Asie opět dominovali členové reprezentace Severní Koreje. HK do 67 kg/M zv...

1. kolo ligy Masters + 9. ročník Memoriálu Jaroslava Pešáta 2024

25.02.2024 Hits:46 Masters

Termín: 24.2.2024, místo: Havířov

Mistrovství Karlovarského kraje 2023

25.02.2024 Hits:31 Klubové soutěže

Termín: 24.2.2024, místo: Rotava

Ohlédnutí za mistrovstvím Evropy žen a mužů 2024

22.02.2024 Hits:107 EWF

Startovalo 176 žen z 36 států, nejvíce 28 v HK do 64 kg. V bodovém hodnocení států zv...

World Cup IWF

21.02.2024 Hits:85 Informace

Ve dnech 31. 3. 2024 se bude konat v Thajsku (Phuket) WORLD CUP IWF, poslední z kvalifikač...

Kamil Kučera nedokončil

20.02.2024 Hits:134 EWF

Na poslední soutěž mistrovství Evropy se těšila minimálně vzpěračská Evropa. Těsně před začátkem trh...

Sofie 8 den

20.02.2024 Hits:69 EWF

Výsledky HK do 109 kg. Zvítězil DADASHBAYLI Dadash (AZE) výkonem 388 (176, 212) před Hristo Hristove...

Sofie osmý den

19.02.2024 Hits:91 EWF

Dnešní den byl bohatý na vzpěračské události. V poledne startovaly naše při reprezentantky v ka...

Rozpisy ligy juniorek a juniorů 2024 - dodatky k 1. kolu

19.02.2024 Hits:95 Rozpisy soutěží

Junioři: skupina A - termín: 9.3.2024, místo: Start Plzeňskupina B a C - termín: 2. 3. 2024, místo: ...

Naši v zahraničí

18.02.2024 Hits:95 Informace

V sobotu 17. 2. 2024 startovali Radka Klabalová a Vojtěch Krejčík v dresu vítězného SV Mag...

V Sofii padl světový rekord

18.02.2024 Hits:122 EWF

Sobotní soutěže evropského šampionátu nám představili HK do 76 kg žen a HK do 89 kg mužů. Ženskou čá...

Zpráva z kongresu EWF

17.02.2024 Hits:101 Informace

Dnes naposled

16.02.2024 Hits:152 EWF

S velkým očekáváním jsme čekali na vystoupení Petra Marečka, který dnes večer nastoupil v „A“ s...

Pátý den na ME

16.02.2024 Hits:97 EWF

Ještě krátce vrátím ke včerejší soutěži žen HK do 64 kg. Výsledková listina nám prozradila, že nesou...

Výborná Ježková

15.02.2024 Hits:130 EWF

Patricie Ježková obsadila v HK do 64 kg osmé místo za 203 (93, 110), když v trhu byla sedm...

Sofie po třetí

15.02.2024 Hits:108 EWF

Eliška Malcharcziková obsadila v HK do 59 kg 16. místo za 169 (77, 92). Měla v soutěži čty...

ME druhý den

14.02.2024 Hits:118 EWF

Druhý den evropského šampionátu v Sofii startovali i naši reprezentanti Alexandr Džobák a Kateřina W...

V Sofii to začalo

12.02.2024 Hits:200 EWF

Začalo mistrovství Evropy v Sofii nejnižší hmotnostní kategorií žen do 45 kg. Zvítězila celkem ...

1. kolo ligy Masters + Memoriál J. Pešata 2024 - rozpis soutěže

12.02.2024 Hits:199 Masters

Termín: 24.2.2024, místo: SKV Baník Havířov

Naši v zahraničí

11.02.2024 Hits:125 Ostatní

V Německu se včera 10. 2. 2024 konalo další kolo I. – II. Bundesligy. Protože 12. 2. začíná mis...

Zemřel Jaroslav Chebeň

11.02.2024 Hits:113 Informace

V Banské Bystrici zemřel náš kamarád Jarda Chebeň. Dlouhá léta jsme se s Jardou setkávali ...

Finální přihláška na ME v Sofii

11.02.2024 Hits:151 Informace

Již v podělí 12. 2. 2024 začne mistrovství Evropy ve vzpírání v Sofii. Naše reprezentace č...

Sedmý den mistrovství Asie

09.02.2024 Hits:87 Informace

Asijský šampionát se chýlí ke konci. Sedmý soutěžní den nám představil tři hmotnostní kategorie. W 8...

Šestý den asijského šampionátu

08.02.2024 Hits:81 Informace

Šestý den asijského šampionátu byl bohatý na hmotnostní kategorie, kterých bylo od soutěženo ve dvou...

Informace o kvalifikaci na ME juniorů a juniorek do 20 a 23 let

08.02.2024 Hits:120 Reprezentační komise

Důležité informace: Limity na ME do 20 a 23 let platí pouze pro reprezentaci juniorů a juniorek d...

Asijský šampionát v polovině

08.02.2024 Hits:77 Informace

Pátý den mistrovství Asie přinesl opět světový rekord zásluhou SONG KUK HYANG (PRK), která v HK...