Odkazy

 z jednání Výkonné rady Českého svazu vzpírání z 12.5.2020 v Brně

Číst dál...

V příloze naleznete upravený kalendář soutěží pro zbytek roku 2020. 

Číst dál...

Výkladové stanovisko k usnesení vlády ze dne 12. 3. 2020 k činnostem České unie sportu (ČUS) ve vzpírání.

Číst dál...

Předseda komise rozhodčích Ing. Jaromír Jílek poskytl ke zveřejnění nominaci rozhodčích na mistrovství České republiky žen a mužů, které se bude konat ve dnech 16. – 17. 5. 2020 v Praze ve Stromovce.

Číst dál...

Na základě nařízení vlády ČR o omezení např. sportovních soutěží, sdělujeme, že soutěže vzpírání mohou být uspořádány, pokud se akce účastní méně než 100 osob. Tuto hodnotu splňují všechny vzpěračské soutěže, pokud se budou konat bez diváků.

Číst dál...

Vážení kolegové rozhodčí. Z rozhodnuti finanční komise ČSV (oznámené na VR dne 12/2/2020) se pro letošní rok navyšuje poštovné z 19Kč na 25 Kč a stravné z 80 kč na 100kč, zároveň je stanovisko finanční komise ČSV to, že se náhrady rozhodčím budou proplácet v momentě až dorazí prostředky z MŠMT do programu 5 dle předsedy finanční komise p.Ereta pravděpodobně nejdříve koncem března.

Číst dál...

 

Číst dál...

 

Číst dál...

Dne 22. 2. 2020 se v Havířově koná I. kolo ligy Masters spojené s Memoriálem Ing. Jaroslava Pešata. Přihlášky družstev (jednotlivců) zasílejte do 18. 2. 2020 na adresu Dalibora Klimši, kterou najdete v rozpisu soutěže.

Číst dál...

v příloze naleznete návrhy na systém soutěží jednotlivců v letech 2021-2024 a návrhy na možné úpravy soutěží družstev a očekávám další podněty a vyjádření k návrhům z hnutí. V únoru se návrhy bude zabývat VR ČSV.

Číst dál...